Program ochrony środowiska

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iłża”
za lata 2012 - 2014Przeczytaj całość


Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 (aktualizacja)

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY IŁŻA
w latach 2010 - 2011

Przeczytaj całość