Jednostki


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży

Dyrektor: Teresa Niewczas

Dane teleadresowe:

ul. Warszawska 4
27-100 Iłża
tel/fax. (048) 341 22 55
e-mail: mgbpilza@wp.plBiblioteka Publiczna.doc

Dom Kultury w Iłży

Dyrektor: Krzysztof Kozera

Dane teleadresowe:

ul. Oś. Stanisława Staszica 13
27-200 Iłża
tel/fax. (048)616 31 08
tel. (048)616 28 77
e-mail: ilza@wp.pl
www.dkilza.pl


Dom Kultury.doc

Muzeum Regionalne w Iłży

Dyrektor: Beata Bujakowska

Dane teleadresowe:

ul. Błazińska 1
27-100 Iłża
tel/fax. (048) 616 29 29
e-mail: muzeum.ilza@onet.eu
www.muzeumilza.pl

Muzeum Regionalne.doc

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży

Dyrektor: Rafał Nachyła

Dane teleadresowe:

ul. Orła Bialego 3
27-100 Iłża
tel.(048) 616 23 40
fax.(048) 616 30 21
e-mail: mgosir@ilza.pl
www.mgosir.ilza.plZaklad Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

Dyrektor: Maria Kruk

Dane teleadresowe:

ul. Jakubowskiego 12
27-100 Iłża
tel. (048) 616 22 65, (048) 616 22 46
fax. (048) 616 51 00
e-mail: zwikilza@neostrada.pl


Zakład Energetyki Cieplnej w Iłży

Dyrektor: Jarosław Pałka

Dane teleadresowe

ul. Bodzentyńska 43
27-100 Iłża
tel. (048) 616 25 13
fax. (048) 616 24 07
e-mail: zecilza@theridion.pl


Zakład Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.

Prezes: Urszula Niewczas

Dane teleadresowe

ul. Oś. Stanisława Staszica 13
27-100 Iłża
tel. (048) 616 31 73
e-mail: abm@theridion.pl


Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

Kierownik: Tadeusz Michałek

Dane teleadresowe:

ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża
tel.(+48 048) 6163367, tel./fax. 048 6163415

e-mail: 1403060@zoz.org.pl, zozilza@efekt.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://zozilza.bip.gmina.pl
Ochotnicze Straże Pożarne.doc