2002 - 2004


UCHWAŁA NR II/12/2002
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 kwietnia 2002 roku


W sprawie : prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr V/30/03
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 stycznia 2003 roku


W sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Iłża.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr VII/43/03
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 kwietnia 2003 rokuW sprawie : upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielenia poręczenia dla Zakładu Energetyki Cieplnej.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XII/73/03
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 10 grudnia 2003 roku


W sprawie : ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XII/77/03
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 10 grudnia 2003 roku


W sprawie : ustalenia wzoru formularzy zawierających dane o lasach, oraz wzory formularzy zawierających dane o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XV/90/04
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2004 roku


W sprawie : uchwalenia planu budżetu Gminy Iłża na rok 2004.

Pobierz uchwałę

Uchwała Nr XVII/109/04
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21.04. 2004 roku


W sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2004 roku oraz zmiany załącznika zadań zleconych, zmiany załącznika zadań inwestycyjnych oraz załącznika przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XIX/127/04
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.06.2004 roku


W sprawie : Uchylenia uchwały Nr XVIII/118/04 Rady Miejskiej w Iłży z dn. 9.06.2004 r. o zaciągnięciu pożyczki pomostowej z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XX/139/04
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.08.2004 roku


W sprawie : Zmiany uchwały Nr XVIII/121/04 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9.06.2004 r. oraz zmiany załącznika zadań inwestycyjnych.

Pobierz Uchwałę

Uchwała nr. XXII/153/04
Rady Miejskiej w Iłży
Z dnia 8 grudnia 2004 roku


W sprawie: współpracy ekologicznej z Nadleśnictwem Marcule

Pobierz uchwałę

Uchwała Nr XXII/154/04
Rady Miejskiej w Iłży
Z dnia 8 grudnia 2004 roku


W sprawie : uchwalenia planu rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Iłża na lata 2004 – 2013

Pobierz uchwałę
Plan Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr. XXII/157/04
Rady Miejskiej w Iłży
Z dnia 8 grudnia 2004 roku


W sprawie: Upoważnienia Burmistrz Iłży do udzielenia poręczenia dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży

Pobierz uchwałę

Uchwała Nr XXII/158/04
Rady Miejskiej w Iłży
Z dnia 8 grudnia 2004 roku


W sprawie nabycia nieruchomości

Pobierz uchwałę