2010


Andrzej Moskwa
Burmistrz Iłży
Artur Prokop
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży

Andrzej Moskwa
Burmistrz Iłży

Marek Łuszczek
Zastępca Burmistrza Iłży

Grzegorz Kopciał
Sekretarz Gminy

Elżbieta Łodej
Skarbnik Gminy

Artur Prokop
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży

Radni Rady Miejskiej w Iłży:

Cheda Bogusław
Chodniewicz Marek
Drab Sławomir
Duraziński Ryszard
Jaroszek Stanisław
Kuc Stanisław
Orawiec Renata
Pałka Andrzej
Sikora Grażyna
Skiba Tomasz
Skrobisz Józef
Stelmach Waldemar
Wolski Piotr

Adamus Krzysztof - Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej

Bujakowska Beata - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Iłży

Chuchała Anna - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży

Derlatka Danuta - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży

Cecylia Gut - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Iłży

Robert Feliszewski - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży

Gutkowska Teresa - Kierownik - Urząd Miejski w Iłży

Koenig Wioletta - Dyrektor PSP w Jasieńcu Iłżeckim

Kosterna Grzegorz - Prezes - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży

Kozera Krzysztof - Dyrektor Domu Kultury w Iłży

Kozłowska Helena - Kierownik USC

Krajewska Barbara - Dyrektor PSP w Chwałowicach

Kruk Dorota - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży

Kruk Maria - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

Krupa Mariusz - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży

Kwiecień Wiesława - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół

Leśkiewicz Agnieszka - Starszy Pracownik Socjalny - MGOPS w Iłży

Luba Kazimierz - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży

Irena Michałek - Dyrektor MGOPS w Iłży

Mirota Jolanta - Kierownik - Urząd Miejski w Iłży

Rafał Nachyła - Dyrektor MGOPS w Iłży

Niewczas Teresa - Dyrektor MGBP w Iłży

Niewczas Urszula - Dyrektor Administracji Budynków Mieszkalnych

Ewa Pasternak - Dyrektor GSPZPOZ w Iłży

Pastuszko Agnieszka - Z-ca Kierownika USC

Piątkowska Dorota - Inspektor - Urząd Miejski w Iłży

Pionka Sławomir - Dyrektor PSP w Seredzicach

Plata Witold - Dyrektor PSP w Pakosławiu

Pomykała Elżbieta - Dyrektor PSP w Błazinach Dolnych

Szmit Janusz - Dyrektor PGG w Iłży

Stasiło Marzena - Dyrektor PSP w Iłży

Jaśkiewicz Krzysztof - P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży

Zaborski Bogusław - V-ce Prezes P.K.P.U.H. Sp. z o.o. w Iłży