Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

UCHWAŁA NR XLVII/281/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2018 r.Przeczytaj całość

Załącznik nr 1