Wybory Sejm i Senat 2011

OGŁOSZENIA

Iłża, dnia 21.09.2011r.

ZAWIADOMIENIEUrząd Miejski w Iłży niniejszym zawiadamia, że sprawdzenia o ujęciu w spisach wyborców można dokonywać w godzinach pracy Urzędu od dnia 21.09.2011r. do dnia 27.09.2011r. w pokoju nr 25Iłża, dnia 16.09.2011r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam,że publiczne losowanie członków do składu Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 19.09.2011r. o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość


Iłża, dnia 31.08.2011r.

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych


dotyczy: Informacji o możliwości składania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.Przeczytaj całość


Iłża, dnia 23.08.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży z dnia 23 sierpnia 2011 roku


dotyczy: Informacji o możliwości składania przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców powyżej 75 lat wniosków w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży z dnia 22 sierpnia 2011 roku


dotyczy: Informacji o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.Przeczytaj całość
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Iłża, dnia 22.08.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży z dnia 22 sierpnia 2011 roku


dotyczy: Informacji o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.Przeczytaj całość