Pomoc i dług publiczny


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.


Przeczaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2017 r. - 31.03.2017 r.


Przeczytaj całośc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2017 r. - 31.03.2017 r.


Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w 2016 r.

Informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu grudniu 2016 r.

informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rubołówstwie w 2016 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.10.2016 r. - 31.12.2016 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2016 r. - 31.12.2016 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.


Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu listopadzie 2016 r.
Informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu listopadzie 2016 r.

Informacje o nieudzieleniu pomocy de minimis w miesiącu wrześniu w rolnictwie
Informacja o nieudzieleniu pomocy de minimis w miesiącu wrześniu w rybołówstwie

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie w miesiącu sierpniu 2016 r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie w miesiącu lipcu 2016 r.
informacja o nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie w miesiącu lipcu 2016 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy z podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.04.2016 r. - 30.06.2016 r.

Przeczytaj całość

informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie w miesiącu czerwcu 2016 roku

informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie w miesiącu czerwcu 2016 roku

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu maj 2016 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu maj 2016r

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w ,iesiącu kwietniu 2016 r. w rybołówstwie.

informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu marcu 2016 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu lutym 2016 roku

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu styczniu 2016 r.informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu styczniu 2016 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2015 r. - 31.12.2015 r. oraz w 2015 r.


Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu grudniu 2015 r. oraz za 2015 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu listopadzie 2015 r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu październiku 2015 r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu wrześniu 2015 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu wrześniu 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.07.2015 r. - 30.09.2015 r.


Przeczytaj całość

informacja o nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie w miesiącu sierpniu 2015 r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy de minimis w miesiącu sierpniu 2015 r. w rybołówstwie


Informacja o nie udzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu czerwcu 2015

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu czerwcu 2015 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie w miesiącu maju 2015 r.

Sprawozdanie z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie za miesiąc marzec 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2015 r - 31.03.2015 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie za miesiąc luty 2015 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc luty 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w 2014 roku.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu grudniu 2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu październiku

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu wrześniu 2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie w miesiącu sierpniu 2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie miesiącu sierpniu 2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu lipcu 2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu czerwcu 2014 r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu czerwcu 2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.04.2014r. - 30.06.2014r.


Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu maj 2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2014r. - 31.03.2014r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu luty 2014r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu luty 2014r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za 2013 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r.


Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2013r. - 31.12.2013r.


Pobierz
Informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie w miesiącu grudniu 2013 roku
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu grudniu 2013 roku

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu listopadzie 2013 roku
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu listopadzie 2013 roku

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu październiku 2013r.

Iłża, dnia 24.10.2013r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku.Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu wrześniu 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu wrześniu 2013r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej de minimis w rybołóstwie w miesiącu sierpniu 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej de minimis w rolnictwie w miesiącu sierpniu 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu lipcu 2013r.Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu lipcu 2013r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.04.2013r. - 30.06.2013r.


Przeczytaj całość
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu czerwcu 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu czerwcu 2013r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu maju 2013 r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu maju 2013r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu kwietniu 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu kwietniu 2013r.

Iłża, dnia 06.05.2013r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku.
(w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki) - korektaPrzeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach niepodatkowych w okresie 01.01.2013r. - 31.03.2013r.Przeczytaj całość

Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2013r. - 31.03.2013r.


Przeczytaj całość

Roczna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku.
(w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu marcu 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołóstwie w miesiącu marcu 2013 r.


Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc styczeń 2013r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc styczeń 2013r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2012r. - 31.12.2012r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2012r. - 31.12.2012r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za 2012 rok

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołóstwie za miesiąc grudzień 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc grudzień 2012

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie za miesiąc listopad 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc listopad 2012

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc wrzesień 2012Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc wrzesień 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc sierpień 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc sierpień 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc lipiec 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc lipiec 2012

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
(w tym informacja o kwocie deficytu / nadwyżki)


Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc czerwiec 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc czerwiec 2012

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc kwiecień 2012
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie za miesiąc kwiecień 2012

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.01.2012r. - 31.03.2012r.

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołóstwie w marcu 2012 roku
Informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie w marcu 2012 roku

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie w 2011 roku
Informacja o nieudzieleniu pomocy w ryołóstwie w 2011 roku

Informcja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu lutym
Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołóstwie w miesiącu lutym


Informacja o nieudzieleniu pomocy w rybołóstwie w miesiącu styczniu
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiący styczniu

Iłża, dnia 25.01.2012r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.10.2011r. - 31.12.2011r.Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu grudniu
Informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie w miesiącu grudniu

Informacja o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie za miesiąc listopad
Informacja nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie za miesiąc listopad

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie

Iłża, dnia 24.10.2011r.

Kwartalna informacja o wykonaniu
budżetu gminy Iłża
za okres od początku roku do dnia 30września 2011r.
(w tym informacja o kwocie deficytu / nadwyżki)

Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie w danym okresie sprawozdawczym

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w okresie 01.07.2011r. - 30.09.2011r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w podatku rolnym i podatku od nieruchomości w okresei 01.01.2011r. - 30.06.2011r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w należnościach nieopodatkowanych w okresie 01.01.2011r. - 30.06.211r.