Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŁŻA ZA 2017 ROK

Przeczytaj całość

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŁŻA ZA 2016 ROK

Przeczytaj całość

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŁŻA ZA 2015 ROK

Przeczytaj całość

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŁŻA ZA 2014 ROK

Przeczytaj całość

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŁŻA ZA 2013 ROK


Przeczytaj całość