2004

  
  Burmistrz - Janusz Rzońca

  Z-ca Burmistrza - Marian Kruszewski

  Sekretarz Gminy - Grzegorz Kopciał

  Skarbnik Gminy - Elżbieta Łodej

  Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Moskwa
  Barbara, Joanna Sejdzińska

  Ewa Maria Pasternak

  Waldemar, Bronisław Stelmach

  Krzysztof, Tadeusz Kosakowski

  Cheda Bogusław

  Marek, Adam Adamus

  Jan Kutyła

  Zdzisław, Adam Chmielewski

  Jacek Skiba

  Andrzej Fiołna

  Jan Adamus

  Teresa Myszka

  Edward Lech

  Zbigniew Dróżdż


  Adam, Andrzej Kwiecień
  Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-Handlowe sp. z o.o. w Iłży
  Zobacz oświadczenie


  Grzegorz , Tomasz Kosterna
  Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-Handlowe sp. z o.o. w Iłży Prezes Zarządu
  Zobacz oświadczenie


  Jan Mirota
  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłży – Dyrektor Zespołu
  Zobacz oświadczenie


  Tadeusz Przelazły
  Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-Handlowe sp. z o.o. w Iłży
  Zobacz oświadczenie


  Beata, Maria Bujakowska-Gajewska
  Muzeum Regionalne w Iłży – Dyrektor Muzeum
  Zobacz oświadczenie


  Irena Michałek
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży - Kierownik
  Zobacz oświadczenie

  Katarzyna, Edyta Marczykowska z domu Sobera
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Alojzowie – Dyrektor