Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XLVI/267/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Objaśnienia

UCHWAŁA NR XLIV/251/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018 – 2026.


Przeczytaj całość
WPF
Objaśnienia
Załącznik nr 2