standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory Samorządowe 2014Iłża, dnia 07.01/2014 r.

Postanowienie nr 56/W/14
Komisarza Wyborczego w Radomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2015 r.

Postanowienie nr 52/W/14
Komisarza Wyborczego w Radomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Wyniki wyborów samorządowych 2014


Iłża, dnia 15.11.2014 r.

INFORMACJA


dotyczy: informacja o godzinach otwarcia lokali wyborczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2014 r.

INFORMACJA

dotyczy: dyżury członków Komisji w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2014 r.

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA ORAZ
OBSERWATORÓW MIĘDZYNARODOWYCH.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 10/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 30 października 2014 r.


w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach na Burmistrza Iłży zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 9/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 30 października 2014 r.


w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Uchwała nr 8/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 28 października 2014 r.


w sprawie: zarządzenia druku karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży z okręgu wyborczego nr 12 oraz karty do głosowania w wyborach Burmistrza Iłży wymaganych do sporządzenia pakietu wyborczego stosowanego w głosowaniu korespondencyjnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.11.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Urząd Miejski w Iłży niniejszym zawiadamia, że sprawdzenia o ujęciu w spisach wyborców można dokonać osobiście w godzinach pracy Urzędu od dnia 03.11.2014 r. do dnia 07.11.2014 r. w pokoju nr 25.Iłża, dnia 31.10.2014 r.

Wykaz przewodniczących oraz zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iłża w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie

Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomiu
z dnia 22 października 2014 r.


o zarejestrowanych kandydatach w Okręgu nr 2 listach kandydatów na radnych Rady powiatu Radomskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

INFORMACJA
O TERMINACH CZYNNOŚCI WYBORCZYCH


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

SZKOLENIE
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Informacja na temat pierwszego posiedzenia i szkolenia Komisji Wyborczych w Gminie Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

Uchwała nr 7/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 23 października 2014 r.


w sprawie: sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Iłży w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

Uchwała nr 6/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 23 października 2014 r.


w sprawie: sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

Uchwała nr 5/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 23 października 2014 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 23 października 2014 r.


o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady miejskiej w Iłży zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.


Przeczytaj całość
Uchwała nr 4/14 MKW - w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych

Iłża, dnia 20.10.2014 r.

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży z dnia 20.10.2010 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza zarządza na dzień 23.10.2014 r. na godz. 13:00 publiczne losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych zgłoszonych przez Komitety Wyborcze.

Losowanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 w Sali konferencyjnej.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
(-)Magdalena ChodniewiczIłża, dnia 20.10.2014 r.

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 20 października 2014 r.


o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Iłży zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2014 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 października 2014 r.
o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
z dnia 14 października 2014 r.


dotyczy: numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2014 r.

INFORMACJA


dotyczy: głosowanie przez pełnomocnika.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2014 r.

INFORMACJA


dotyczy: możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2014 r.

INFORMACJA


dotyczy: informacja dla wyborców niepełnosprawnych.


Przeczytaj całość

Informacja


Firma Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 96/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 06.10.2014 r.

w sprawie: określenia procedury dokonywania wpisu do rejestru wyborców.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.10.2014r.

I N F O R M A C J A
DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH


Uprzejmie informuję Pełnomocników Komitetów Wyborczych o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2014 r.

Postanowienie Nr 14/14
Komisarza Wyborczego w Radomiu
z dnia 3 października 2014 r.


w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2014 r.

INFORMACJA
o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomiu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.09.2014 r.

INFORMACJA
o składzie
Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomiu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2014r.

INFORMACJA


o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza gminy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2014 r.

Uchwała nr 3/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie: ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2014 r.

Uchwała nr 2/14
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie : wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.


Iłża, dnia 26.09.2014 r

Uchwała Nr 1/14
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Iłży
z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji.


Przeczytaj całość


OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 1 września 2014 r.


w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
Starosty Radomskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 roku


dotyczy: podziału powiatu radomskiego na okręgi wyborcze.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 29 sierpnia 2014 roku


w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.

Przeczytaj całość

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 2014 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.08.2014 r.

INFORMACJA


dotyczy informacji o adresie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej.


Przeczytaj całość

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 ROKU

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Iłża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń jak i plakatów Komitetów Wyborczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.08.2014 r.

INFORMACJA


W związku z ogłoszonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że osobą koordynującą prace wyborcze na terenie Gminy Iłża zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. jest Pani Magdalena Chodniewicz.


Przeczytaj całość

KOMUNIKAT


dotyczy: przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Przeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:50 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku