Petycje


Przeczytaj całość
Odpowiedź na petycję

Przeczytaj całość

Odpowiedź na petycję z dnia 16.04.2018 r.

Petycja z dnia 15.06. 2018 r.

Wpłynęła dnia 30.04.2018 r.

Petycja Odrębna:

1.4) W kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza w niektórych gminach:
vide - http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/

Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych
Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnosimy o podanie Danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń.Przeczytaj całość

Petycja