Instrukcja wypełnienia

Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy . .
Instrukcja