2010

Uchwała nr III/8/10 z dnia 13.12.2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego


Dz. Urz. Nr 3 Poz. 77 z dnia 11.01.2011r.


Uchylony uchwałą nr XIX/71/11 z dnia 25.11.2011r.


Uchwała nr III/9/10 z dnia 13.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych


Dz. Urz. Nr 3 poz. 78 z dnia 11.01.2011r.

Uchylony uchwałą nr XIX/73/11 z dnia 25.11.2011r.Uchwała nr IV/14/10 z dnia 30.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży


Dz. Urz. Nr 12 poz. 472 z dnia 04.02.2011r.


Uchylony uchwałą nr XVI/56/11 z dnia 05.09.2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/56/11