Zarządzenia Burmistrza 2019Zarządzenie nr 10/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Dorocie Jolancie Paczyńskiej - Zastępcy Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 9/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie upoważnienia Pani Ewy Kaleta - Kierownika referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Iłży do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 8/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji ds. negocjacji.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 7/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 11.01.2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Żłobka Gminnego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 09.01.2019 r.

w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 09.01.2019 r.

w sprawie wyznaczenia komisji ds negocjacji.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2019.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Iłży Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Rejestru Czynności Przetwarzania oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2019
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.


Przeczytaj całość