Plan gospodarki odpadamiPLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY IŁŻA


Autor opracowania:
mgr inż. Jolanta Mirota

Zatwierdził:
Burmistrz Iłży
mgr inż. Janusz Rzońca

Opracowanie wykonano:
korzystając z informacji znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Iłży oraz jednostek współpracujących.


Pobierz Plan.doc