2014

Akty prawa miejscowego 2014

Uchwała XLVII/245/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłża
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2343 z dnia 11 marca 2014

Uchwała nr XLVII/247/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2339 z dnia 11 marca 2014

Uchwała XLVII/248/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie: ustalenia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2014-2020.
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2340 z dnia 11 marca 2014

Uchwała nr XLVII/249/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010 Roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2341 z dnia 11 marca 2014

Uchwała nr XLVII/251/14 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 2342 z dnia 11 marca 2014