RODO

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119. S.1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.


W związku z powyższym uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą celu oraz sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO I USTAWĄ Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA)

Przeczytaj całość

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 6 SIERPNIA 2010 R. O DOWODACH OSOBISTYCH)

Przeczytaj całość

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 R. O EWIDENCJI LUDNOŚCI)

Przeczytaj całość