Sekretarz


Sekretarz
mgr inż. Grzegorz Kopciał
tel.: (0-48)341 22 05, e-mail: sekretarz@ilza.pl