standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory Samorządowe 2018


Wyniki ponownego głosowania na Burmistrza - Wybory Samorządowe 2018.


https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/142503#results_vote_elect_mayor_round_2INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA OBSERWATORÓW
SPOŁECZNYCH ORAZ
OBSERWATORÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Przeczytaj całość

Informacja


dotyczy: dyżury członków Komisji w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego
w Warszawie I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.


Przeczytaj całość

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.


Przeczytaj całość

Wyniki i Statystyki w Gminie Iłża - Wybory samorządowe 2018


https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/142503#general_stat


INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH
ORAZ OBSERWATORÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Przeczytaj całość

INFORMACJA


dotyczy: dyżury członków Komisji w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami.


Przeczytaj całość

INFORMACJA


dotyczy: składy obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenie głosowania oraz ustalenia wyników głosowania w obwodzie.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 2 października 2018 r.


w sprawie sprostowania błędu w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Iłża.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Radomiu I

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Iłża.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 1 października


o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Iłży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 1 października


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 1 października


o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 28 września 2018 r.


o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży zarządzonych na 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Radomiu I

z dnia 27 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu Radomskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 2/2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 21 września 2018 r.


w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2018 r.

Informacja
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 24 września 2018 r.


dotyczy: przeprowadzenia losowania w komisjach wyborczych.Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży.

Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży.

Przeczytaj całość

Uchwała nr 5/18
Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 17 września 2018 r.


w sprawie: skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 4/18
Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 17 września 2018 r.


w sprawie: odwołania członka Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży Pana Sławomira Borka.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie Burmistrza Iłży
z dnia 18 września 2018 r.


Na podstawie art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Radomiu I.Przeczytaj całość

I N F O R M A C J A
DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH


Uprzejmie informuję Pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy zarejestrowali listy kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania na ternie Gminy Iłża.

Zgłoszenia będą przyjmowane od pełnomocników bądź osób upoważnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iłży, ul. Rynek 11 godzinach pracy Urzędu tj.:
- w poniedziałek w godzinach 8ºº do 16ºº;
- od wtorku do piątku w godzinach od 7¹⁵ do godziny 15¹⁵.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21.09.2018 r. do godziny 15¹⁵.Zgłoszenie na członka OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Zgłoszenie na członka OKW ds. ustalenia wyników głosowania

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian w składzie miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian w składzie miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian w składzie miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży.


Przeczytaj całość

Informacja


o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisji w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza gminy.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 3/18
Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie: ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 2/18
Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie: wyboru zastpcy przewodniczącego Komisji.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 1/18
Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie: wyboru przewodniczącego komisji.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży


Przeczytaj całość

Informacja
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.


Przeczytaj całość
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa głosowania
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa głosowania

Informacja
Burmistrza Iłży

o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.


Przeczytaj całość

Informacja
Burmistrza Iłży
o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
Starosty Radomskiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.


dotyczy: granic okręgów wyborczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 22 sierpnia 2018 r.


w sprawie podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Miejskiej w Iłży oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej.Przeczytaj całość

Obwieszczenie

Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych bieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2018 r.

Informacja


dotyczy: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obsługę i techniczno materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Iłża zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2018 r.

Informacja


Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl dostępne są akty prawne, informacje, wyjaśnienia, komunikaty związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i będą systematycznie zamieszczane wszystkie dokumenty oraz niezbędne druki wyborcze dotyczące tych wyborów.

Burmistrz Iłży
(-) Andrzej MoskwaKomunikat
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 14 sierpnia 2018 r.


Przeczytaj całość

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Przeczytaj całość
udostępniono: 05.11.18 10:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku