Regulamin organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Iłży


Zarządzenie nr 89/17
Burmistrza Iłży
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży .


Przeczytaj całośćZarządzenie nr 3/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 22.01.2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 64/2014
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2014 roku


w sprawie:
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.
Przeczytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 3/2007
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 23 stycznia 2007 roku


w sprawie:
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.

Zobacz Zarządzenie


Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 3/07 z dnia 23.01.2007r.


Pobierz Regulamin


Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Iłży (stanowi trzecią stronę Regulaminu)

Pobierz Schemat