Komisje

Kadencja 2018 - 2023


UCHWAŁA NR I/6/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.


Przeczytaj całość

KOMISJA REWIZYJNA

Skład komisji:


  1. Mirosław Barszcz - Przewodniczący Komisji

  2. Agnieszka Sępioł - Pietrzykowska;

  3. Agnieszka Kaczmarzyk;

  4. Grzegorz Pączek;

  5. Jacek Kucharski;

  6. Marek Adamus;

  7. Andrzej Fiołna.Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział V Statutu Gminy Iłża zatwierdzonego uchwałą nr

Uchwały Nr XLVII/245/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014 r.


Załacznik nr 1 do Uchwały


Załącznik nr 2 do UchwałyKadencja 2018 - 2021

KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY SPORTU i TURYSTYKI

UCHWAŁA NR I/8/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.


w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.


Przeczytaj całość
Skład Komisji:


Kadencja 2018 - 2021

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UCHWAŁA NR I/10/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.


w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.Przeczytaj całość
Skład komisji:Kadencja 2018 - 2021

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW

UCHWAŁA NR I/9/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.


Przeczytaj całość
Skład komisji:


Kadencja 2018 - 2021

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI


UCHWAŁA NR I/7/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.


w sprawie wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji


Przeczytaj całość


Kadencja 2018 - 2021

KOMISJA STATUTOWO - REGULAMINOWA

UCHWAŁA NR I/11/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.


w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.Przeczytaj całość
Skład komisji: