Informacje Burmistrza

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłża.


Przeczytaj całość

INFORMACJA BURMISTRZA


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Burmistrz Iłży udostępnia następujące informacje - podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Poniżej przedstawiamy Państwu informację Burmistrza Iłży, sporządzone zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: PPUH Radkom sp. z o.o.


Przeczytaj całość

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy:
- PPUH Radkom sp. z o.o.
- TONSMEIER Wschód
- ATK Recykling


Przeczytaj całość