standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2010Uchwała nr IV/16/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 r.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR IV /15 /2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR IV/14/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2010 r.


w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2010 r.


w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Uchwała nr: III/9/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 13 grudnia 2010 r.


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: III/8/10
Rady Miejska w Iłży
z dnia 13 grudnia 2010 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR II/ 7/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 grudnia 2010 roku.


w sprawie: powołania przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr II/ 6 /10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 grudnia 2010 roku.w sprawie: określenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR II/5/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 grudnia 2010 roku.


w sprawie : powołania Komisji Stałych Rady i określenia przedmiotu ich działania.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR I/ 4 /10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01 grudnia 2010 roku


w sprawie: stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR I/3/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01 grudnia 2010 roku.


w sprawie : stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr I/2/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 01 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość


Uchwała Nr I/1/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 01 grudnia 2010 r.


w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość

Uchwały VI kadencji Rady Miejskiej w Iłży


U C H W A Ł A NR LXVIII/386/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu Osiedla Nr 5 w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/385/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu Osiedla Nr 4 w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/384/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu Osiedla Nr 3 w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/383/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu Osiedla Nr 2 w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/382/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu Osiedla Nr 1 w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/381/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Walentynów w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/380/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Starosiedlice w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/379/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Seredzice w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/378/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kolonia Seredzice w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/377/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocinek w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/376/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocin Kolonia w Gminie Iłża.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/375/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocin w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/374 /10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Płudnica w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/373/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Piłatka w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/372/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pieńki w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/371/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pastwiska w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/370/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pakosław w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/369/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maziarze Stare w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/368 /10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maziarze Nowe w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/367/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Małomierzyce w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/366/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/365/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kotlarka w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/364 /10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Koszary w Gminie Iłża.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/363/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kajetanów w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/362/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jedlanka Stara w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/361/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jedlanka Nowa w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/360/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Maziarze w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/359/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Górny w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/358/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Dolny w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/357/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gaworzyna w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/356/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu Sołectwa Florencja w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/355/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chwałowice w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/354/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Błaziny Górne w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/353/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Błaziny Dolne w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/352/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Białka w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVIII/351/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr LXVIII/350/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie nabycia nieruchomości.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXVIII/349/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie nabycia nieruchomości.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/348/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie :udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVIII/347/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie: protestu przeciwko likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej - Pogotowia Ratunkowego w Iłży.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LXVIII/346/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

U C H W A ŁA NR LXVIII/345/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie : upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielenia poręczeń dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.
Przeczytaj całość

Uchwała nr LXVIII/344/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie darowizny nieruchomości.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXVIII/343/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXVIII/342/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010 roku.


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LXVIII/341/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY


z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LXVIII/340/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010r.


w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LXVIII/339/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 08 listopada 2010 r.


w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży.
Przeczytaj całość
Statut
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr LXVII/338/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 października 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

U C H WA Ł A NR LXVII/337/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 października 2010 roku


w sprawie : utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Zarządzania Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXVI/336/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11 października 2010 r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXVI/335/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11.10.2010r.


w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Seredzice na lata 2010-2017.Przeczytaj całość
Plan odnowy

Uchwała Nr LXVI/334/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11 października 2010r.w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pakosław na lata 2010-2017.Przeczytaj całość
Plan odnowy

UCHWAŁA Nr LXVI/333/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 11 października 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

Uchwała Nr LXVI/332/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11 października 2010 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radom.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LXVI/331/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 11 października 2010 roku


w sprawie : likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Administracja Budynków Mieszkalnych w Iłży w celu jego przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXVI/330/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11 października 2010 r.


w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Iłży na lata 2010 – 2013”.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LXVI/ 329 /10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 11 października 2010 roku


w sprawie : przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwą „ Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego”.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr LXV/328/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 września 2010 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radom.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LXV/327/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 września 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr LXV/326/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 września 2010 r.


w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Iłża do ustanowionego przez Radę Ministrów RP Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”. W ramach Programu gmina planuje zrealizować projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na ulicach miasta i gminy Iłża poprzez przebudowę drogi gminnej Iłża – Jasieniec Iłżecki Górny.”Przeczytaj całość

Uchwała Nr LXV/325/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 września 2010 r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LXIV/324/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 września 2010 roku.


w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR LXIV/323/10
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 03 września 2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR LXIV/322/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 3 września 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr LXIII/321/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LXII/320/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 11 sierpnia 2010 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LXII/319/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 11 sierpnia 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załączni nr 1

UCHWAŁA NR LXI/318/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 lipca 2010 r.w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LXI/317/2010
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 lipca 2010 r.


w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LXI/316/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 lipca 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr LX/315/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2010 roku.


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Uchwała nr LX/314/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2010 roku.


w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LX/313/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2010 r.w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iłża i jej jednostkom podległym.Przeczytaj całość

Uchwała nr : LX/312/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2010 r.


W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LX/311/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2010 r.


w sprawie użyczenia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LX/310/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2010 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LX/309/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr LIX/308/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 czerwca 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr LVIII/307/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04.06.2010r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LVIII/306/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 04 czerwca 2010 r.


w sprawie: aplikowania Gminy Iłża o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy na lata 2010 – 2012.Przeczytaj całość


U C H W A Ł A NR LVII/305/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 maja 2010 roku.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/122/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu.Przeczytaj całość


UCHWAŁA nr LVII/ 304/10
RADY MIEJSKIEJ w Iłży

z dnia 12.05.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Przeczytaj całość


UCHWAŁA Nr LVII/303/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 maja 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


U C H W A Ł A NR LVII/302/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 maja 2010 roku.


w sprawie : rozpoznania skargi
Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR LVI/301/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 ROKU.


W sprawie: Utworzenia Odrębnego Obwodu Głosowania.
Przeczytaj całość


Uchwała Nr LVI/300/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 kwietnia 2010r.


w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” aktualizacja.
Przeczytaj całość


Uchwała Nr LVI/299/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010-2013”.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1


U C H W A Ł A NR LVI/298/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie : nadania Statutu Domu Kultury w Iłży.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LVI/297/10
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 30.04.2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1


UCHWAŁA Nr LVI/296/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 kwietna 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


U C H W A Ł A NR LVI/295/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 kwietnia 2010 roku.


w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Iłży z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
Przeczytaj całość


U C H W A Ł A NR LV/29410
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 kwietnia 2010 rok


w sprawie : reasumpcji uchwały Nr XLVIII/267/09 dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
Przeczytaj całość


Uchwała Nr LV/293/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28.04.2010 r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR LV/292/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28.04.2010 r.


w sprawie: aplikowania Gminy Iłża o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu – Iłża on line” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy na lata 2010 – 2012.Przeczytaj całość


U C H W A Ł A NR LIV/291/2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 kwietnia 2010 r.


w sprawie: uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Przeczytaj całość


UCHWAŁA Nr LIII/290/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 9 kwietnia 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Uchwała Nr LIII/289/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 09 kwiecień 2010 roku.


w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR LIII/288/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 9 kwietnia 2010 roku


w sprawie: Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania, Problemów Alkoholowych , Oraz Przeciwdziałania Narkomanii I Przemocy dla Gminy Iłża na rok 2010.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LII/287/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 marca 2010r.


w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Radomskiego.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr LII/286/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 marca 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr LII/285/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24.03.2010 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LI/284/2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 marca 2010 roku


w sprawie : określenia zasad udzielania stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i siągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Iłża.
Przeczytaj całość
Załącznik nr1

Uchwała Nr LI/283/2010
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05.03.2010 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LI/282/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 marca 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr1

UCHWAŁA NR LI /281/ 2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05.03.2010 roku


w sprawie: połączenia instytucji kultury działających na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LI/280/10
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 05.03.2010 r.


w sprawie wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.Przeczytaj całość

Uchwała nr LI / 279 / 10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 marca 2010 roku


w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr L/278/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 lutego 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR L/277/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 lutego 2010 roku.


w sprawie: odwołania członka z Komisji Stałej Rady.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/276/2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 lutego 2010 roku


w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIX/275/2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 lutego 2010 roku.


w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIX/274/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 luty 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIX/273/10
z dnia 05 lutego 2010 roku.


w sprawie : wyboru banku do kompleksowej obsługi bankowej Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIX/272/10

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 lutego 2010 roku

w sprawie : opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Iłża.
Przeczytaj całość
Uzasadnienie

UCHWAŁA NR XLIX/271/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 luty 2010r.


w sprawie: zatwierdzenia i wdrożenia do realizacji projekt systemowy w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Przeczytaj całość

Uchwała nr XLIX/270/10
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 luty 2010r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu upowszechniania aktywnej integracji w ramach projektu systemowego Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.Przeczytaj całość

udostępniono: 17.03.17 17:20 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku