standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Ogłoszenia


Iłża, dnia 08.03.2019 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iłża dla wybranych terenówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Iłża dla wybranych terenów z załącznikami
ZIP, 181.7 MB

Iłża, dnia 01.03.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu
burmistrz Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letnią dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Iłży w okolicy ul. Staromiejskiej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2019 r.

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iłża dla wybranych terenów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2019 r.

Informacja o wynikach naboru
urząd miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża


dotyczy: Podinspektor w Biurze ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2019 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.|

przewodniczący Komisji
Rafał Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.02.2019 r.

Lista Kandydatów
Spełniających Wymagania Formalne
Podinspektor w Biurze ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy gazociągu ś/c DN 653 PE w miejscowości Białka (obr. geod. Kolonia Seredzice) na działce nr ewid. 326.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2019 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 12 lutego 2019 r.


dotyczy: budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 6, 8/2 (obręb 0019) w miejscowości Maziarze Stare, Gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2019 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 11 lutego 2019 r.


dotyczy: budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr ew. 98/19 w obrębie Starosiedlice, gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2019 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 11 lutego 2019 r.


dotyczy: budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr ew. 54/1 w obrębie Starosiedlice, gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.02.2019 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 7 lutego 2019 r.


dotyczy: modernizacja fermy trzody chlewnej na działce nr ewid. 981 w miejscowości Pakosław, gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.02.2019 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 05 lutego 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonego w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7.


Przeczytaj całość
Zdjęcia Lokali

Iłża, dnia 06.02.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonego w Iłży przy ul. Mostowej 4.


Przeczytaj całość
Zdjęcia Lokali

Iłża, dnia 06.02.2019 r.

ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg na 3 - letni najem pawilonu handlowego o pow. 25,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia położonego w Iłży przy ul. płk. Muzyki.


Przeczytaj całość
Zdjęcia Lokali

Iłża, dnia 04.02.2019 r.

Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Biurze ds. promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży - podinspektor.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.02.2019 r.


Informacja o zmianie terminu zebrania wiejskiego.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowa oświetlenia linii kablowej niskiego napięcia na os. Zuchowiec w Iłży.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2019 r.

Informacja Burmistrza Iłży
z dnia 29 stycznia 2019 r.


dotyczy: "Budowy farmy fotowoltaicznej "Iłża I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Alojzów, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2019 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ
na których odbędą się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich, a także Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2019 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.
Przewodniczący Komisji
Rafał Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2019 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego SN i NN oraz przebudowa sieci napowietrznej NN w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2019 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w V sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 25.01.2019 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okruta


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Płudnica


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Jedlanka Nowa


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Chwałowice


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Chwałowice


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Gaworzyna


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Kotlarka


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2019 r.

Obwieszczenie


dotyczy: zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku przemysłowego na dzienny dom seniora w Pakosławiu na działce nr ewid. 1917, 3984.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2019 r.

Informacja o Wynikach Naboru
na stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2019 r.

Informacja dotycząca składania wniosków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłża na rok 2019.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2019 r.

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, ze w dniu 10 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Adam Kurek


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, ze w dniu 04 stycznia 2019 roku o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Agnieszka Sępioł - Pietrzykowska


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, ze w dniu 04 stycznia 2019 roku o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Mirosław BarszczPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 28.12.2019 r.

Lista kandydatów
zakwalifikowanych do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko - Dyrektor Żłobka Gminnego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Adam Kurek


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2018 r.

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IV sesji
Rady Miejskiej w Iłży
zwołanej na 28.12.2018 r. o godz. 13:30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.
Porządek obrad sesji - w załączeniu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.12.2018 r.

Ogłoszenie
o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy i naborze na stanowisko - Dyrektor żłobka gminnego.


Przeczytaj całość
Kwestionariusz

Iłża, dnia 13.12.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowa gazociągu ś/c PE DN 63 w miejscowości Jasieniec Iłżecki Dolny na działkach nr ewid. 57,69.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary Ziembicki


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży- pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Rafał Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży- pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Barszcz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2018 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2018 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2018 r.

Informacja


Burmistrz Iłży informuje, że w dniach od 17.12.2018 do 31.12.2018 r. pracownicy firmy EKOM Maciejczyk Spółka Jawna będą dostarczali mieszkańcom harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 w formie kalendarza (dotyczy zabudowy jednorodzinnej).

Burmistrz Iłży
(-) Przemysław Burek


blok tekstowy - ten szary kwadrat edytuje tresc ->

Iłża, dnia 07.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przewodniczący Komisji
Adam Kurek


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2018 r.

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 07.12.2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okruta


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 06 grudnia 2018 roku o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji, Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodnicząca Komisji
Anna Mirota


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 06 grudnia 2018 roku o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Sępioł - Pietrzykowska


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 04 grudnia 2018 roku o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Rafał Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2018 r.

Informacja

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2018 r.
Urząd Miejski w Iłży będzie nieczynny.
- WIGILIA -


(-) Burmistrz Iłży
Przemysław BurekIłża, dnia 29.11.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy gazociągu ś/c DN 63 PE w miejscowości Białka (obr. geod. kolonia Seredzice) na działce nr ewid. 326.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 03 grudnia 2018 roku o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2018 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 13:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża (sala konferencyjna) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży zwołana na wniosek Burmistrza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz 18 ust. 4 Statutu Gminy Iłża.

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okruta


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.11.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 15-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.11.2018 r.

OGŁOSZENIE


Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz domków letniskowych typu Kurpie III na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży na działkach nr 881, 882, 883, 884, 876, w zamian za pozyskany materiał z rozbiórki oraz za zaoferowaną opłatę kwota minimalna 2000 złotych słownie ( dwa tysiące złotych) brutto na rzecz MGOSiR w Iłży.
Przeczytaj całość
Opis techniczny
Przekrój podłużny
Rzut przyziemia

Iłża, dnia 22.11.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 90 mm PE w miejscowości Alojzów.


Przeczytaj całość

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w II posiedzeniu I sesji Rady Miejskiej w Iłży które odbędzie się 22.11.2018 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okruta

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Krzyżanowice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.11.2018 r.

Informacja Burmistrza Iłży
o stanie finansów Gminy na dzień zakończenia kadencji.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2018 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.11.2018 r.

Zaproszenie


uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w I sesji Rady Miejskiej w Iłży
zwołanej na 19.11.2018 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2018 r.

Raport Końcowy
z przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie komisji Statutowo Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 25.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2018 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 19 października 2018 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Cichej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.10.2018 r.

Zaproszenie


uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LVI sesji Rady miejskiej w Iłży zwołanej na 26.10.2018 r. o godz. 12:00 w Sali widowiskowo-kinowej im. Józefa Myszki przy Domu kultury w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2018 r.

Obwieszczenie

dotyczy: Budowy budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Seredzice na działce nr ewid. 1281, 1280.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.10.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 11 października 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.10.2018 r.

Burmistrz Iłży
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.10.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Przeczytaj całość
Projekt Programu
Formularz zgłaszania opinii i uwag

Iłża, dnia 01.10.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku przemysłowego na dzienny dom seniora w Pakosławiu.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży
zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz domków letniskowych typu Kurpie III na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w IłżyPrzeczytaj całość
Opis techniczny
Przekrój podłużny
Rzut przyziemia
Wzór oferty

Iłża, dnia 28.09.2018 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 1 października 2018 roku o godz. 9:00 w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży ul Rynek 11 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy sieci gazowej w miejscowości Krzyżanowice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2018 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 25 września 2018 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2018 r.

INFORMACJA
O WYNIKU CZWARTEGO PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 24 września 2018 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2018 r.

Informacja
Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 24 września 2018 r.


dotyczy: przeprowadzenia losowania w komisjach wyborczych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2018 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LIV sesji Rady miejskiej w Iłży zwołanej na 26.09.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2018 roku o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2018 roku o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.08.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu
BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży przy ulicy Cichej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 roku o godzinie 10-tej odbędzie się posiedzenie komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zawiadomienie


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.09.2018 r.

Zaproszenie

na konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018 -2028.


Przeczytaj całość
Projekt Strategii
Arkusz konsultacyjny
Prezentacja Strategii

Iłża, dnia 03.09.2018 r.

Zaproszenie


dotyczy: posiedzenia komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.08.2018 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 05.09.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna) porządek obrad w załączeniu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.08.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem pawilonu handlowego o pow. 25,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia położonego w Iłży przy ul. płk. Muzyki.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy ul. Mostowej 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 składającego się z 2 pomieszczeń, korytarza i wc w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie

Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2018 r.

Informacja


dotyczy: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obsługę i techniczno materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Iłża zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2018 r.

Informacja


Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl dostępne są akty prawne, informacje, wyjaśnienia, komunikaty związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i będą systematycznie zamieszczane wszystkie dokumenty oraz niezbędne druki wyborcze dotyczące tych wyborów.

Burmistrz Iłży
(-) Andrzej MoskwaIłża, dnia 21.08.2018 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 20 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Iłża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń jak i plakatów Komitetów Wyborczych.


Przeczytaj całość

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 10 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wodociągu i gazociągu w ul. Błazińskiej w Iłży na działce nr ewid. 626, 704, 668, 669/1.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego


o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz Prognozą oddziaływania na srodowisko.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.08.2018 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11 (biuro rady pokój nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 30 lipca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:


"Budowa ujęcia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej (dz. nr ewid. 37460) w Iłży. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid. 3746 w Iłży oraz na działkach nr ewid. 3474, 4454 w miejscowości Piłatka".


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 30.07.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.07.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:


"Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Seredzice na działce nr ewid. 1281, 1280".


Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia Zielony Wyszogród


Przeczytaj całość

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

INFORMACJA
O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 20 lipca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka
II POKOLENIE - lot motyli
Roślina: Śliwa domowa
Data publikacji komunikatu; 10.07.2018 r. - 24.07.2018 r,
Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka.


Przeczytaj całość

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka
II POKOLENIE – lot motyli
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 10.07.2018 r. - 24.07.2018 r.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.07.2018 r.

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ulicy Czachowskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4511/5
o powierzchni 0,0113 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW Nr RA1L/00050904/1.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.07.2018 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11 (biuro rady pokój nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość


Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży o jakości wody w II kwartale 2018 roku.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2018 roku o godzinie 17-tej odbędzie się posiedzenie objazdowe Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Turystyki w budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 02 lipca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 składającego się z 2 pomieszczeń, korytarza i wc w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7.


Przeczytaj całość

INFORMACJA
O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 26 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.06.2018 r.

Obwieszczenie
Wojewody Mazowieckiego
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.06.2018 r.

Informacja
o wyniku przetarguprzeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży


ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 20 m2 składającego się z 1 pomieszczenia położonego w Iłży przy ul. Mostowej 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem pawilonu handlowego o pow. 25 m2 składającego się z 1 pomieszczenia położonego w Iłży przy ul. płk. Muzyki.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2018 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do udziału w L sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 29.06.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży ul. Rynek 11 (sala konferencyjna).

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy stacji transformatorowej napowietrznej w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.06.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Pakosław".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2018 r.

Obwieszczenie

dotyczy: Budowy budynku Urzędu miejskiego w Iłży wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1042/1.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.05.2018 r.

INFORMACJA
O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGUprzeprowadzonego w dniu 29 maja 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2018 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 28 maja 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 29 maja 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 12A m 33 o powierzchni użytkowej 38,59 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o powierzchni 580 m2 w udziale 38/1664, oznaczonego jako działka nr 4564/5 objęta KW Nr RA1L/00049469/9.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.05.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 składającego się z 2 pomieszczeń, korytarza i wc w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowa stacji transformatorowej napowietrznej, linii napowietrznej średniego napięcia, linii kablowej nieskiego napięcia w miejscowości Pakosław.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białka.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: Budowa ciągu pieszego w Iłży od jeziora do ul. Bałazińskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Pakosław".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: Budowa gazociągu ś/c PE DN 63 w Iłży ul. Bodzentyńska.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Iłża dla wybranych terenów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu w ramach zadania: "Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłej pralni dla potrzeb utworzenia jednostki podstawowej opieki zdrowotnej" w Iłży na działce nr ewid. 114.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2018 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.


zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym nr 236/18.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.05.2018 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2018 roku o godzinie. 8:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża (Biuro rady pok. nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy oświetlenia ciągu pieszo jezdnego przy jeziorze w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy oświetlenia parkingu pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży na działkach nr ewid. 574, 580.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kv w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny na działkach nr ewid. 302, 99/1, 297, 298.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy ul. Mostowej 4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem pawilonu handlowego o pow. 25,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia położonego w Iłży przy ul. płk. Muzyki.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu w ramach zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej pralni dla potrzeb utworzenia jednostki podstawowej opieki zdrowotnej" w Iłży na działce nr ewid. 114.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy ujęcia i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej (dz. nr ewid. 3746) w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2018 r.

Informacja
o wyniku przetargu


przeprowadzonego w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2018 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLVIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 18.04.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018r.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin


województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Zaraza ogniowa
Roślina: jabłoń


Przeczztaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018r.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin


województwo: mazowieckiePowiat: Radom
Agrofag: Parch jabłoni
Roślina: jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny: Jedlanka StaraPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny: Miasto IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny: PakosławPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 04 kwietnia 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny - miasto Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu pawilonu handlowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 04 kwietnia 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Obręb ewidencyjny - miasto IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 04 kwietnia 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Obręb ewidencyjny: miasto IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 2 szt. drzew w miejscowości Michałów Pakosławski.


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Mapa poglądowa

Iłża, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 6 szt. drzew w miejscowości Małomierzyce.


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Mapa poglądowa

Iłża, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 metrów kwadratowych składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy ul. Mostowej 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2018 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLVII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 21.03.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2018 r.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


dotycz: akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: miasto Iłża.

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: miasto Iłża.

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: Krzyżanowice.

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: miasto Iłża.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: PiłatkaPrzeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: miasto Iłża.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: miasto IłżaPrzeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny: KrzyżanowicePrzeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 14 marca 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Obręb ewidencyjny - miasto Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu w ramach zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej pralni dla potrzeb utworzenia jednostki podstawowej opieki zdrowotnej w Iłży na działce nr ewid. 114.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.03.2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego
Burmistrz Iłży
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Fabia II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2018 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 8 marca 2018 r.


dotyczy: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Pakosław" na działce nr ew. 3991/2, obręb 0020 - Pakosław gm. Iłża."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy stacji transformatorowej napowietrznej, linii napowietrznej średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Pakosław.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Wykonanie usługi geodezyjno - kartograficznej - podział nieruchomości pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2018 r.

Zawiadomienie


Dotyczy: "Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Przeczytaj całość
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Iłża, dnia 22.02.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Iłży wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1042/1.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Białka (obr. geod. Kolonia Seredzice).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.02.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy ciągu pieszego w Iłży od jeziora do ul. Błazińskiej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.02.2018 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 15 lutego 2018 r.


dotyczy: budowy obory wolnostojącej bezściółkowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.02.2018 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy gazociągu w Iłży ul. Bodzentyńska.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.02.2018 r.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Gmina Iłża
ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnejPrzeczytaj całość
Formularz zgłoszeniowy do partnerstwa
Oświadczenie do partnerstwa

Iłża, dnia 14.02.2018 r.

Informacja
o wyniku drugiego przetargu
przeprowadzonego w dniu 09 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2018 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 13 lutego 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy jeziorze w Iłży na działkach nr ewid. 836,856,872,873,875,876,877/4,879,880,881,882,883,884,4564/8.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowa oświetlenia parkingu pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży na działkach nr ewid. 574, 580.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Wykonanie usługi geodezyjno - kartograficznej - podział nieruchomości pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2018 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLVI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 31.01.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11(sala konferencyjna).

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2018 r.

Zawiadomienie


Dotyczy: "Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW"


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 23.01.2018 r.

Zarządzenie Zastępcze
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.01.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.01.2018 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2018 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2018 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 3 szt. drzew w miejscowości Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2018 roku o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2018 r.

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 09 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 12A m 33.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2018 roku o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: Budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 353/2, 412, 560/2, 396, 391, 390, 565 w miejscowości Jedlanka Stara.


Przeczytaj calośc

Iłża, dnia 29.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy gazociągu ś/c DN 110 i DN 90 w Iłży na działkach nr ewid. 5016, 5011, 5015, 2021/1.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.12.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: Pakosław.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.12.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


obręb ewidencyjny: Pakosław.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.12.2017 r.

OGŁOSZENIE


Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz domków letniskowych typu Kurpie III zlokalizowanych na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży na działkach nr 881, 882, 883, 884, 876.


Przeczytaj całość
Opis techniczny
Przekrój podłużny
Rzut przyziemia
Wzór oferty

Iłża, dnia 22.12.2017 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 29 12 2017 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.12.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża


dotyczy: naboru na stanowisko radca prawny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.12.2017 r.

Lista Kandydatów
Spełniających Wymagania Formalne


dotyczy: nabór na stanowisko radca prawny


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD MIEJSKI W IŁŻY
UL. RYNEK 11
27-100 IŁŻA


na stanowisko Specjalisty w Biurze ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2017 r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy obory wolnostojącej bezściółkowej w obrębie Seredzice. gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 roku o godzinie 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Chwałowice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Miasto Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Miasto Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Krzyżanowice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - miasto Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Ogłoszenie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Seredzice.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2017 r.

OGŁOSZENIE


Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz domków letniskowych typu Kurpie III zlokalizowanych na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży na działkach nr 881, 882, 883, 884, 876.


Przeczytaj całość
Opis techniczny
Rzut przyziemia
Przekrój podłużny
Wzór oferty

Iłża, dnia 07.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: spis mienia podlegającego komunalizacji.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza
drugi ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy. ul. Przy Malenie.
Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Biurze ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 11-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji

Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2017

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: Wycinki drzew w miejscowości Płudnica.


Przeczytyaj całość

Iłża, dnia 05.12.2017 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 12 szt. drzew w miejscowości Płudnica.


Przeczytaj całość
Formularz ofertowy
Mapa poglądowa

Iłża, dnia 05.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy stacji bazowej RAD 4411 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2017

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.11.2017 r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 05 grudnia 2017 roku o godzinie 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2017 r.

DECYZJA


dotyczy: uznania za wspólnotę gruntową rolną nieruchomości położonej we wsi Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2017 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 13.12.2017 r. o godzinie 12:00 w urzędzie Miejskim w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD MIEJSKI W IŁŻY
UL. RYNEK 11
27-100 IŁŻA


na stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2017 r.

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Biurze ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w IłżyPrzeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 20.11.2017 r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2017 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału na XLIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 22.11.2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 12A m 33.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu


przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2017 r

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Pakosław przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2017 roku o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej
oraz Zamówień Publicznych.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2017 r.

Raport Końcowy
z przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.11.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2017 roku o godzinie 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej FiołnaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


dotyczy: Budowy gazociągu ś/c DN 110 w Iłży na działkach nr ewid. 2050/1, 2020/1, 2001.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 07 listopada 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 08 listopada 2017 roku o godzinie 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu budynku Urzędu miejskiego w Iłży - pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2017 r.

Obwieszczenie


dotyczy: budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 353/2, 412, 560/2, 396, 391, 390, 565 w miejscowości Jedlanka Stara.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej
oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.10.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 24 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.10.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 18 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Iłża, pl. 11 Listopada.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.10.2017 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 26.10.2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy gazociągu ś/c DN 110 i DN 90 w Iłży na działkach nr ewid. 5016,5011,5015,2021/1.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18.10.2017 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12)

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20.10.2017 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12)

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.10.2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży. (pokój nr 12)

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11:30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa. Zbiórka w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy stacji bazowej RAD 4411 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), na działce nr ewid. 4569 w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Przy Malenie


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 10 października 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - Iłża, Osiedle Stanisława Staszica.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2017 r.

Informacja o wynikach naboru


dotyczy: naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjno - Prawnym.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Przeczytaj całość
Projekt Programu współpracy
Formularz zgłaszania opinii i uwag

Iłża, dnia 06.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy gazociągu ś/c DN 110 w Iłży na działkach nr ewid. 2050/1, 2020/1, 2001.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.09.2017 r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.09.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2017 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2017 roku o godz. 13:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11 27-100 Iłża (biuro rady pok. nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2017 roku o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.09.2017 r.

Ogłoszenie - KRUS


dotyczy: wyłudzeń od rolników środków finansowych przez osoby podszywające się pod pracowników KRUS.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: przebudowy bloku operacyjnego i oddziału chirurgii wraz z dobudową szybu windowego przy budynku szpitala w Iłży na działce nr ewid. 114.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.09.2017 r.

Ogłoszenie - sprostowanie


w sprawie: naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.09.2017 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży
z dnia 14 września 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.09.2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Projekt planu

Iłża, dnia 11.09.2017 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu pokój nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Iłży na 30.08.2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.08.2017 r.

Informacja o wyniku naboru


dotyczy: naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 8 minut 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 12-tej odbędzie posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 9-tej odbędzie posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku o godzinie 8-mej odbędzie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2017 r.

Lista Kandydatów
zakwalifikowanych do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej


dotyczy: nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Lista Kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.07.2017 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: przebudowy bloku operacyjnego i oddziału chirurgii wraz z budową szybu windowego przy budynku szpitala w Iłży na działce nr ewid. 114.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

OBRĘB EWIDENCYJNY – MIASTO IŁŻA


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

OBRĘB EWIDENCYJNY – MIASTO IŁŻA


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

OBRĘB EWIDENCYJNY – MIASTO IŁŻA


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

OBRĘB EWIDENCYJNY – PAKOSŁAW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

OBRĘB EWIDENCYJNY – MIASTO IŁŻAPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka II POKOLENIE
Roślina: Śliwa domowa
Data publikacji komunikatu; 21.07.2017 r. - 05.08.2017 r,
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: Radom

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka II POKOLENIE

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 21.07.2017 r. - 05.08.2017 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2017 r.

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjno - Prawnym.

Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 18.07.2017 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 roku o godz. 13:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża ( biuro rady pok. nr 12 ) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.07.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 10 lipca 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12.07.2017 r. o godzinie 12.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zbiórka w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2017 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 30.06.2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna)

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 29.06.2017 r. o godzinie 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 29.06.2017 r. o godzinie 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20.06.2017 r. o godzinie 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.06.2017 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY
27–100 IŁŻA
UL. JAKUBOWSKIEGO 12


OGŁASZA

„Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków'' z dnia 21 kwietnia 2017 r. zatwierdzoną na podstawie uchwały Nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 maja 2017 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 02.06.2017 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2017 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Agrofag: Owocnica jabłkowa

Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 23.05.2017 r. - 30.05.2017 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.05.2017 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 26.05.2017 r. o godz. 14:00 w Urzędzie miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna)

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.05.2017 r.

Zarządzenie
o zwołaniu zebrania Komitetu Osiedlowego nr 4

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 02.06.2017 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 14 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2017 roku o godzinie 11 minut 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.05.2017r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 05 maja 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

obręb miasto Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.05.2017r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 05 maja 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

obręb miasto Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


dotyczy: budowy zespołu 9 turbin wiatrowych Iłża II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2017 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2017 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.04.2017 r.

Komunikat
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii


dotyczy: akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2017 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 26.04.2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11
(sala konferencyjna).

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2017 r.

Apel
do hodowców trzody chlewnej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2017 r.

Ogłoszenie
Powiatowego Lekarza Weterynarii


dotyczy: ptasiej grypy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2017 roku o godz. 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2017 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Zaraza ogniowa
Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.03.2017 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowiecki
Powiat: Radom
Agrofag: Parch jabłoni
Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2017 r.

Ogłoszenie
Prezesa KRUS


dotyczy: wykorzystywania nawozów i pestycydów w gospodarstwach rolnych

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.03.2017 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Przeczytaj całość
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Iłża, dnia 16.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Iłży
ogłasza
pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Jedlanka Nowa


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Iłży
ogłasza
pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.03.2017 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 22.03.2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna)


Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 7:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2017 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jarosława Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2017 r. o godzinie 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2017r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 28 lutego 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomość wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 24.02.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny - Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny - Jedlanka Stara


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny - Miasto Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Obręb ewidencyjny - Błaziny Dolne


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 9 turbin wiatrowych Iłża II.2.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2017 r.

Zaproszenie na sesje nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża (biuro rady pok. 12) odbędzie się sesja nadzwyczajną Rady Miejskiej w Iłży zwołana na wniosek Burmistrza.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2017 r. o godzinie 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: ponowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu turbin wiatrowych Iłża II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.02.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.02.1017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 13 lutego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - obręb ewidencyjny - Prędocin


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.02.1017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 13 lutego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - obręb ewidencyjny - Piłatka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.02.2017 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 15.02.2017 r. godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna).

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2017 r. o godz. 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.02.2017 r.

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.


o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.


dotyczy: uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 11-tej odbędzie się posiedzenie komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.01.2017 r.

Ogłoszenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii


dotyczy: grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8


Przeczytaj całość
Ulotka

Iłża, dnia 25.01.2017 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ


uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 12:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża (biuro rady pok. nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży zwołana na wniosek Burmistrza.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 20.01.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania


dotyczy: budowy 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda, zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej Nr 3547W Iłża - Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 11-tej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2017 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ


uprzejmie informuję, że w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża (biuro rady pok. nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży zwołana na wniosek Burmistrza.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2017 r.

Informacja
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Radomiu.


w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 02 stycznia 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.12.2016 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miejskiej w Iłży
zwołanej na 30.12.2016 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2016 r.

Uchwała nr 170/XX/2016
Rady powiatu w Radomiu
z dnia 25 listopada 2016 r.


w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2016 r.

Informacja
o wyniku piątego przetargu
przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2016 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.


Przeczytaj całość

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 09 grudnia 2016 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2016 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
na stanowisko
Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2016 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 21.12.2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11 (sala konferencyjna).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2016 r.

Interpretacja
indywidualna przepisów prawa podatkowego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2016 r.

Wniosek
o wydanie interpretacji indywidualnej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 08 grudnia 2016 r. o godz. 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2016 r.

Lista Kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Organizacyjno Prawnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2016 r. o godz. 11-tej odbędzie się posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 05 grudnia 2016 r. o godz. 10-tej odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytraj całość

Iłża, dnia 28.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.11.2016 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Organizacyjno Prawnym.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.


Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22.11.2016 roku o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2016 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 23.11.2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.11.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21.11.2016 r. o godz. 13 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży oryginalnych akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 09 listopada 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 16.11.2016 r. o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.11.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego położonego w Iłży na osiedlu Stanisława Staszica 10B m 18.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.11.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży przy ul. Cichej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dotyczy: przebudowy ulicy Wójtowskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.10.2016r.

Ogłoszenie


dotyczy: wycinki 4 szt. drzew w miejscowości Błaziny Dolne.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.10.2016 r.

OGŁOSZENIE
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: naboru na stanowisko Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 25.10.2016 r. o godz. 13 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 02.11.2016 r. o godz. 10 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2016 r.

Informacja o wyniku czwartego przetargu
przeprowadzonego w dniu 18 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


dotyczy lokalu mieszkaniowego na Osiedlu Stanisława Staszica w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.10.2016 r.

Raport Końcowy
z przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 12 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


położenie nieruchomości - Miasto Iłża, ulica Cicha


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 12 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


położenie nieruchomości - Miasto Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 12 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


położenie nieruchomości - Jedlanka Nowa


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul.Rynek 11 27-100 Iłża


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 12.10.2016 r. o godz. 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.10.2016 r.

Zawiadomienie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 12.10.2016 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.10.2016 r.

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul.Rynek 11 27-100 Iłża


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 06.10.2016 r. o godzinie 14 tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty,Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11.10.2016 r. o godzinie 12 tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2016 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dotyczy: przebudowy ulicy Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej Nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.09.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 03.10.2016 r. o godz. 13 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.09.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 11.10.2016 r. o godz. 9 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 10.10.2016 r. o godz. 10 tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. Nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.09.2016 r.

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul.Rynek 11 27-100 Iłża
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 19 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Przeczytaj całość
Projekt Programu
Formularz zgłaszania uwag

Iłża, dnia 16.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży. (p. nr 12).

Przewodniczący komisji:
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2016 roku o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży. (p. nr 12).

Przewodniczący komisji:
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.09.2016 r

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 10B m 18


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.09.2016r.

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 06 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2016 r

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku o godz. 8:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży zwołana na wniosek Burmistrza.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.08.2016 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w IłżyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 17.08.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2016 roku o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży. (p. nr 12).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.08.2016r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Iłża, ul. Leśmiana


Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 08.08.2016r.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Iłży ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 10B m 18


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.08.2016 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Inwestycji Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2016 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 05 sierpnia 2016 roku o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, 27 -100 Iłża (biuro rady pok. nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 04.08.2016 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2016 r.

Ogłoszenie


z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2016 r.

Ogłoszenie


z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.07.2016 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: Radom

Agrofag: Owocówka śliwkóweczka

II POKOLENIE

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu; 25.07.2016 r. - 08.08.2016 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży


dotyczy: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iłża na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023.


Przeczytaj całość
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iłża na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 - projekt

Iłża, dnia 01.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11.07.2016 roku o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.06.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Miasto Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.06.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.06.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Miasto Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.06.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22.06.2016 roku o godz. 11-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22.06.2016 roku o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2016 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 10 czerwca 2016 r.


dotyczy: budowy obory dla krów, max. 195 DJP, płyty obornikowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działkach o nr ew. 867/2, 873, 868/1, obręb Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2016 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 24.06.2016 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży
z dnia 09 czerwca 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13.06.2016 roku o godz. 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w IłżyPrzewodniczący komisji
Jacek Skiba

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka I POKOLENIE
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 03.06.2016 r. - 17.06.2016 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.06.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 02 czerwca 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2016 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINWojewództwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka I POKOLENIE
Roślina: Śliwa domowa
Data publikacji komunikatu; 30.05.2016 r. - 13.06.2016 r,
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 06.06.2016 roku o godz. 8 minut 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragrafu 18 ust. 1 1 Statutu Gminy Iłża, zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Iłży na 25.05.2016 r. o godz. 10:00 w Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży (hala sportowa).

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość
Porządek obrad

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża
zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży
z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2016 r

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23.05.2016 roku o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p.12).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.05.2016 r.

KOMUNIKAT
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII


dotyczy: akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18.05.2016 roku o godz. 11-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 11 maja 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.05.2016 r.

Informacja
o wyniku drugiego przetargu
przeprowadzonego w dniu 05 maja 2016 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.05.2016 r.

Informacja
o wyniku drugiego przetargu
przeprowadzonego w dniu 06 maja 2016 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.05.2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Iłży


dotyczy: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iłża na lata 2016 - 2032.


Przeczytaj całość
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iłża na lata 2016 - 2032

Iłża, dnia 10.05.2016 r.

Informacja
o wyniku drugiego przetargu
przeprowadzonego w dniu 06 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.05.2016 r.

Informacja
o wyniku drugiego przetargu
przeprowadzonego w dniu 05 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.05.2016 r.

Informacja
o wyniku przetargu


przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2016 r.

OGŁOSZENIE


Szanowni Państwo, miło nam Państwa poinformować, że właśnie rusza procedura zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego gminy Iłża na 2017 r. W ramach tego działania mieszkańcy gminy będą mogli zgłaszać do realizacji swoje pomysły w zakresie poprawy jakości życia mieszańców. Kwota jaka została zabezpieczona na realizację zadania to 200.000,00 zł. Aby zgłosić swój pomysł należy wypełnić stosowny formularz będący załącznikiem do niniejszego artykułu. Szczegóły dotyczące procedury zgłaszania projektów oraz ich ostatecznego wyboru opisano w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Iłża na 2017 r.
Jednocześnie Państwu przypominamy, że w ubiegłym roku mieszańcy gminy brali udział w uproszczonej formie budżetu obywatelskiego. Wówczas przy pomocy głosowania internetowego wygrał projekt budowy deptaka wzdłuż iłżeckiego jeziora. W chwili obecnej trwają prace projektowe i jeszcze w tym roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.


Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Iłża >>

Formularz zgłoszenia projektu >>

Iłża, dnia 22.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p.12).

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.04.2016 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 27.04.2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Obręb ewidencyjny - miasto Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Obręb ewidencyjny - miasto Iłża


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Obręb ewidencyjny - Płudnica


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2016 r.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin


Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Agrofag: Mszyce

Roślina: Jabłoń

data publikacji komunikatu: 19.04.2016 r. - 31.07.2016 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2016 r.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin


Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Agrofag: Zwójki liściowe

Roślina: Jabłoń

data publikacji komunikatu: 19.04.2016 r. - 31.08.2016 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2016 r.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin


Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Agrofag: Mączniak jabłoni

Roślina: Jabłoń

data publikacji komunikatu: 19.04.2016 r. - 20.07.2016 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży


ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony o pow. 20.00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy placu 11-go Listopada 2.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13.04.2016 roku o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.04.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 14.04.2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p.12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego sklepu o powierzchni zabudowy 59,00 m2 wraz z gruntem o powierzchni 100 m2, stanowiącej część działki nr 554/1 położonej we wsi Gaworzyna.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 10B m 18 o powierzchni użytkowej 38,59 m2.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, kultury a także kultury fizycznej i sportu w 2016 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letnią dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Iłży w okolicy ul. Kampanii Wrześniowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2016r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży

z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży

z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2016 r.

INFORMACJA

o wyniku trzeciego przetargu przeprowadzonego w dniu 04 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 14.03.2016r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży. Porządek obrad sesji - w załączeniu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2016 r

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 09 marca 2016 roku o godz. 11-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12)

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2016 roku o godz. 10 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża,dnia 07.03.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2016 r.

Ogłoszenie

dotyczy: konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, kultury a także kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.Przeczytaj całość
Regulamin
Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Iłża, dnia 03.03.2016 r.

OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.03.2016 r.

Ogłoszenie


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 3 szt. drzew (świerk - 3 szt.). Drzewa rosną w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.02.2016 r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


uprzejmie informuję, że w dniu 01 marca 2016 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża (biuro rady pok. nr 12) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady

Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.02.2016 r.

Informacja Burmistrza


dotyczy: zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wodnej Iłża na działce o nr ew. 581 w miejscowości Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2016 r.

Wstępne ogłoszenie informacyjne
dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych


dotyczy: Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iłża


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2016 r.

Informacja
o wyniku przetargu


przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2016 roku o godz. 8 - mej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przerczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2016 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży z dnia 19 lutego 2016 roku


o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Projektem Prognozy oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża
Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża

Iłża, dnia 16.02.2016 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 24.02.2016 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość
Porządek obrad

Iłża, dnia 16.02.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża


na stanowisko referenta w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22.02.2016 r. o godzinie 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22.02.2016 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
dotyczy postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni wodnej Iłża na działce o nr ew. 581 w miejscowości Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Iłży


ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy Placu 11-go listopada 2


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 04.02.2016 r.

STANOWISKO NR 1/2016
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa MazowieckiegoPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.01.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża


na stanowisko Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12.02.2016 r. o godzinie 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.01.2016 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 14.30 (Sala Konferencyjna)Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie sie sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), proszę mieszkańców naszej gminy o utrzymywanie w należytym porządku chodników i ulic przylegających do posesji w szczególności: odśnieżanie i posypywanie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Iłży


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Osiedlu Stanisława Staszica 10B m. 18 o powierzchni użytkowej 38,59 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o powierzchni 374 m2 w udziale 38/1085, oznaczonej jako działka nr 4564/22 objęta KW nr RA1L/00055007/8


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


dotyczy: naboru na wolne stanowisko kierownicze
w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 27.01.2016 r. o godzinie10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2016 r.

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 14 stycznia 2016 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20.01.2016 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.01.2016 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 14.30 w po. nr 12 (biuro Rady)Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie sie sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14.01.2016 r. o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Iłży
z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2016 r.

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 05 stycznia 2016 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża


ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Iłży.Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 30.12.2015 r.

INFORMACJA


dotyczy: opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Iłży
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.12.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 11 grudnia 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 11 grudnia 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego sklepu o powierzchni zabudowy 59,00 m2 wraz z gruntem o powierzchni 100 m2 stanowiącym część działki nr 554/1 położonej we wsi Gaworzyna.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 11 grudnia 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.12.2015 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVI sesji Rady Miejskiej w Iłży z wołanej na 30.12.2015 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.12.2015 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Miejskiej w Iłży z wołanej na 17.12.2015 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 16.12.2015 r. o godzinie 10-tej 14.12.2015 r. o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 16.12.2015 r. o godzinie 12 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2015 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 14.12.2015 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12)

Przewodniczący Komisji
Jarosław SłomkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 07.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 3 szt. drzew.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11.12.2015 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy Placu 11-go Listopada 2.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.11.2015 r.

Ogłoszenie


dotyczy: taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Dyrektora RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie "budowy farmy wiatrowej Rzeczniów II"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Iłży na 25.11.2015 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 16 listopada Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 16 listopada Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 17 listopada 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2015 r. o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2015 r. o godzinie 12 minut 30 odbędzie się posiedzenie Komisji, Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2015 r. o godzinie 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2015 r. o godzinie 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.11.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa


Wójt Gminy Mirów zawiadamia że w dniu 04.07.2015 r. na wniosek MW Rzeczniów Sp. z o.o. zostało rozpoczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 turbin wiatrowych o mocy nominalnej do 3,5 MW każda.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.10.2015r.

Raport Końcowy
z przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 15 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej wydzierzawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 15 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej wydzierzawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 15 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej wydzierzawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2015 r. o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 9,50 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy placu 11-go Listopada 2.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 20.00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy placu 11-go Listopada 2.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.10.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 30 września 2015 roku

Przeczytaj całość

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XII sesji Rady miejskiej w Iłży zwołanej na 30.09.2015 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2015 r. o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12).


Przeczytaj całość

Informacja
o wyniku przetargu


przeprowadzonego w dniu 21 września 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2015 r. o godz. 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.09.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Przeczytaj calość
Projekt programu
Formularz zgłaszania uwag

Iłża, dnia 16.09.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.09.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.09.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.09.2015 r.

INFORMACJA


dotyczy: zmiany w odbiorze popiołu i żużlu paleniskowego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.09.2015 r.

Zarządzenie nr 15
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2015 r. o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

dotyczy: przebudowy drogi gminnej Pakosław - Starosiedlice na odcinku o długości 1113 mb.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.09.2015 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 2 szt. drzew rosnących: na terenie parku, przy zabytkowych ruinach zamku w Iłży, gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2015 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH


W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.08.2015 r. w sprawie przyspieszenia prac komisji szacujących straty na terenie gminy/miasta w uprawach rolnych spowodowanych przez tegoroczna suszę, informuję, że termin składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi upływa z dniem 15 września 2015 r. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Iłży, pok. nr 3 i 28 oraz do pobrania pod wskazanym linkiem.

Należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR ( dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych )


Iłża, dnia 21.08.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.08.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.08.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.08.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. (w czwartek) o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. nr 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.08.2015 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 24.08.2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 12.08.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy: drogi gminnej Pakosław - Starosiedlice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2015 r.

Informacja o publicznym losowaniu składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21.08.2015 roku o godzinie 11 tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka
II POKOLENIE
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 04.08.2015 r. - 18.08.2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.07.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka
II POKOLENIE
Roślina: Śliwa domowa
Data publikacji komunikatu; 29.07.2015 r. - 04.08.2015 r,Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


dotyczy: przebudowy drogi gminnej w Gaworzynie.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.07.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda, zlokalizowanego na terenie gminy Iłża, pn. IŁŻA II.3".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2015 r.

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 13 lipca 2015 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.07.2015 r.

Zaproszenie
na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 16 lipca 2015 roku o godz. 14:00 w pokoju nr 12 (biuro rady) Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Gmina Mirów


dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 turbin wiatrowych o mocy nominalnej do 3,5 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.06.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi gminnej Pakosław - Starosiedlice na odcinku o długości 1113 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 09.07.2015 roku o godzinie 10 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.06.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża i Kolonia Seredzice w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.06.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi gminnej w Gaworzynie na odcinku o długości 1060 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.06.2015 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 26.06.2015 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.06.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Data publikacji: 22.06.2015 r. - 31.07.2015 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2015 roku o godzinie 16-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12).

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2015 roku o godzinie 15-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12).

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2015 roku o godzinie 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. nr 12).

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2015 roku o godzinie 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2015 roku o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.06.2015r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda zlokalizowanego na terenie gminy Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Agrofag: Owocówka jabłkóweczka I POKOLENIE
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 12.06.2015 - 26.06.2015


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 12.06.2015 - 15.07.2015


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2015 roku o godzinie 14 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.06.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrza Iłży
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sezonową dzierżawę nieruchomości.


Przeczytaj całość
Załącznik graficzny

Iłża, dnia 09.06.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350228W Gaworzyna - Pakosław na odcinku 2400 mb od km 0+000 do km 2+400.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.06.2015 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zdobycia w formie zamiany.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.06.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Iłży

dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350213W Michałów - Seredzice na odcinku o długości 2400 mb od km 0+000 do km 2+400


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.06.2015r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: wyborów na ławników sądowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragraf 18 ust 1 Statutu Gminy Iłża zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Iłży na 3 czerwiec 2015 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.
Porządek obrad sesji - w załączeniu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2015 r.

INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ IŁŻY


dotyczy: Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w LipskuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, ze w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, ze w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 11-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, ze w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki w Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2015 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 25.05.2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p 12)

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.05.2015 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża i Kolonia Seredzice.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.20105 r.

Obwieszczenie


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża i Kolonia Seredzice


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.05.2015 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża

na stanowisko Inspektora w Biurze Obsługi Klienta.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.05.2015 r.

Protokół
z procedury naboru na wolne stanowisko inspektora w Biurze Obsługi Klienta.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe, na odcinku o długości 1350 mb, od km 0,000 do km 1+350.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.05.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2015 roku o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 163.05.2015 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 25.05.2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350228W Gaworzyna - Pakosław na odcinku 2400 mb od km 0+000 do km 2+400.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2015 r.

Lista Kandydatów
Spełniających Wymagania Formalne


dotyczy: naboru na stanowisko Inspektor w Biurze Obsługi Klienta


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2015 roku o godz 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2015 r.

Informacja - Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 850228W Gaworzyna - Pakosław na odcinku o długości 2400 mb od km 0+000 do km 2+400, gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.05.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: Radom

Agrofag: Mszyce

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 06.05.2015 r.- 30.06.2015 r.Iłża, dnia 06.05.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: Radom

Agrofag: Owocnice śliwowe

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 06.05.2015 r.- 12.05.2015 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.05.2015 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY


dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350213W Michałów - Seredzice na odcinku o długości 2400 mb od km 0+000 do km 2+400.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.05.2015r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.05.2015 r.

OGŁOSZENIE

Nadlesnictwo Marcule informuje, że w okresie od 04.05.2015 r. do 29.05.2015 r. planuje wykonać chemiczny zabieg ograniczenia populacji chrabąszczowatych na terenie nadleśnictwa techniką agrolotniczą i techniką naziemną. Przewidywana powierzchnia zabiegu agrolotniczego wynosi 4564 ha i obejmuje leśnictwa: Polany, Seredzice, Jasieniec Błaziny oraz Kruki. Przewidywana powierzchnia zabiegu wykonywanego techniką naziemną wynosi 455 ha i obejmuje leśnictwa: Polany i Błaziny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Obsługi Klienta.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy: przebudowy drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze NowePrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2015 r.

INFORMACJA


dotyczy: wyborów do IZB ROLNICZYCH


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: Radom

Agrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: od 21.04.2015 r. do 15.07.2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Agrofag: Mszyce

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: od 21.04.2015 r. do 31.07.2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Agrofag: Zwójki liściowe

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: od 21.04.2015 r. do 31.08.2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2015 r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: mazowieckie

Powiat: radomski

Agrofag: Mączniak jabłoni

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu: 21.04.2015 r. - 20.07.2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2015 r.

Zarządzenie nr 27/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 21.04.2015 r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2015 r.

Zarządzenie nr 26/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 21.04.2015 r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2015 r.

KOMUNIKAT


Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji ochrony szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2015 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.04.2015 r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 12:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji - Statutowo Regulaminowej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12).
Przewodniczący komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12)

Przewodniczący Komisji

Andrzej FiołnaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2015 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 22.04.2015 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2015 r.

Zawiadomienie


o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.04.2015 r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW - II Etap 2015 rok) w Polsce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.04.2015 r.

Komunikat


dotyczy: rodzaju przekazywanych odpadów na Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda zlokalizowanego na terenie gminy Iłża, pn. IŁŻA II.3


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.04.2015 r.

Informacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 31 marca 2015 roku
w Urzędzie miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2015 r.

Informacja o wyniku naboru


dotyczy: naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo - Budżetowym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.03.2015 r.

INFORMACJA - BURMISTRZA IŁŻY


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda, zlokalizowanego na terenie gminy Iłża, pn. "IŁŻA II.3".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dotyczy: przebudowy drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe na odcinku o długości 1350 mb od km 0+000 do km 1+350.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.03.2015 r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 31.03.2015 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o zawarciu porozumienia dwustronnego w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego


dotyczy: przebudowy drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe da odcinku o długości 1350 mb od km 0+000 do km 1+350Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2015 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

dotyczy: drogi powiatowej Nr 3552W relacji Jasieniec Iłżecki Górny - Jasieniec Iłżecki Dolny na odcinku długości 1283 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. 12).

Przewodniczący Komisji
Jacek SkibaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2015 r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: naboru na stanowisko - Inspektor w referacie finansów, podatków i budżetu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - miasto IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

obręb ewidencyjny - Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
obręb ewidencyjny - miasto IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2015 r.

GŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2015 R.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
obręb ewidencyjny - PakosławPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary NobisPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2015 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 12 marca 2015 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.


dotyczy: nieruchomości położonej przy ul. CichejPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 9:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2015 r o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr 12)
Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2015 rok

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 8:30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa.


Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W REFERACIE FINANSÓW, PODATKÓW I BUDŻETU

Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 06.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Iłży


o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.
dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350213W Michałów - Seredzice na odcinku o długości 2400 mb od km 0+000 do km 2+400.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 05 marca 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy: przebudowy drogi powiatowej Nr 3552W relacji Jasieniec Iłżecki Górny - Jasieniec Iłżecki DolnyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2015 r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w V sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 06.03.2015 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży

Przewodniczący Rady
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 03 marca 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2015 r.
RGN.6220.1.7.2015

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej Nr 3552W relacji Jasieniec Iłżecki Górny - Jasieniec Iłżecki Dolny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.02.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy ul. Mostowej 4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.1015 r.
WSG.6220.1.55.2014

Obwieszczenie


dotyczy: przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa "Mirów-Wierzbica" polegającego na budowie 16 turbin wiatrowych o mocy nominalnej do 3,5 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.02.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350228W Gaworzyna - Pakosław na odcinku o długości 2400 mb od km 0+000 do km 2+400Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.02.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Iłży ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży przy ulicy Cichej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2015 roku (Środa) o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. Nr 12).

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2015 roku o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. Nr 12).

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2015 roku o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. Nr 12).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2015 r.

OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Iłży ogłasza zapisy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża na lata: 2016-2020.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2015 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E


O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, KULTURY A TAKŻE PROMOCJI ZDROWIA ORAZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU.


Przeczytaj całość
Regulamin
Wzór oferta konkursowa
Wzór oferty

Iłża, dnia 21.01.2015 r.
WOOŚ-II.4210.22.2014.MW

POSTANOWIENIE
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Warszawie


dotyczy:podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Rzeczniów II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2015 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ
na których odbędą się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich, a także Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3552W relacji Jasieniec Iłżecki Górny - Jasieniec Iłżecki Dolny.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 12 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rolnictwa i Leśnictwa w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Jarosław SłomkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 30.12.2014 r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22.12.2014 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Fiołna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2014 r.
ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 30.12.2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2014 rok

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 17.12.2014 roku o godz. 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Słomka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 17.12.2014 roku o godz 12 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży p. nr 12

Przewodniczący Komisji
Jacek Skiba


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.12.2014r.
RGN.6220.13.7.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego


dotyczy: dotyczy: przebudowy drogi gminnej Nr 350201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.12.2014 r.
RGN.6220.13.6.2014

INFORMACJA - BURMISTRZA


dotyczy: przebudowy drogi gminnej Nr 350201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


posiedzenie Komisji Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w II sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 12.12.2014 r. o godz. 11:00.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2014 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY
27 – 100 IŁŻA
UL. JAKUBOWSKIEGO 12

OGŁASZA

„Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" z dnia 22.10.2014 r. zatwierdzoną na podstawie uchwały Nr I/7/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 01.12.2014r. i obowiązującej przez rok, tj. od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2014 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w I sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 01.12.2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.11.2014 r.
RGN.6220.6.42.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda zlokalizowanych na terenie gm. Iłża, pn. IŁŻA II.3.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2014 r.
RGN.6220.12.7.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


dotyczy: budowy Elektrowni Wodnej Iłża na działce nr ew.: 581 w miejscowości Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2014 r.

INFORMACJA BURMISTRZA


dotyczy: budowy Elektrowni Wodnej Iłża na działce nr ew.: 581 w miejscowości Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dotyczy: przebudowy drogi gminnej Nr 350201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2014 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05 listopada 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


dotyczy: sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Płudnica.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2014 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05 listopada 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


dotyczy:sprzedaży nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Powstania Styczniowego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.11.2014 r.
RGN.6220.12.4.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


dotyczy: budowy Elektrowni Wodnej Iłża, na działce nr ewid. 581 w miejscowości Iłża, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.10.2014 r.

Informacja
Uwaga producenci owoców i warzyw !


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika podziału, wynikającego z przekroczonego limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE, Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia:


Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, musza dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru:


ILOŚĆ ZGŁOSZONA X ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK TJ.

- przy zgłoszonych produktach jabłkach i gruszkach, należy pomnożyć ilość przez 0,12 (limit 18 750 ton)


- przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 (limit 3000 ton)Otrzymane, faktycznie ilości, po kontroli ARR, będą się kwalifikowały do złożenia wniosku o rekompensatę Unii.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Oddziałach Terenowych ARR oraz w telefonicznym punkcie informacyjnym 22 661 72 72.Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencji Rynku RolnegoZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LVI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 07.11.2014 r. o godz. 14:00 w świetlico - Strażnicy w Kotlarce

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.10.2014 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ


Uprzejmie informuję, że w dniu 31 października o godzinie 14:00 w pok. Nr 12 (Biuro Rady) Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2014 r.

SZKOLENIE
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Informacja na temat pierwszego posiedzenia i szkolenia Komisji Wyborczych w Gminie Iłża.

Przeczytaj całośćInformacja
o wyniku przetargu
przeprowadzonego w dniu 14 października 2014 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży


dotyczy: przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Cichej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2014r.

Raport Końcowy
z przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2015.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2014 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.10.2014 r.
RGN.6220.12.1.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: budowy elektrowni wodnej Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Iłży
ogłasza


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Styczniowego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Iłży
ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Płudnica.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.09.2014 r.
RGN.6220.6.198.2013.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży

dotyczy: budowy zespołu 9 turbin wiatrowych IŁŻA II.2.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godz. 8:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2014r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LIV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 26.09.2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.09.2014 r.
RGN.6220.6.187.2013.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży

dotyczy: budowy zespołu 9 turbin wiatrowych IŁŻA II.2


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Iłży ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ulicy Cichej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 18.09.2014 roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży p. nr 12.

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Fiołna

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.09.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 08 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.09.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 08 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2014r.
RGN.6220.6.1.179.2013.2014

OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia o odmowie uzupełnieniu co do rozstrzygnięcia decyzji Burmistrza Iłży z dnia 21 lipca 2014 r., znak: RGN.6220.6.164.2013.2014


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.08.2014 r.

INFORMACJA


W związku z ogłoszonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że osobą koordynującą prace wyborcze na terenie Gminy Iłża zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. jest Pani Magdalena Chodniewicz.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2014r.

KOMUNIKAT
Głównego Lekarza Weterynarii


Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględą konieczność dostosowania się do obowiązujcych przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Główny Lekarz Weterynarii
Marek Pirsztuk


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14.08.2014 roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.08.2014r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: wyznaczania obszrów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.07.2014 r.

INFORMACJA

dotyczy: pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gaworzyna.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dotyczy: sprostowanie do zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Farma Wiatrowa "Mirów - Wierzbica" polegającego na budowie 16 turbin wiatrowych o mocy 3,5 MW.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Farma Wiatrowa "Mirów - Wierzbica" polegającego na budowie 16 turbin wiatrowych o mocy 3,5 MW.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.20104r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2014 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lipca 2014 o godz. 14:00 w pok. nr 12 (biuro rady) Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy zespołu 9 turbin wiatrowych pn. IŁŻA II.2.


Przeczytaj całość

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka
II POKOLENIE FAZA "CZARNA GŁÓWKA"
Roślina: Śliwa domowaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2014r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Chwałowicach
Chwałowice 247
27-100 Iłża


informacja o naborze na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2014r.

Informacja
o wynikach naboru


na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.07.2014r.
RGN.6220.8.16.2014

OBWIESZCZENIE


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża i Kolonia Seredzice w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) etap II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.07.2014r.

Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Iłży
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora:
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W IŁŻY
Os. St. Staszica 14


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.06.2014r.

Informacja


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.06.2014r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.06.2014r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: składania ofert na wycinkę 6 szt. drzew.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.06.2014r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 czerwca 2014 r.


dotyczy: eksploatacji złoża wapieni "Iłża 1"

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 26.06.2014 roku o godz. 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gaworzyna.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.06.2014r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 30.06.2014 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.06.2014r.
RGN.6220.6.154.2013.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Towarzystwa Ochrony Przyrody

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.06.2014r.
RGN.6220.8.11.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskodotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) etap II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2014r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Przeczytaj całość


Iłża, dnia 17.06.2014r.
RGN.6220.8.6.2014

INFORMACJA BURMISTRZA


dotyczy: Odbudowa zbiornika wodnego Iłża i Kolonia Seredzice w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) etap II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2014r.

Obwieszczenie


o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia Zielona Gmina.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 23.06.2014 roku o godz 9-tej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2014r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 06.06.2014r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU
BURMISTRZ IŁŻY
OGŁASZA


trzeci pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2014r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Agrofag: Owocówka śliwkóweczka
I POKOLENIE FAZA "CZARNA GŁÓWKA"
Roślina: Śliwa domowa

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.05.2014r.
RGN.6220.6.144.2013.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania


dotyczy: budowy zespołu turbin wiatrowych IŁŻA II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2014r.
RGN.6220.6.134.2013.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.05.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 05.06.2014 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Waldemar Stelmach

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.05.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 04.06.2014 roku o godz. 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.05.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 04.06.2014. roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2014r.

Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Iłży
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora:
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W IŁŻY
Os. St. Staszica 14


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2014r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego "Iłża" o "Kolonia Seredzice" w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) etap II.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.05.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.05.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość


Iłża,dnia 22.05.2014r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LI sesji Rady Miejskiej w Iłży
zwołanej na 06.06.2014r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 21.05.2014r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 10 szt. drzew.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2014r.
RGN.6220.6.25.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia określającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2014r.
RGN.6220.6.27.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.05.2014r.
RGN.6220.6.19.2014

Informacja Burmistrza


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2014r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Urząd miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu.

Przeczytaj całość


Iłża, dnia 12.05.2014r.
RGN.6220.6.125.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2014r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w L sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 16.05.2014r. o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży

Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2014r.

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu
Burmistrz Iłży

Ogłasza


pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2014r.

Informacja


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.05.2014

Informacja
ZAKAZ
WYLEWANIA SZAMBA DO OGRODÓW, ROWÓW I NA POLA.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.05.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki o godz. 13:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12

Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.05.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.


Przewodniczący Komisji
Waldemar StelmachPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2014r.
RGN.6220.6.14.2014

Obwieszczenie


o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia Rozwój i Ekologia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.05.2014r.

Ogłoszenie


dotyczy: V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2014r.

Informacja


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu - informacja o teście kwalifikacyjnym.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2014r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne.


dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2014r.
RGN.6220.6.8.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia LEPSZE JUTROPrzeczytaj całość


Iłża, dnia 25.04.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2014r.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin


Agrofag: Mączniak jabłoni

Roślina: Jabłoń

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2014 r.

Informacja


dotyczy: wydłużony czas pracy biura ARiMR w Radomiu.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwał nr XXX/138/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012 roku zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy w których przedmiotem jest poddawana "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Iłża na lata 2014-2020."Przeczytaj całość
Gminna Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Iłża, dnia 18.04.2014r.

Komunikat
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii


dotyczy: szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2014r.
RGN.6220.6.1.2014

Obwieszczenie


dotyczy: budowy zespołu 8 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda zlokalizowanego na terenie gminy Iłża, pn. IŁŻA II.3.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.04.2014r.
RGN.6220.6.115.2013.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy zespołu turbin wiatrowych IŁŻA II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2014r.

Obwieszczenie


dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole o długości 1109,30 m.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2014r.
RGN.6220.6.105.2013.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania


dotyczy: budowy zespołu turbin wiatrowych IŁŻA II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2014r.

KOMUNIKAT


Apel wojewody: nie wypalaj traw !


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2014r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Agrofag: Mszyce
Roślina: Jabłoń.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2014r.

Zaproszenie na sesje nadzwyczajną.


Uprzejmie informuję, że w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 14:30 w pok. nr 12 (biuro rady) Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całosć

iłża, dnia 07.04.2014r.
RGN.6220.6.96.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia Na Rzecz Burkat


Przeczytaj całość


Ogłoszenie
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu.
Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 28.03.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2014r.
RGN.6220.3.7.2014

Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2014r.
RGN.6220.3.5.2014

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole.Przeczytaj całość


Iłża, dnia 24.03.2014r.
RGN.6220.1.43.2013.2014

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) II etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2014r.
RGN.6220.6.85.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu
Stowarzyszenia ZIELONA GMINA

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2014r.
RGN.6220.6.84.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Prędocina i Okolic.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2014r.
RGN.6220.6.83.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu
Stowarzyszenia Kocham Mazowsze

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2014r.
RGN.6220.6.82.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu
Stowarzyszenia Dzika Róża
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.03.2014r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLVIII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 27.03.2014r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki o godzinie 14 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.03.2014r.
OR.0012.2.2014

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 14 - tej minut 30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12. Porządek dzienny obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2014r.
RGN.6220.1.10.2014

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej Nr 350215W Stara Wieś na odcinku 1385 mb, obręb Małomierzyce, gmina Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.03.2014r.
OR.0012.2.2014

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12. Porządek dzienny obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji zostało przesunięte z 12 marca 2014 roku na 14 marzec 2014 roku.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2014r.
OR.0012.2.2014

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2014r.
RGN.6220.1.38.2013.2014

Zawiadomienie


dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego - Iłża - Kolonia Seredzice przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2014r.
RGN.6220.3.1.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe pole o długości 1109,30m.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu w 2014 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2014r.
RGN.6220.6.66.2013.2014

Obwieszczenie


dotyczy: budowy zespołu turbin wiatrowych Iłża II.2.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2014r.
RGN.6220.1.34.2013.2014

Obwieszczenie


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2014r.
RGN.6220.6.58.2013.2014

Obwieszczenie
o udziale społeczeństwa


dotyczy: budowy zespołu turbin wiatrowych IŁŻA II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej, które odbędzie się w dniu 20.02.2014 r. o godz. 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący komisji
Piotr WolskiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2014 r.
RGN.6220.1.7.2014

Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.02.2014 r.
RGN.6220.6.50.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2014 r.
RGN.6220.6.7.2014

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 05 luty 2014 r.


dotyczy: rozbudowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2014 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12. Porządek dzienny obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zawiadomienia

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 03.02.2014 r.
RGN.6220.6.42.2013.2014

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia Rozwój i Ekologia.


Przeczytaj całość

Radom, dnia 31.01.2014 r.

KOMUNIKAT


SYTUACJA NA DROGACH POWIATU RADOMSKIEGOPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 30.01.2014 r.
RGN.6220.1.4.2014

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: "Przebudowa drogi gminnej Nr 350215W Stara Wieś na odcinku o długości 1385 mb od km 0+00 do km 1+385, obręb Małomierzyce, gmina Iłża".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2014 r.

OGŁOSZENIE


Zgodnie z uchwałą nr XLV/233/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013 r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy, w których przedmiotem są wprowadzone zmiany do statutu wszystkich sołectw i osiedli w Gminie Iłża.Przeczytaj całość
Projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w statutach poszczególnych sołectw oraz osiedli


Iłża, dnia 23.01.2014 r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2014 roku odbędzie się posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12. Porządek dzienny obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zawiadomienia.Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz

Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2014r.

Zaproszenie na sesję


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLVII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 30 stycznia 2014 roku o godz. 10:00 w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość
Porządek obrad

Iłża, dnia 22.01.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, KULTURY
A TAKŻE PROMOCJI ZDROWIA
ORAZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2014 ROKU


Przeczytaj całość
Regulamin konkursu
Wzór oferty

Iłża, dnia 20.01.2014r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm./ oraz paragrafu 4 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża, przypominam właścicielom posesji o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Burmistrz Iłży
Andrzej MoskwaIłża, dnia 17.01.2014r.

Zarządzenie
o zwołaniu zebrania wiejskiego


dotyczy: zebrania wiejskiego Sołectwa Jasieniec Iłżecki Górny w celu wyboru Sołtysa.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2014 roku odbędzie się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa o godzinie 9 minut 30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2014r.
RGN.6220.1.1.2014

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających.

dotyczy: przebudowy drogi gminnej Nr 350215W Stara Wieś na odcinku długości 1385 mb od km 0+000 do km 1+385, obręb Małomierzyce, gmina Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.01.2014r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2014 roku odbędzie się posiedzenia Komisji Statutowo - Regulaminowej o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2014r.
WIŚ-II.7840.1.475.2011.SMS

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji


dotyczy: budowy obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów.Przeczytaj całość


Iłża, dnia 03.01.2014r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.12.2013r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 14:00 w pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.12.2013r.
RGN.6220.11.7.2013

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 18 grudnia 2013r.


dotyczy: zwiększenia pojemności zbiornika stacji paliw, z jednego zbiornika o pojemności 10000 litrów, na dwa zbiorniki o łącznej pojemności 50000, na działkach o nr ew. 621 i 622/1 w miejscowości Prędocinek, gmina Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2013r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.12.2013r.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
ogłasza

rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.12.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2013 roku odbędzie się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12. Porządek dzienny obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 16.12.2013r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.
Porządek obrad w załączeniu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2013r.
RGN.7670.11.80.60.2013

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2013r.

Ogłoszenie


W wyniku ponownego przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa Gminnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży nie doszło do wyboru kandydata na w/w stanowisko.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty. Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 29.11.2013r. o godz. 14 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 04.12.2013 roku o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 04.12.2013 roku o godz. 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.11.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 13.12.2013r. o godz. 13-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2013 roku o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.11.2013r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: eksploatacji złoża wapieni "Iłża 1".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2013r.

Ogłoszenie

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 22.10.2013r. zatwierdzoną na podstawie uchwały Nr XLIV/225/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 07.11.2013r. i obowiązującą przez rok, tj. od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 07.11.2013 roku o godz. 10 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2013 roku o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 29.10.2013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 07.11.2013 roku o godz. 11 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 29.10.2013r.

Protokół z negocjacji


dotyczy: spotkanie negocjacyjne dotyczące ustalenia standardów oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca usytuowanego w Iłży ul. Podzamcze.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.10.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.10.2013r.
RGN.7670.11.80.53.2013

INFORMACJA


dotyczy: budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2013 roku o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 24 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 24 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 24 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2013r.
RGN.6220.6.23.2013

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania


dotyczy: budowy zespołu 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 52,5 MW Iłża II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2013r.

Raport Końcowy
z przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2014.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2013r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: odbudowy zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.10.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 22 października 2013roku o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący komisji
Stelmach Waldemar.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2013r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Jedlanka Stara, gmina Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.10.2013r.

Informacja

Burmistrz Iłży informuje, że od lipca 2013r. popiół powstały z ogrzewania domów trzeba wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Jedlanka Stara od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


Przeczytaj całość

Burmistrz Iłży
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY KIEROWNIKA ds. LECZNICTWA
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 09 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 09 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.10.2013r.

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału
w XLIII sesji Rady Miejskiej w Iłży
zwołanej na 14.10.2013r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.10.2013r.

KOMUNIKAT
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARIIPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2013r.
RGN.7670.11.80.46.2013

Zawiadomienie

dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.09.2013 r.
RGN.7670.11.80.40.2013

Informacja
dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.09.2013r.

Ogłoszenie


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 2 szt. drzew.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 07.10.2013 roku o godz. 8 minut 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary NobisPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2013r.
ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 07.10.2013r. o godz. 11-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 24.09.2013r.
RGN.6220.11.15.2012.2013

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


dotyczy: Produkcji Energii Odnawialnej Gaworzyna.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.09.2013r.

Ogłoszenie


dotyczy: postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.09.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 07.10.2013 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój 12.

Przewodniczący Komisji

Piotr Wolski


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2013r.
RGN.7670.11.80.35.2013

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania
dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32, poz.191 z późn. zm.) zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży został wywieszony do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od dnia 10 września 2013 roku do dnia 09 października 2013 roku spis mienia podlegającego komunalizacji.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32, poz.191 z późn. zm.) zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży został wywieszony do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od dnia 10 września 2013 roku do dnia 09 października 2013 roku spis mienia podlegającego komunalizacji.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 11 września 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.09.2013r.

Informacja


dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń


Ulotka informacyjna str. 1
Ulotka informacyjna str. 2

Iłża, dnia 03.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 11.09.2013r. o godz. 8.00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Waldemar Stelmach


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2013r.

ZAPROSZENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa które odbędzie się w dniu 11.09.2013r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2013r.

Informacja


o warunkach finansowania prac odnowieniowych gruntów leśnych własności prywatnej


Przeczytaj całość
Wniosek

Iłża, dnia 28.08.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2013r.
RGN 7670.11.80.18.2013

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sporu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 29.08.2013r. o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.08.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.08.2013r.
RGN.6220.11.12.2013

Obwieszczenie


dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Produkcji Energii Odnawialnej Gaworzyna


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2013r.
Zaproszenie na sesję nadzwyczajnąUprzejmie informuję, że w dniu 29.08.2013 roku /czwartek/ o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (pokój nr 12) ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.
Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 3 drzew.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2013r.
RGN 6220.7.15.2013

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa małej elektrowni wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanka w km 46+800, na działkach o nr ew. 152/6, 152/7, 262, 265, 594, 1023/7, 1023/8 w miejscowości Jedlanka Stara, gmina Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 23.08.2013r. o godz. 8 - mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach Waldemar


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.08.2013r.

Burmistrz Iłży
ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY KIEROWNIKA ds. LECZNICTWA
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2013r.
RGN.7670.11.80.12.2013

Informacja


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 22.07.2013r.

Informacja o wynikach naboru
Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.07.2013r.

Informacja o wynikach naboru
Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2013r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2013r.

Uzupełnienie listy kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 17.07.2013r.
RGN 6220.1.17.2013

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Odbudowa zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice, gm. Iłża w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie) etap II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.07.2013r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 10.07.2013r.

Informacja o wynikach naboru
Inspektor w Referacie Finansowo - Budżetowym

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2013r.
Zaproszenie na sesję nadzwyczajnąUprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2013 roku /piątek/ o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.
Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.07.2013r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.07.2013r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowo - BudżetowymPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 25.06.2013r.
RGN.7670.80.1.2013

Informacja


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.06.2013r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajnąUprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2013 roku /środa/ o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.
Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2013r

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie działań Inspekcji Weterynaryjnej po ogłoszeniu wykrycia pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w rejonie iwiejskim, w obwodzie grodzieńskim na Białorusi.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2013r.

Ogłoszenie


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 2 szt, drzew (wierzby) rosnących nad brzegiem rzeki Iłżanki w Iłży za pawilonem handlowym obok placu targowicy w zamian za pozyskane drewno oraz za zaoferowaną opłatę na rzecz Urzędu miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2013r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11 27-100 Iłża
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28.06.2013r. o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach Waldemar


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 21.06.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.06.2013r.
RGN 6220.7.8.2013

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 152/6,152/7, 262, 265, 594, 1023/7, 1023/8.


Przecztaj całość

Iłża, dnia 17.06.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2013r.
RGN.6220.8.13.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2013r.

Ogłoszenie
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Referacie Finansowo - BudżetowymPrzeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

INFORMACJA


dotyczy: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 10 kwietnia 1974r.Przeczytaj całość

Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
obowiązujące od dnia 31 grudnia 2012 roku


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.06.2013r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 03 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2013r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Bezpieczeństwa Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość


Iłża, dnia 04.06.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14.06.2013 roku o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.06.2013r.
RGN.6220.6.18.2013

Informacja Burmistrza


dotyczy: budowa zespołu 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy 52,5 MW IŁŻA II.2 zlokalizowanego na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2013r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 31.05.2013r.-15.07.2013r.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2013r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 31 maja 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2013

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 31 maja 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2013r.
RGN.6220.3.9.2013

INFORMACJA
Burmistrza Iłży


dotyczy: utworzenia punktu skupu i sprzedaży złomu i makulatury.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 14.06.2013r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2013r.
RGN.6220.6.14.2013

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2013r.
RGN.6220.6.12.2013

Zawiadomienie - obwieszczenie


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2013
RGN.6220.8.9.2013

Zawiadomienie - obwieszczenie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Nowe


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2013r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję że dnia 23 maja 2013 roku (czwartek) o godz 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 200.52013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2013r.
RGN.6220.5.9.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 23.05.2013 roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży, pokój 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 22.05.2013r. o godz. 13-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży

Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 23.05.2013r. godz. 9:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2013r.
RGN.6220.5.5.2013

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2013r.
RGN.6220.6.7.2013

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Stowarzyszenia LEPSZE JUTROPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 07.05.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 07 maja 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 16.05.2013r. o godz. 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 02.05.2013r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomiu

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAWY ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Parch jabłoni
Roślina: Jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.05.2013r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomiu

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAWY ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Miodówki
Roślina: Grusza


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.05.2013r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomiu

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAWY ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Mszyce
Roślina: Jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.05.2013r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomiu

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAWY ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Roślina: Śliwa domowa


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.05.2013r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomiu

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAWY ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Zwójki liściowe
Roślina: Jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2013r.
RGN.6220.6.1.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających


dotyczy: budowy 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 52,5 MW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY

o g ł a s z a

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Pakosław przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinnePrzeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-magazynowym o powierzchni użytkowej 273 m2 oraz wiatą drewnianą o powierzchni użytkowej 90 m2 położonej w Iłży przy ul. Przy Murach 3 („IŁŻANKA”)
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.04.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY

o g ł a s z a

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży pomiędzy ulicą Wójtowską a Przy Malenie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.04.2013r.

Informacja
szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przekazuje do wiadomości informacje dotyczące akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w formie zrzutów lotniczych na terenie województwa mazowieckiego, w tym na obszarze powiatu radomskiego, organizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s w Siedlcach.

Akcja przeprowadzona zostanie w terminie
3-15 maja 2013r.


Inspektorat Weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
26-600 Radom, ul. Wolności 25B tel 48 362-78-49
Iłża, dnia 24.04.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 30.04.2013 roku o godz 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój 12.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2013r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomiu

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAWY ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Parch jabłoni
Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2013r.
RGN.6220.8.1.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dotyczy: przebudowa drogi gminnej Maziarze Nowe.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2013r.
RGN.6220.5.1.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: przebudowy drogi leśnej wewnętrznej nr DR/002 w Leśnictwie Polany w Nadleśnictwie Marcule.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 19.04.2013 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 19.04.2013 roku o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój 12.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 12.04.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18.04.2013r. o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący komisji
Waldemar Stelmach

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 19.04.2013r. o godz 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący komisji
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. o godz 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.1013r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 19.04.2013r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2013r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 11.04.2013r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.04.02013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2013r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 21.03.2013r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2013 roku o godz. 8 minut 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 21.03.2013r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży

Przewodniczący komisji
Waldemar StelmachPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2013r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 20.03.2013 roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący komisji
Piotr Wolski


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2013r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w niu 20.03.2013r. o godz. 10 - tej w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragrafu 12 ust. 1 Statutu Gminy Iłża zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Iłży na 21.03.2013r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość
Porządek Obrad

Iłża, dnia 14.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 15.03.2013r. o godz. 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2013r.
RGN.7670.11.78.2013

OBWIESZCZENIE


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.02.2013r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 15.03.2013r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 07.03.2013r. o godz. 12-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2013r.

Informacja o wynikach naboru
Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2013r.
RGN.6220.1.11.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2013r.
RGN.6220.1.13.2013

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.02.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie komisji Zdrowia, oświaty, kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 06.03.2013r. o godz. 10-tej w Sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2013r.
RGN.7670.12.74.2013r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia
o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2013r.
RGN.7670.22.93.2013

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid. 33 - obręb Starosiedlice, 595, 596, 592, 593, 585, 586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice gm.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, kultury, a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu w 2013r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 07.03.2013 roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2013r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 07 marca 2013r. godz. 10 - tej w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2013r.
RGN.7670.12.72.2013

OBWIESZCZENIE


dotyczy: budowy elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid.: 468 - obręb Pakosław i 85 - obręb Starosiedlice, gm. IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2013r.

Informacja Burmistrza


dotyczy: Odbudowa zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice, gm. Iłża w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych etap IIPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.02.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28.02.2013r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przewodniczący Komisji
Stelmach Waldemar

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.02.2013r.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


dotyczy: nabór na stanowisko Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 15.02.2013r.
RGN.7670.11.74.2.2013

OBWIESZCZENIE
O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA


dotyczy: "Budowa farmy wiatrowej II o mocy 78 MW"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2013 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2013r.

Informacja


Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu zawiadamia, że zebrania sprawozdawczo informacyjne członków powiatowych Kół Hodowców koni odbędą się w miejscowościach i terminach niżej podanych.

Terminarz

Iłża, dnia 07.02.2013r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 07 lutego 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.01.2013r.

O G Ł O S Z E N I E
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, KULTURY
A TAKŻE PROMOCJI ZDROWIA
ORAZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2013 ROKU


Przeczytaj całość
Regulamin
Wzór oferty

Iłża, dnia 29.01.2013r.

OGŁOSZENIE
URZĄD MIEJSKI W IŁŻY
ul. Rynek 11 27-100 Iłża
OGŁASZA - NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR
W REFERACIE ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2013r.

Informacja


informuję, iż w dniu 01.02.2013 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży odbędzie się szkolenie, które będzie dotyczyło:
- Narodowych Siły Rezerwowych
- Nowych formy służby
Szkolenie przeprowadzi: Komendant Ochrony major Artur Łęcki

Przewodniczący Rady miejskiej w Iłży
Andrzej Pałka
Iłża, dnia 25.01.2013r.
RGN.6220.1.1.2013

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży


dotyczy: Odbudowa zbiornika wodnego Iłża - Kolonia Seredzice, gm. Iłża w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych(odmulenie i oczyszczenie) etap II


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2013r.

ZAPROSZENIE


uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na 01.02.2013r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2013r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 01.02.2013r. o godz. 8:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2013r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2013r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża. dnia 23.01.2013r.
RGN.7670.22.84.1.2013

Obwieszczenie


dotyczy: "Budowa elektrowni wiatrowych"Przeczytaj całość

Iłża. dnia 22.01.2013r.
RGN.6220.16.13.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowa mostu przez rz. Brzezinka, w m. Błaziny Dolne, gmina IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2013r.
RGN.7670.22.75.1.2013

Obwieszczenie


dotycz: Budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid. 33 - obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2013r.
RGN.7670.22.76.1.2013

Obwieszczenie


dotycz: Budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid. 33 - obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2013r.
RGN.7670.22.77.1.2013

Obwieszczenie


dotycz: Budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid. 33 - obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.01.2013r.
RGN.7670.22.78.1.2013

Obwieszczenie


dotycz: Budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid. 33 - obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.01.2013r.

Informacja


Harmonogram wywozu nieczystości z miasta Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.01.2013r.

Zarządzenie
Nr Adm. -132 - 10 /13
Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach
z dnia 11 stycznia 2013 roku


dotyczy: rozpoznanie wszystkich spraw z terenu Gminy Iłża w Zamiejscowych Wydziałach Sądu Rejonowego w Kozienicach z siedzibą w Lipsku


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.60.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.61.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.62.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.63.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.64.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.65.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.66.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.67.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.68.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.22.69.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 33 obręb Starosiedlice, 595,596,592,593,585,586/1 - obręb Pakosław, 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.54.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.55.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.56.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.57.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.58.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.59.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.60.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.61.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.62.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.63.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.64.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.65.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.66.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.67.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 468 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2013r.
RGN.7670.12.68.1.2013

OBWIESZCZENIE


budowa elektrowni wiatrowych na działkach 85 obręb Starosiedlice i 486 - obręb Pakosław


Przeczytaj całość

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Zarządzenie
o zwołaniu zebrania wiejskiego


dotyczy: zebranie wiejskie Sołectwa Białka w celu wyboru Sołtysa.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2013r

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2013r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 9,50 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy Placu 11-go Listopada 2Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2013r.

Informacja


dotyczy: zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2013r.
RGN.6220.15.12.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.12.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3544W Walentynów - TomaszówPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.12.2012

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 27 grudnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w IłżyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2012r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dotyczy: budowy mostu przez rz. Błazinka w miejscowości Błaziny w ciągu DK nr 9.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 20 grudnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.12.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.12.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 17 grudnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 28.12.2012r. o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Cezary NobisPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.12.2012r.

Zawiadomienie


XXXIII sesja Rady Miejskiej w Iłży na 28.12.2012r. o godzinie 10:00


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2012r.

Informacja Burmistrza


dotyczy: budowy mostu przez rz. Błazinkę w m. Błaziny Dolne w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom Barwinek w km 37 + 187 wraz z rozbiórką instniejącego mostu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową dojazdów i urządzeń obcych".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2012r.

Informacja


Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Iłża, uszkodzonych podczas niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powstałego w dniu 03.07.2012r., dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 25 148,00zł.

www.wfosigw.plIłża, dnia 12.12.2012r.
RGN.6220.15.8.2012

Zawiadomienie - obwieszczenie

o wydaniu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2012r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży


zgodnie z art.47b ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287)

p r z y p o m i n a,

że właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywanie ich w należytym stanie.


Iłża, dnia 12.12.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2012r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy !


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) proszę mieszkańców naszej Gminy o utrzymanie w należnym porządku chodników i ulic przylegających do posesji w szczególności: odśnieżania i posypywania.

Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa
Iłża, dnia 06.12.2012r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 17.12.2012 roku o godzinie 10:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2012r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 14.12.2012. o godzinie 12:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 12.12.2012r. o godzinie 9-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2012r.
RGN.6220.9.24.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragraf 12 ust.1 Statutu Gminy Iłża zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Iłży

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14.12.2012 roku o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 07.12.2012r. o godz. 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży w pokoju nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary NobisPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 14.12.2012r. o godz. 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w poszerzonym składzie Rady w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2012r.

INFORMACJA BURMISTRZA

dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2012r.


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY

OGŁASZA
,, Taryfę” za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 22.10.2012 r. i obowiązującą przez rok , tj.
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ IŁŻY

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Pakosław przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ IŁŻY

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Czachowskiego .
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ IŁŻY

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży pomiędzy ulicą Wójtowską a Przy Malenie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2012r

Informacja
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu


dotyczy: sposobu postępowania wraz z wzorem dokumentów jakie są niezbędne w przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz w celu pozyskania mięsa na użytek własny.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.11.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 9,50 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy Placu 11-go Listopada 2


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2012r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia
o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.11.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: Rozbudowa mostu przez rz. Błazinka w m. Błaziny Dolne w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek w km 37 + 187 wraz z rozbiórką istniejącego mostu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową dojazdów i urządzeń obcych.


Przeczytaj całość

.
Raport końcowy z przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.11.2012r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


dotyczy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów - Tomaszów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2012r

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3544W Walentynów-Tomaszów.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.11.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragrafu 12 ust.1 Statutu Gminy Iłża zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Iłży na 26.11.2012r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży
porządek obrad sesji w załączeniu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość
Porządek obrad

Iłża, dnia 19.11.2012r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 26.11.2012r. o godzinie 9:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów razem ze wszystkimi radnymi w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.11.2012r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 23.11.2012r. o godz.13:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Jedlanka Nowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/7 o powierzchni 2,1358 ha.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.11.2012r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 15 listopada 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2012r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.11.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 09 listopada 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: budowy zbiornika wodnego o pow. 3,0 ha, śr. gł. 1,20 m i pojemności 36 000 m3


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2012r

Informacja
Burmistrza Iłży z dnia 12.11.2012r.


dotyczy: budowy zbiornika wodnego o pow. 3,0 ha, śr. gł. 1,20 m i pojemności 36 000 m3.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2012r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 16.11.2012r. o godzinie 10:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów razem ze wszystkimi radnymi w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.11.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno na odcinku od km 8+430 do km 11+718".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2012r.

Postanowienie


Znak: SKO.ŚU.115.2408.2012


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2012r.

Postanowienie


Znak: SKO.ŚU.117.2423.2012


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 06.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.11.2012r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 16.11.2012 roku o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stelmach Waldemar


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3522W Walentynów -Tomaszów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny i paragrafu 12 ust.1 Statutu Gminy Iłża zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Iłży na 29.10.2012r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży
porządek obrad w załączeniu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2012r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 29.10.2012r. o godzinie 8:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2012r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 29.10.2012 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr WolskiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2012r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 29.10.2012r. o godz. 10:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.10.2012r.

DECYZJA


Znak: SKO.ŚU.121.2427.2012Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.10.2012r.

DECYZJA


Znak: SKO.ŚU.120.2426.2012Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.10.2012

POSTANOWIENIE


Znak: SKO.ŚU.119.2425.2012Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.10.2012r.

POSTANOWIENIE


Znak: SKO.ŚU.118.2424.2012Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 22.10.2012r. o godz. 8 - mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2012r.

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży pomiędzy ulicą Wójtowską a Przy Malenie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2012r.

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Pakosław przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2012r.

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Czachowskiego.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2012r.

Szanowni Mieszkańcy!


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) proszę mieszkańców naszej Gminy o utrzymanie w należytym porządku chodników i ulic przylegających do posesji.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2012r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 12.10.2012 roku o godz. 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stelmach Waldemar
Przeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 15.10.2012r. o godzinie 8 - mej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 11.10.2012r. o godz. 13-tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ IŁŻY

unieważnia
pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych w Pakosławiu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ IŁŻY

unieważnia
pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży .
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pakosławiu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.10.2012r

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy zbiornika wodnego o pow. 3,9 ha, śr. gł. 1,20 i pojemności 36 000 m3.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.10.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.50.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.49.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Pzeczytaj całość


Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.48.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.47.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.46.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.45.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.44.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.12.43.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.50.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.49.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.48.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.47.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.46.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.45.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.44.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.10.2012r.
RGN.7670.22.43.1.2012
Obwieszczenie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.09.2012r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II 78MWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.09.2012r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II 78MWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.09.2012r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowy farmy wiatrowej Iłża II 78MWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 24.09.2012r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 24 września 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: wyników przeprowadzonego konkursu na Dyrektora GSPZPOZ w Iłży.

Burmistrz Iłży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniu 10.09.2012r., Komisja Konkursowa wybrała Pana TADEUSZA MICHAŁKA na stanowisko Dyrektora GSPZPOZ w Iłży.
Iłża dnia 21.09.2012r.

Zawiadomienie


Na wniosek Burmistrza zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 24.09.2012r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Iłży, pokój nr 12.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 19 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 19 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 19 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28.09.2012 roku o godz. 8 - mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.09.2012r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Budowa małej architektury turystycznej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży – altana rekreacyjna”


Przeczytaj całość
Przedmiar robót
Altana - projekt


Iłża, dnia 13.09.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 11 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.09.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 11 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2012r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 05.09.2012r.

OGŁOSZENIE


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!! przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.09.2012r.

Ogłoszenie


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę akacji rosnącej w Iłży, ul. Polna na działce nr 2037/1 w pasie drogi gminnej nr 350219W w zamian za pozyskane drewno oraz zaoferowaną opłatę na rzecz Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.09.2012r.

Komunikat
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii


na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 24 września do 7 października 2012 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.08.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2 składającego się z 1 pomieszczenia w budynku położonym w Iłży przy Placu 11-go Listopada 2Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 3554W w granicach województwa.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2012r.

Informacja
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHWAŁOWICACH


dotyczy: nabór na semestr jesienny na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2012r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2012r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.


dotyczy: Produkcja Energii Odnawialnej Gaworzyna.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

dotyczy: Produkcja Energii Odnawialnej Gaworzyna.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.08.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wapienia ze złoża Iłża I w poszerzonych granicach na działkach o nr ewid. 686, 682, 1156 - obręb Iłża oraz działkach o nr ewid. 2,4/1,6/1/8/1 - obręb Błaziny Górne, gm. IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 02.08.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2012r.

Zawiadomienie - obwieszczenie


o wydaniu postępowania i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 3554W granica województwa - Seredzice - Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2012r.


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka
Roślina: Śliwa domowa


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.07.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży

Przeczytaj całość

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2012 roku o godz. 10 - tej odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej (rozszerzone o wszystkich radnych) w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Piotr WolskiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.07.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragraf 12 ust. 1 Statutu Gminy Iłża zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Iłży na 27.07.2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.07.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 27.07.2012 roku o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji.
Cezary NobisPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.07.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 27.07.2012 roku o godz. 8:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.


Przewodniczący Komisji
Waldemar StelmachPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2012r.

Burmistrz Iłży
ogłasza konkurs na
Dyrektora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.07.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychPrzeczytaj całość


Iłża, dnia 06.07.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: modernizacji zbiorników na paliwo w miejscowości Walentynów.Przeczytaj całość

Iłża dnia 22.06.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Jedlanka Nowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/1 o powierzchni 0,3300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW Nr RA1L/00048387/3.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 22.06.2012r. o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.


Przewodniczący Komisji
Józef Skrobisz
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 21.06. 2012 roku o godzinie 13:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.


Przewodniczący Komisji
Cezary Nobis


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się w dniu 25.06.2012 roku o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój 12.


Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.06.2012r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 25.06.2012r. o godz. 11 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.


Przewodniczący Komisji
Stanisław KucPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2012r.

INFORMACJA

dotyczy ochrony pszczół


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2012r.

STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO

z siedzibą w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7

O G Ł A S Z A


drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.Przeczytaj całość

Informacja na sesję nadzwyczajną


Uprzejmie informuję, że w dnia 11 czerwca 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.06.2012r.

Ogłoszenie


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 14 szt. drzew, 35 m3 krzewów rosnących.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.06.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na piątek 22 czerwca 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży
Przeczytaj całość
Porządek obrad


Iłża, dnia 06.06.2012r.

Ogłoszenie
Nr WZ/158/PFZ/2012


Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 05 czerwca 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży
Przeczytaj całość

31.05.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość


Iłża, dnia 30.05.2012r.

Informacja
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Radomiu


Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się 31.05.2012 roku o godz. 12:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 23 maja 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 18 maja 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy zbiornika wodnego."Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2012r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania


dotyczy: budowy zbiornika wodnego.Przeczytaj całość

Iłża, 15.05.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłża


w sprawie: decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej z utworów jurajskich.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Agrofag: Mączniak jabłoni
Roślina: Jabłoń
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 10.05.2012r. o godzinie 12:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji

Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowiecki
Powiat: Radom
Agrofag: Parch jabłoni
Roślina: Jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Agrofag: Owocnica jabłkowa
Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 08 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2012r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY

o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 30.04.2012r.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 4 do 17 maja 2012r. zostanie przeprowadzona akcja SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIEPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINWojewództwo: mazowieckie
Powiat: Radom
Agrofag: Zaraza ogniowa
Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2012r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ IŁŻY


z a w i a d a m i a,


że dnia 10 maja 2012 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży odbędzie się zebranie, którego tematem będzie:

1.zasiedzenie dróg gminnych na terenie miasta Iłża,

2.sprawy różne.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w zebraniu.

Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa
Iłża, dnia 25.04.2012r.

STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO
z siedzibą w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7


O G Ł A S Z A


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.04.2012r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2012r.

Zawiadomienie
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27.04.2012 roku o godzinie 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Waldemar StelmachPrzeczytaj całość

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 23.04.2012r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
ogłasza nabór na stanowisko:
Asystenta rodzinyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: wydobywania wapienia ze złoża Iłża 1 w poszerzonych granicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2012r.

Zawiadomienie


Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 23.04.2012 roku o godzinie 10:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Cezary NobisPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2012r.

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że w dniu 23.04.2012 roku o godzinie 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12

Przewodniczący Komisji
Piotr WolskiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 17.04.2012r.

GŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Jedlanka Nowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/1 o powierzchni 0,3300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW Nr RA1L/00048383/5.Przeczytaj całość
Mapka

Iłża, dnia 17.04.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 16 kwietnia 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2012r.

Zawiadomienie

zwołuję
XXV sesję Rady Miejskiej w Iłży
na poniedziałek 23.04.2012r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży
Porządek obrad sesji - w załączeniu
Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: mazowieckie

Powiat: Radom

Agrofag: Kwieciak jabłkowiec

Roślina: Jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


  • Województwo: mazowiecki

  • Powiat: Radom

  • Agrofag: Parch jabłoni

  • Roślina: Jabłoń


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2012r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


  • Województwo: mazowieckie

  • Powiat: Radom

  • Agrofag: Zaraza ogniowa

  • Roślina: Jabłoń
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 12.04.2012 roku o godz. 10 tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój 12.Przeczytaj całość


Iłża, dnia 05.04.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2012r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 03 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.04.2012r.

Ogłoszenie
UWAGA ROLNICY ! PRZYPOMINAMY !

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów które odbędzie się 26.03.2012r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIV sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na poniedziałek 26 marca 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży
Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

Iłża, 16.03.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.03.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Gaworzyna na działkach o nr ewid. 1,2,3,4 - obręb Pieńki oraz na działkach nr ewid. 124,140,141,148 - obręb Gaworzyna, gm. IłżaPrzeczytaj całość


Iłża, dnia 14.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia, że zostal rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu w 2012 rokuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2012r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy wiatrowej Iłża III"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej które, odbędzie się w dniu 19.03.2012 roku o godz.9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12

Przewodniczący Komisji
Piotr WolskiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 09.03.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 19.03.2012r. o godz. 11:30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Kuc
Iłża, dnia 08.03.2012r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor w Referacie Finansowo - BudżetowymPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2012r.

Zaproszenie na sesję nadzwyczajnąUprzejmie informuję, że dnia 9 marca 2012 roku /piątek/o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej PałkaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2012r.

ZaproszenieUprzejmie zapraszam na posiedzenie w imieniu Burmistrza i Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu 12.03.2012r. o godzinie 13 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12.

Przewodniczący Komisji
Józef SkrobiszPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 05.03.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 05 marca 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej nr 2) umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości 35,0 m3/h, zlokalizowanego na działce nr ewid. 258/7 w miejscowości Marcule, gm. Iłża".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.03.2012r.


Informacja
nabór na wolne stanowisko - Inspektor w Referacie Finansowo - Budżetowy


Lista Kandydatów Spełniających Wymagania FormalnePrzeczytaj całość

Iłża, dnia 02.03.2012r.

Informacja


Komisja Rekrutacyjna informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Iłży wpłynęło 15 ofert.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2012r.

Informacja


dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy IłżaPrzeczytaj całość
Załącznik nr 1 - druk wniosku
Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Iłża, dnia 01.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻYz dnia 01 marca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, 01.03.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawieniaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2012r.

OGŁOSZENIEz dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2012r.

Ogłoszenie


Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 97 szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej nr 350201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny w zamian za pozyskane drewno oraz za zaoferowaną opłatę na rzecz Urzędu Miejskiego w IłżyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 23.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2012r.

Zawiadomienie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28.02.2012 roku o godz. 9 - tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży, pokój nr 12.


Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2012r.

Ogłoszenie o wyborze partnera


Gmina Iłża informuje o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 21 lutego 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 21 lutego 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 21 lutego 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2012r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 21 lutego 2012 rokuw sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.02.2012r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej które, odbędzie się w dniu 23.02.2012 roku o godz. 8:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12

Przewodniczący Komisji
Piotr WolskiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2012r.

Ogłoszenie
Nabór Na Wolne Stanowisko Urzędnicze
Inspektor
w Referacie Finansowo - Budżetowym

Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 08.02.2012r.

OGŁOSZENIE


o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu w 2012 rokuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 31.01.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


W związku z możliwością pozyskania 100% dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie na działania z zakresu odbioru i unieszkodliwienia azbestu, proszę zainteresowane osoby (właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków) o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Iłży, pok. nr 3 w terminie 30.03.2012r.Przeczytaj całosć
Formularz ze strony WFOŚiGW w Warszawie


Formularz wraz z załącznikami ze strony www.ilza.pl

Iłża, dnia 26.01.2012r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, które odbędzie się w dniu 31.01.2012r. o godz. 10-tej, w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Kuc


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.01.2012r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam radnych na wspólne posiedzenie z Komisją Statutowo - Regulaminową która, odbędzie się w dniu 03.02.2012 roku o godzinie 10:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Piotr Wolski

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.01.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 30.01.2012 roku o godz. 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Komisji
Stelmach WaldemarPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2012r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2012r.

Obwieszczenie

o podjętej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej nr 350218W Pastwiska - Koszary na odcinku dł. 590 mb od km 0+000 do km 0+590.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.01.2012r.

OGŁOSZENIE


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na I kwartał 2012 roku.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.01.2012r.

Ogłoszeniem o otwartym naborze partneraGmina Iłża ogłasza nabór partnera do opracowania i realizacji projektu konkursowego realizowanego ze środków programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2012r.

Informacja


Informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 2 stycznia 2012r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.1727.2011.AZ, odmawiające wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350218W Pastwiska - Koszary.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2012r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: "wydobywaniu wapienia ze złoża Iłża 1 w poszerzonych granicach" na działkach o nr ewid. 686, 682, 1156 - obręb Iłża oraz na działkach nr ewid. 2, 4/1, 6/1, 8/1 - obręb Błaziny Górne, gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2011r.

Nowa stawka podatku akcyzowego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.12.2011r.

ZaproszenieUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na czwartek 29 grudnia 2011 r. o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Porządek obrad sesji w załączeniuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.12.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: budowa eletrowni wiatrowych na działkach o nr ewid.: 468 - obręb Pakosław, 85 - obręb Starosiedlice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.12.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.12.2011r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na poniedziałek 19 grudnia 2011r. o godz. 11:00Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.12.2011r.

Ogłoszenie


dotyczy: obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2011r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2011r.

Ogłoszenie


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży działając na podstawie
Uchwały Nr XIX/70/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid.: 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, 33 - obręb Starosiedlice, 595, 596, 585, 586/1 - obręb Pakosław, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłżydotyczy: budowy elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid.: 468 - obręb Pakosław, ark.2; 85 obręb Starosiedlice, ark. 1 gm. IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 28 listopada 2011r.


dotyczy: budowa stacji transformatorowej GPZ (Głownego Punktu Zasilającego) - elementu systemu energetycznego dla Farmy Wiatrowej Iłża II, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 79/2 Pakosław, gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 23.11.2011r.

Ogłoszenie


Szanowni Mieszkańcy!


dotyczy: Akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.11.2011r.

ZaproszenieUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału na XIX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na piątek 25 listopada 2011r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży. Porządek obrad sesji - w załączeniu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.11.2011r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie


o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 350220W Seredzice - Błaziny Dolne na odcinku długości 1060mb.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2011r.
Ogłoszenie


dotyczy: przebudowa drogi gminnej nr 350220W Seredzice - Błaziny Dolne na odcinku o długości 1060 mb.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.11.2011r.

Obwieszczenie Burmistrza Iłży

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.11.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.11.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: budowy elektrowni wiatrowych
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.11.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 02.11.2011r.

ZAWIADOMIENIE

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 20 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2011r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 18 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2011 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 14 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 28 września 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość


Iłża, dnia 12.10.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 350220W Seredzice - Błaziny Dolne.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2011r.

Ogłoszenie
Burmistrza Iłżydotyczy: obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.10.2011r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


dotyczy: budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.10.2011r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na piątek 07 października 201r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.
Porządek obrad sesji - w załączeniu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2011r.

Informacja
z dnia 21.09.2011r.


dotyczy: rekultywacji składowiska odpadów komunalnychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 01 sierpnia 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 13 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2011r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 31 sierpnia 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.09.2011r.

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 09.09.2011r.

OGŁOSZENIE
POWIATOWEGO INSPEKTORA WETERYNARII


dotyczy: szczepienie lisów


Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
z dnia 5 września 2011 roku.


dotyczy: numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.08.2011r.

Zawiadomieniedotyczy: "Budowa elektrowni wiatrowych"
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.08.2011r.

Aneks Nr 4/2011 z dnia 01.08.2011 r.
do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Iłży


dotyczy: Ustalenia rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży.przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.08.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uwzględniajacego środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Iłża II.przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2011r.

Informacja Burmistrza Iłży


dotyczy: Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na temat wymagań jakie należy spełnić przy pozyskiwaniu mięsa na użytek własny.Przeczytaj całość
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia ubju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia ubju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Iłża, dnia 03.07.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINAgrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Zaraza ziemniaka

- Roślina: Ziemniak
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2011r

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINAgrofag: Owocówka śliwkóweczka
Roślina: Śliwa domowa
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2011r

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: "Budowa elektrowni wiatrowych"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2011r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


dotyczy: "Budowa elektrowni wiatrowych"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2011r.

Ogłoszenie


dotyczy: opróżnianie zbiorników bezodpływowych, nieczystości ciekłe.Przeczytaj cłość

Iłża, dnia 11.07.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: "Budowa Farmy Wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Budowie elektrowni wiatrowych" na działkach nr ewid.: 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, 33 - obręb Starosiedlice, 595, 596, 592, 593, 585, 586/1 - obręb Pakosław, gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ew.: 253 - obręb Krzyżanowice, 45 - obręb Kolonia Seredzice, 33- obręb Starosiedlice, 595, 596, 592, 593, 585, 586/1 - obręb Pakosław gm. IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2011r.

Zawiadomieniedotyczy: "Budowa elektrowni wiatrowych" na działkach nr ewid.: 468 - obręb Pakosław, ark.2; 85 - obręb Starosiedlice, ark. 1 gm. Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2011

Informacja
Burmistrza Iłża


dotyczy: budowa elektrowni wiatrowych na działkach o nr ew.: 468 - obręb Pakosław, ark.2; 85 - obręb Starosiedlice, ark.1 gm. IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 01.07.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Zaraza ziemniaka

- Roślina: ZiemniakPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 01.07.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Stonka ziemniaczana

- Roślina: ZiemniakPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 28.06.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży

dotyczy: wytwarzania brykietu i peletu z biomasy pochodzenia rolniczego do celów energetycznych"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.06.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa Farmy Wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.06.2011r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia
o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu.


dotyczy: "Budowa Farmy Wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży

dotyczy: Budowa Farmy Wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2011r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.

dotyczy: budowy Farmy Wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2011r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia
o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2011r.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży ogłasza kampanię wyborczą na ławników sądowych.
Przeczytaj całość
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenie kandydata na ławnika
Oświadczenie kandydata na ławnika - rodzicielstwo
Lista osób popierających ławnika
Formularz - Krajowy Rejestr Karny
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

- Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2011r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 08 czerwca 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 07 czerwca 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.06.2011r.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY


Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Rdomiu zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Iłży o dokonanie wyboru ławników.
Zgodnie z wnioskiem, Rada Miejska dokona wyboru ławników do:
Sąd Rejonowy w Lipsku - w ilości 4 osób

Przeczytaj całość
Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju Sądów Powszechnych

Iłża, dnia 06.06.2011r.

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału
w XIII sesji rady miejskiej w Iłży
zwołanej na piątek 10 czerwca 2011 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Iłży.
Porządek obrad w załączeniu.Przeczytaj całość

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Owocówka śliwkóweczka

- Roślina: Śliwa domowa

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.06.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Stonka ziemniaczana

- Roślina: ZiemniakPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Parch jabłoni

- Roślina: Jabłoń

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.05.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

- Roślina: Śliwa domowa
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.05.2011r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25 maja 2011 r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 25 maja 2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: "Budowa elektrowni wiatrowych"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.05.2011r.
Informacja
Burmistrza


dotyczy: Budowa elektrowni wiatrowychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.05.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Mszyce
- Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.05.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Parch jabłoni
- Roślina: JabłońPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.05.2011r.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


- Agrofag: Miodówki
- Roślina: Grusza


- Agrofag: Mszyce
- Roślina: Śliwa miodowaPrzeczytaj treść komunikatów

Iłża, dnia 06.05.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych na warsztat samochodowych w obrębie geodezyjnym Chwałowice, w gminie Iłża,Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.05.2011r.

KOMUNIKAT
O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 06.05.2011r.

KOMUNIKAT
O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
Przeczytaj całość

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2011r.

Komunikat
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Lekarza WeterynariiPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2011r.

Zawiadomienie


Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych na warsztat samochodowy: mechanika, blacharstwo, lakiernictwo /kabina lakiernicza/ wraz z zapleczem biurowo - socjalnym oraz budowie budynku gospodarczego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2011r.

ZAWIADOMIENIE


Urząd Miejski w Iłży zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2011r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego


za nieruchomość położoną w obrębie Kolonia Seredzice, gmina Iłża oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 166/2.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2011r.

Zaproszenie


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na czwartek 31 marca 2011 r. o godz. 10:00.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2011r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Staromiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3080 o powierzchni 0,3125 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW Nr RA1L/00047961/4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2011r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych na warsztat samochodowy . .Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłża


Budowa elektrowni wiatrowychPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2011r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia.


dotyczy: Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej Nr 9 Radom - Rzeszów.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2011r.

Informacja
Burmistrza Iłży


Budowa elektrowni wiatrowych.Przeczytaj całość

POSTANOWIENIE


dotyczy: "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża - Lipsko - Solce n.Wisłą . ."Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
Burmistrz Iłży

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:
pomocy społecznej, kultury, a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.
Przeczytaj całość
Wzór oferty

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 11 lutego 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2011r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: spotkanie z udziałem wykonawcy studium.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2011r.

INFORMACJA


dotyczy: zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2011r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.01.2011r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VI sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na piątek 28 stycznia 2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka
Pobierz - zaproszenie - porządek obrad

Iłża, dnia 13.01.2011r.

OGŁOSZENIEBurmistrz Iłży informuje o możliwości bezpłatnego przekazania sprzętu elektronicznego i elektrycznego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.01.2011r.

OGŁOSZENIE
ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓWPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.01.2011r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.01.2011r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postępowania określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2011r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sezonową dzierżawę nieruchomości.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2010r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY


Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych na warsztat samochodowy.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2010r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2011r.

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowaniaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 03.01.2011r.

Ogłoszenie


dotyczy: zniesienia obowiązku wystawiania świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych do rzeźni.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.12.2010r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2010r.

KOMUNIKAT

w sprawie opłat za wodę i ścieki obowiązujących od 01.01.2011 do 31.12.2011r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży
27-100 Iłża
ul. M. Jakubowskiego 12Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE


Gminny Komisarz Spisowy dla Gminy Iłża ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia w dniu od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.grudnia 2010r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.12.2010r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na poniedziałek 13 grudnia 2010 roku o godzinie 10:00.


Przewodniczący Rady
Andrzej Pałka


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.12.2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Staromiejskiej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3030
o powierzchni 0,4190 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW 1916A.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.12.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 09 grudnia 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.12.2010r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 08 grudnia 2010 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.12.2010r.

Ogłoszenie


dotyczy: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.Przeczytaj całość

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2010r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.12.2010r.

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno Usługowo Handlowe Jednoosobowa Spółka Gminy z o. o. w Iłży zawiadamia, że z powodu awarii samochodu odbiór śmieci nie był możliwy w dniach 02.12.2010r. i 03.12.2010r.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne następny odbiór śmieci przewidziany jest na następujące dni:

  • Błaziny Dolne, Koszary, Pastwiska – 10.12.2010r. w godzinach popołudniowych

  • Błaziny Górne, Kotlarka, Maziarze – 11.12.2010r.


Za nieudogodnienia przepraszamy.


PREZES ZARZĄDU
mgr Grzegorz Kosterna


Iłża, dnia 30.11.2010r.

OGŁOSZENIE


dot.: obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.11.2010r.

Zaproszenie
na I sesję Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość
Porządek obrad

Iłża, dnia 22.11.2010r.

Zawiadomienie - obwieszczenie


o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.11.2010r.

OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.11.2010r.

Wybory Samorządowe 2010
INFORMACJA


Godziny pracy komisji.
Przeczytaj całość


Uchwała nr 8/2010
Miejskiej komisji Wyborczej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku


w sprawie: odwołania ze składu obwodowej komisji Wyborczej nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach.Przeczytaj całość

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 5 listopada 2010r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Iłży
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 26 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Ogłoszenie
Burmistrza Iłży

z dnia 26 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Iłży

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 - letni najem lokalu użytkowego o pow. 40 m kwadratowych składającego się z 3 pomieszczeń w budynku położonym w Iłży przy ul. Radomskiej 3.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.05.2010r.

Uchwała nr5/2010
Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłży
z dnia 03 listopada 2010 roku.


w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.Czytaj strona 1 - komisje obwód nr 1,2,3
Strona 2 - komisje obwód nr cd.3,4,5,6
Strona 3 - komisje obwód nr 7,8,9,10
Strona 4 - komisje obwód nr 11,12,13,14
Strona 5 - komisje obwód nr 15,16,17

Iłża, dnia 03.11.2010r.

Zaproszenie na LXVIII
sesję Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość
Porządek obrad

Iłża, dnia 02.11.2010r.

Wybory Samorządowe 2010
Ogłoszenie


w sprawie: nadania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych zarejestrowanych do Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2010r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
OGŁOSZENIE


O przeprowadzeniu PUBLICZNEGO LOSOWANIA kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2010r.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 15.10.2010r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dot.: "BUDOWA FARMY WIATROWEJ Iłża II. .".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

INFORMACJA
O SKŁADZIE, MIEJSCU, DNIACH I GODZINACH DYŻURÓW
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W IŁŻY


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2010r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
INFORMACJA
DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCHPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 08.10.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 07 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.10.2010r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 06 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.05.2010r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Domu Kultury w Iłży ogłasza, iż z dniem 05.X.2010r. w związku z ich utratą - unieważnia się pieczątki następującej treści:

Dom Kultury w Iłży
27-100 Iłża
os. St. Staszica 13
TEL. (048)616-31-08
NIP: 796-11-01-562 REGON:000556387


Dyrektor Domu Kultury
mgr Krzysztof Kozera


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej
27-100 Iłża os. St. Staszica 13
Tel. (048)616-31-08

NIP: 796-23-78-886 REGON: 000809612


Vice Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej
mgr Krzysztof Kozera


Iłża, dnia 04.10.2010r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LXVI sesji Rady miejskiej w Iłży zwołanej na poniedziałek 11 października 2010 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przewodniczący
Artur Prokop


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży ogłasza konsultacje z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.Przeczytaj całość
Statuty sołectw i osiedli

Iłża, dnia 28.09.2010r.

Informacja
Burmistrza Iłży
z dnia 28.09.2010r.

dot.: Wybory Samorządowe 2010 - granice obwodów głosowania.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 23.09.2010r.

INFORMACJA

BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 22 września 2010r.


dot.: umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 23.09.2010r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
z dnia 21 września 2010 roku


Granice okręgów wyborczych.


Przeczytaj całość

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 21 września 2010 roku

Przeczytaj całość


Iłża, dnia 21.09.2010r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 - ogłoszenie


Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw . .Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.09.2010r.

OgłoszenieWielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu LasuPrzeczytaj całość

ZAPROSZENIE
Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Iłży , która odbędzie się w dniu 03 września 2010 roku o godz.11³º w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.08.2010r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

dot. Przebudowa drogi gminnej nr 350201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny na odcinku dł. 3400 mb na działkach o nr ewid. 537 - obręb Jasieniec Iłżecki Górny, 1714 - obręb Seredzice, 204/3 i 204/2 - obręb Kolonia Seredzice".
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.08.2010r.

KOMUNIKAT
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII
SZCZEPIENIE DOUSTNE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE >>


Iłża, dnia 12.08.2010r.

ZAWIADOMIENIE


dot. "Przebudowa drogi gminnej nr 35201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny . .Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2010r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Ilza, dnia 28.07.2010r.

Zawiadomienie


dot.:"Dostawę i sprzedaż artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych".


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 20.07.2010r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


dot. "Przebudowa drogi gminnej nr 350201W Iłża - Jasieniec Iłżecki Górny na odcinku dł. 3400 mb na działkach nr ewid.: 537 - obręb Jasieniec Iłżecki Górny, 1714 - obręb Seredzice, 204/3 i 204/2 - obręb Kol. Seredzice.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.06.2010r.

Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w LX sesji Rady Miejskiej w Iłży zwołanej na środę 30 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.Porządek obrad >>

Iłża, dnia 07.06.2010r.

OGŁOSZENIE

w sprawie: POWOŁANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHPrzeczytaj całość


Iłża, dnia 31.05.2010r.

OGŁOSZENIE


sprawa: promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.

Blok informacyjny na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dostępny jest pod adresem:http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm, link jest dostępny również na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Iłża, dnia 31.05.2010r.

OGŁOSZENIE


Zalecenia głównego lekarza weterynarii w związku z sytuacją powodziową.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.05.2010r.

OGŁOSZENIE
PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW
WYBORCZYCH


dotyczy: publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.05.2010r.

OGŁOSZENIE


w sprawie: zmiany Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2010r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 18 maja 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2010r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dot. "Budowa sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.05.2010r.

Ogłoszenie

dot. wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.Przeczytaj ogłoszenie wraz z załącznikami >>

Iłża, dnia 11.05.2010r.

INFORMACJA
DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW
WYBORCZYCH


Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Iłży uprzejmie informuje Pełnomocników Komitetów Wyborczych, że zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku przyjmowane będą w pokoju nr 19 Urzędu w dniach od 24 maja 2010 roku do dnia 28 maja 2010 roku w godzinach pracy Urzędu.Przeczytaj całość
WZÓR ZGŁOSZENIA

Iłża, dnia 04.05.2010r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.05.2010r.

INFORMACJA
O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 30 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.04.2010r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY

dot. "Budowa sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


o g ł a s z a
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży, w okolicy ul. Wójtowskiej, zabudowanej obiektami byłej szklarni, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5009/2
o powierzchni 0,8381 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW 3010A.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia23.04.2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letnią dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Iłży przy ul. Przemysłowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2010r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału
w LV sesji Rady Miejskiej w Iłży
zwołanej na piątek 30kwietnia 2010r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.Porządek obrad sesji - załącznik


Kliknij aby powiększyć >>


Iłża, dnia 14.04.2010r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2010r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 09 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2010r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


"Przebudowa drogi powiatowej Iłża - Wólka Gonciarska".

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2010r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończenia postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.dot.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska na odcinku długości 4289 mb od km 6+265 do km 10+554" na działkach nr ewid. 877 obręb Jedlanka Stara, nr 137/1 obręb Jedlanka Nowa, nr 118 obręb Wólka Jedlańska.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sezonową dzierżawę nieruchomości.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2010r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 30 marca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2010r.

KOMUNIKAT


w sprawie opłat za odbiór nieczystości stałych pochodzenia komunalnego oraz pozostałych odpadów obowiązujących od 01.04.2010r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.03.2010r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 26 marca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Pr5zeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.03.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2010r.

Informacja
Burmistrza Iłży

dotyczy:"Budowy sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2010r.

Ogłoszenie

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


o g ł a s z a


pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Iłży, w okolicy ul. Wójtowskiej, zabudowanej obiektami byłej szklarni, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5009/2
o powierzchni 0,8381 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lipsku prowadzi KW 3010A.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Płudnicy, zabudowanej budynkiem byłego sklepu o powierzchni zabudowy 51 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/3
o powierzchni 0,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lipsku prowadzi KW 2870A.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2010r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
w wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska na odcinku długości 4289 mb od km 6+265 do km 10+554" na działkach nr ewid.: 877 obręb Jedlanka Stara, 137/1 obręb Jedlanka Nowa, 118 obręb Wólka Jedlańska.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2010r.

Zawiadomienie

Pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Iłży w dniu 5 marca 2010 roku o godzinie 13 - tej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2010 r.

Obwieszczenie

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

dot.: "Przebudowy drogi gminnej nr 350223W Podjedlanka - Małomierzyce na odcinku długości 1350 mb od km 3+150 do km 4+600 w miejscowości Małomierzyce Lipie".

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2010r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 3-letnią dzierżawę nieruchomości rolnej położonej we wsi Kotlarka.

Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sezonową dzierżawę nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.02.2010r.

Zawiadomienie

dotyczy: "Budowy oświetlenia ulicznego kablowego w ul. Bodzentyńskiej oraz drodze powiatowej w kierunku Seredzice, Gmina Iłża."

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.02.2010r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.02.2010r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2010r.

Informacja
o wyniku przetargu


na 3 letnią dzierżawę w nieruchomości rolnej położonej we wsi Kotlarka.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.01.2010r.

Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postęwania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dot. "Przebudowy drogi gminnej nr 350223W Podjedlanka - Małomierzyce na odcinku długości 1350 mb od km 3+150 do km 4+600 w miejscowości Małomierzyce Lipie"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.01.2010r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa stacji kontroli pojazdów, warsztatu samochodowego oraz stacji ropy naftowej, gm. Iłza.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.01.2010r.

Informacja
Burmistrza Iłży


W związku z możliwością pozyskania 100% dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie na działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu, proszę zainteresowane osoby (właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków) o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Iłży, pok. nr 3 w terminie do 30.04.2010r.Przeczytaj całość
Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Iłża, dnia 18.01.2010r.

Informacja dla hodowców
trzody chlewnej

Obowiązek rejestracji hodowli.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.01.20010r.

Informacja
Burmistrza Iłży

"Budowa sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu".

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2010r.

Obwieszczenie

dotyczy:"Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat samochodowy (mechanika samochodowa)".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2009r.

Ogłoszenie

Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę 126 szt. drzew rosnących na wzgórzu zamkowym w Iłży w zamian za pozyskane drewno oraz za zaoferowaną opłatę na rzecz Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2010r.

Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

dotyczy: "Budowy elektrowni wiatrowych".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2010r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2010r.

OGŁOSZENIE


dot. obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.12.2009r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 29 grudnia 2009 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.12.2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letnią dzierżawę nieruchomości rolnej położonej we wsi Kotlarka.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona we wsi Kotlarka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 257, 258, 259, 260 o łącznej powierzchni 1,71 ha.
Grunt ten przeznaczony jest pod uprawy rolne.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.12.2009r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.


dot. Przetwarzania odpadów niemetalowych (biomasy) oraz produkcji brykietów z trocin".

Przeczytaj całość

Iłza, dnia 17.12.2009r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 grudnia 2009 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej
w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.12.2009r.

KOMUNIKAT


w sprawie opłat za wodę i ścieki obowiązujących od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży
27-100 Iłża
ul. M. Jakubowskiego 12


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2009r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Józef Skrobisz zapraszają na otwarte spotkanie poświęcone wychowaniu fizycznemu dzieci i młodzieży w gminie Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.02009r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Płudnicy, zabudowanej budynkiem byłego sklepu o powierzchni zabudowy 51 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/3 o powierzchni 0,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi KW 2870A.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.11.2009r.

Zawiadomienie


dot. "Przetwarzanie odpadów niemetalowych (biomasy) i produkcji brykietów z trocin".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2009r.

Obwieszczenie

Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania do organów współdziałających

dot: "Przebudowa drogi gminnej nr 350223W Podjedlanka - Małomierzyce na odcinku długości 1350 mb od km 3+150 do km 4+600 w miejscowości Małomierzyce Lipie".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2009r.

Sesja Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.11.2009r.

Posiedzenie
Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2009r.

Zawiadomienie

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 9,50 m2 w budynku położonym w Iłży przy Placu 11-go Listopada 2,składającego się z 1 pomieszczenia.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻA


z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2009 r.

Informacja

Urząd Miejski w Iłży informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na remont ulicy Leśmiana w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.11.2009r.

OOGŁOSZENIE


PRZEDSIĘBIORCO !

W dniu 31 grudnia 2009 roku upływa termin wymiany zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dlatego nie czekaj do ostatniego dnia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2009r.

Informacja


dot: "Budowa sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2009r.

Informacja


dot. "Budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz warsztatu samochodowego".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 09 listopada 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.11.2009r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.11.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży


o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
dot."Budowa elektrowni wiatrowych"

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.11.2009r.

OBWIESZCZENIE


Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Przetwarzanie odpadów niemetalowych /biomasy/ i produkcji brykietów z trocin".

Przeczytaj całość

STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ”
W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. PL. KOCHANOWSKIEGO 1

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.Przeczytaj całość

STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ”
W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. PL. KOCHANOWSKIEGO 1

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. aktywizacji społecznej - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 27.10.2009r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dot. " Budowa Farmy Wiatrowej Iłża II"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.10.2009r.

Obwieszczenie


dot. "Budowy Farmy Wiatrowej Iłża II".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.10.2009r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży
o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

dot. "Kompleksowej przebudowy ul. Rynek z ulicami przyległymi:ul. Warszawską, ul. Ratuszową, ul. Powstania Listopadowego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2009r.

Ogłoszenie


W związku z koniecznością stosowania przepisów ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest podaję do publicznej wiadomości informację nt. obowiązków spoczywających na zarządcach, właścicielach bądź użytkownikach obiektów budowlanych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.10.2009r.

OBWIESZCZENIE


dot. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża - Lipsko Solec n. Wisłą.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie farmy wiatrowej Iłża III"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 5 października 2009r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dot. przedsięwzięcia pn:"Zainstalowanie maszyny suszarniczej do suszenia biomasy (suszarnia bębnowa typ ROGOŻNO M829" na działce nr ewid. 3589/1 we wsi Pakosław 14.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 30 września 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 01 października 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.Przeczytaj całość

KOMUNIKAT
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII

Szczepienia doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25,09.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE

zwołanie sesji Rady Miejskiej w Iłży, która odbędzie się w dniu 29 września 2009 roku o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22 września 2009r.

Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.06.2008r.

OGŁOSZENIE


STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO
z siedzibą w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7


ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa , mającej uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW Nr 4799 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipsku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iłży, położonej w miejscowości Małomierzyce gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 4 września 2009r.
RGN 7670/10/2008/2009

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Iłży prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zainstalowaniu maszyny suszarniczej do suszenia biomasy - Suszarnia bębnowa typu ROGOŻNO M 829", w miejscowości Pakosław, gmina Iłża, na działce nr ewidencyjny 3589/1,Przeczytaj całość

Iłża, dnia 4 września 2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Przeczytaj całość

Ogłoszenie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 relacji:Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Informacja

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2009 roku o godzinie 8:00 odbędzie sie posiedzenie wyjazdowe komisji Rewizyjnej w temacie:
1. Kontrola świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża.

Przewodniczący Komisji
Waldemar Stelmach


Iłża, dnia 26.08.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.Przeczytaj całość

Informacja o wyniku naboru (oferta pracy nr1)


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie Finansów, Podatków i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Iłży (Oferta nr1) został wybrany - Pan Piotr Prażmowski zam. Radom.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Z-ca Burmistrza
Marek Łuszczek


Iłża, dnia 12.08.2009r.

Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 10 sierpnia 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.Przeczytaj całość

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII
I AKUMULATORÓW MAŁOGABARYTOWYCH

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.08.2009r.

Informacja (Oferta pracy nr 1)Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.08.2009r.

Informacja o wyniku naboru (Oferta pracy nr2)Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2009r.

Informacja - oferta pracy MGOPS


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy. Informuje się, że wpłynęła jedna oferta Pani Danuta Rożek. Oferta nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko główna księgowa.


Iłża, dnia 31.07.2009r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy !

Burmistrz Iłży informuje, że została uruchomiona akcja
ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2009r.

INFORMACJA


W związku z pismem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Departamentu Ochrony Przyrody w sprawie interpretacji przepisów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt w odniesieniu do niszczenia siedlisk jerzyków podczas prac modernizacyjnych budynków.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28 lipca 2009r.
RGN 7670/12/2009

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Iłży prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz warsztatu samochodowego, zlokalizowanych w miejscowości Iłża, przy ul. Bodzentyńskiej 31, na działce nr 948, ark. 17 – obręb Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.07.2009r.

OGŁOSZENIE - oferta pracy nr2.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2009r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2009
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2009r.


w sprawie: sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2009r.

OGŁOSZENIE


Komisja Rekrutacyjna informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Iłży (Oferta Nr 2) wpłynęło 10 ofert.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2009r.

OGŁOSZENIE


Komisja Rekrutacyjna informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie Finansów, Podatków i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Iłży (Oferta Nr 1) wpłynęło 8 ofert.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21 lipca 2009r.

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21 lipca 2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17 lipca 2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2009r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy, w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.07.2009r.

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
MGOPS w Iłży

Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 13.07.2009r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.07.2009r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.07.2009r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Iłży informuje, że przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa, które są odpadami niebezpiecznymi należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych na terenie naszej gminy w niżej wymienionych aptekach:

1. Apteka Nr1 - Iłża, oś. St. Staszica 10
2. Apteka Nr 2 - Iłża, ul. Kochanowskiego


Iłża, dnia 09.07.2009r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor

Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 09.07.2009r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor

Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Iłża, dnia 08.07.2009r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Iłży


Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Iłża z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża – postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - Podstrefa Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.06.2009r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.06.2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Iłży ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 40,00 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Radomskiej 3, składający się z 3 pomieszczeń użytkowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.06.2009r.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Miejski w Iłży poszukuje (osoby fizycznej lub firmy) zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych psów oraz ich dalszą opieką zgodnie z wymogami ustawowymi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny - 0483412228, pisemny - Urząd Miejski w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża lub e-mail: ilza@ilza.pl


Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa


Iłża, dnia 19.06.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 )Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 18.06.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży


Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Iłża z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża – postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350211W Jedlanka Stara – Florencja na odcinku dł. 2209 mb od km 0+000 do km 2+209 na działkach ewidencyjnych nr: 130/1, 872/3, 131 – obręb Jedlanka Stara oraz 588 – odręb Krzyżanowice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2009r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 04 czerwca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2009r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2009r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.06.2009r.

OFERTA
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż oferta z dnia 07.05.2009r. nie zostało rozstrzygnięte z powodu zbyt zróżnicowanej liczby godzin
w niektórych szkoleniach. W związku z tym zapraszamy do ponownego złożenia ofert, które będą zgodne z naszym zapytaniem.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.06.2009r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam Pełnomocników Komitetów Wyborczych, że Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 07 czerwca 2009 roku rozpoczynają pracę w swoich siedzibach o godzinie 7:00.

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich
i Działalności Gospodarczej

Teresa Gutkowska


Iłża, dnia 04.06.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 11 maja 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2009r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 25 maja 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2009r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 01 czerwca 2009 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia

w drodze przetargu

Przeczytaj całosć

Iłża 04.06.2009r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 29 maja 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 3 czerwca 2009 r.

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2009r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 19 maja 2009 roku
w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całośćBURMISTRZ IŁŻY
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA:

• PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W IŁŻY
OSIEDLE ST. STASZICA 14, 27-100 IŁŻA

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2009r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

i n f o r m u j ę o:


 przystąpieniu w dniu 15.05.2009r. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zainstalowaniu maszyny suszarniczej do suszenia biomasy – Suszarnia bębnowa typu ROGOŻNO M 829” w miejscowości Pakosław, gmina Iłża na działce nr ewidencyjny 3589/1,
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.05.2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Miejski w Iłży ogłasza przetarg
na samochód osobowy marki ŻUK A 07
Rok produkcji - 1996
Zarejestrowany, stan techniczny dobry.
Przeczytaj całość


Iłża, dnia 13.05.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 )

informuję

o wydaniu w dniu 12.05.2009r. na wniosek Gminy Iłża decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowa sali widowiskowo – kinowej przy Domu Kultury w Iłży przy ul. Orła Białego na działkach ewidencyjnych nr: 4566/3, 4566/4, 4566/5 – obręb Iłża, arkusz 5.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Iłży, ul. Rynek 11, pok. 28 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej – www.ilza.ornet.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11.


Iłża, dnia 07.05.2009r.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywność – kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.

Przeczytaj całość

Burmistrz Iłży
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
oraz
na stanowisko Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Iłży

Przeczytaj całość
Zarządzenie

Iłża, dnia 28.04.2009r.

INFORMACJA
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 28 kwietnia 2009 roku


Na podstawie art. 44 ust 1 z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U z 2004 roku Nr 25, poz. 219 z późniejszymi zmianami) podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania, oraz siedziby Odwodowych Komisji Wyborczych ustalonych Uchwałą Nr 55/98 Zarządu Gminy i Miasta w Iłży z dnia 31 sierpnia 1998 roku.

Przeczytaj całość (PDF)

Iłża, dnia 27.04.2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letnią dzierżawę nieruchomości rolnej położonej we wsi Prędocin.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


Burmistrz Iłży informuje o możliwości bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2009r.

ZAWIADOMIENIE


Refarat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Iłży uprzejmie informuje Pełnomocników Komitetów Wyborczych o przyjmowaniu zgłoszeń na członków Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Przeczytaj całość
Wzór zgłoszenia

Iłża, dnia 24.04.2009r.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Aktywność – kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży zaprasza Psychologów do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów w zakresie kształtowania kompetencji społecznych zgodnie z poniższymi informacjami w terminie do 30.04.2009r.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 24.04.2009r.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt: „Aktywność – kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży zaprasza Doradców Zawodowych do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji personalnej i zawodowej zgodnie z poniższymi informacjami w terminie do 30.04.2009r.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 16.04.2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Przeczytaj całość
Załącznik - decyzja środowiskowa

Iłża, dnia 15.04.2009r.

INFORMACJA
O WYNIKU ROKOWAŃ


przeprowadzonych w dniu 08 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2009r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o pow. 40,00 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Radomskiej 3, składający się z 2 pomieszczeń użytkowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 08 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.


Przeczytaj całość

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2009r.

ZAWIADOMIENIE


urząd miejski w Iłży zawiadamia, że został rozstrzygnięty otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. "poznajemy drzewa rodzime, podstawowy składnik przyrody ojczystej".

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.04.2009r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.04.2009r

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŁŻY


z dnia 02 kwietnia 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2009r.

INFORMACJA


Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża 19.03.2009r.

INFORMACJA

Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu na okres 3-ch lat.


Przeczytaj całość

Iłża 19.03.2009r.

INFORMACJA

Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz najemców.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2009r.

INFORMACJA

Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.03.2009r.

Ogłoszenie
o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu


Gmina Iłża w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej aplikacji i realizacji projektu pn.
„Poznajemy drzewa rodzime, podstawowy składnik przyrody ojczystej”w okresie od 01.09.2009r. do 30.06.2010r.
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Przeczytaj całość
Wzór oferty

Iłża, dnia 10.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży


Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Iłża z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża – postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350212W Chwałowice Górne na odcinku o długości 1400 mb od km 1 + 000 do km 2 + 400 na terenie działki nr ewidencyjny 1225 obręb Chwałowice w miejscowości Chwałowice, gmina Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.03.2009r.

BURMISTRZ IŁŻY
o g ł a s z a


rokowania na 3-letni najem lokalu użytkowego o powierzchni 61,20 m2
w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc, przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.03.2009r.

ZAWIADOMIENIE

Urząd Miejski w Iłży zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty konkurs Ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY


o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - decyzja środowiskowa

Iłża, dnia 02.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - decyzja środowiskowa

Iłża, dnia 26.02.2009r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 24 lutego 2009 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o powierzchni 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń, korytarza i wc.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.02.2009r.

INFORMACJA


Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat dla dotychczasowych dzierżawców:


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.02.2009r.

INFORMACJA


Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajęcia w drodze bez przetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.02.2009r.

INFORMACJA


Burmistrz Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bez przetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na okres 3-ch lat.


Przeczytaj całość

Iłża ,dnia 11 lutego 2009r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1971, ze zm.) oraz art.73.ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2009r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późń. zm.) w związku z prowadzonym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych z siedzibą przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom - postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska na odcinku o dł. 2000mb od km 2+920 do km 4+920 w miejscowościach Iłża (działka nr ewidencyjny 2718) i w miejscowościach Jedlanka Stara (działki nr ewidencyjne 17, 187).

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2009r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 200r. Nr 98, poz.1071 z późń. zm.) w związku z prowadzonym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych z siedzibą przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom - postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3554W gr. województwa - Seredzice - Iłża na odcinku o dł. 2880 mb od 5+990 do km 8+870 w miejscowości Seredzice (działka nr ewidencyjny 641/2 i w miejscowości Kolonia Seredzice (działki nr ewidencyjne: 99/1,99/5).

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02 lutego 2009r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 30 stycznia 2009r. o godzinie 1300 w gmachu Urzędu Miejskiego w Iłży odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. użytkowej 38,59 m2 położonego w Iłży na Oś. Stanisława Staszica w bloku nr 12 C wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o powierzchni 556 m2


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.01.2009r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostało wywieszone
ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na 3 letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.01.2009r.

I N F O R M A C J A


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:


Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia Forma wydzierżawienia
Iłża,

Plac 11-go Listopada
część
291
7m2 w drodze bezprzetargowej

Iłża, dnia 14.01.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1971, ze zm.) oraz art.73.ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.01.2009r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Iłży
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1971, ze zm.) oraz art.73.ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227).


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 14.01.2008r.

Ogłoszenie
Starosty Radomskiego
z dnia 7 stycznia 2009 roku
w sprawie wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. NR.261, poz.2603 z 2004 roku z późn. zm.), Starosta Radomski ogłasza, co następuje.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2009r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 06 stycznia 2009 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na 3-letni najem lokalu użytkowego o powierzchni 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń, korytarza i wc.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2009r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŁŻY

z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.12.2008r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ IŁŻY


Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Oś. Stanisława Staszica 12C m.7 o powierzchni użytkowej 38,59 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o powierzchni 556 m2 w udziale 39/1634, oznaczonego jako działka nr 4564/23 objęta KW Nr 2563


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajęcia.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2008r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 27.11.2008r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostało wywieszone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na 3 letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.11.2008r.

I N F O R M A C J A

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia Forma wydzierżawienia
Iłża
ul. Garbarska
część 290 35 m2 w drodze bezprzetargowej

Iłża, dnia 25.11.2008r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr236 poz. 2008 oraz �3 ust. 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża, Urząd Miejski w Iłży przypomina właścicielom posesji o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 20 listopada 2008r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 3 letni najem lokalu użytkowego o powierzchni 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2008r.

I N F O R M A C J A


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.11.2008 r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do gospodarowania:


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2008r.

KOMUNIKAT

w sprawie opłat za wodę i ścieki obowiązujących od 01.11.2008 do 31.10.2009r.


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 16.10.2008 r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na 3 letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającego się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.10.2008 r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

Położenie nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia
Forma wydzierżawienia
miasto Iłża
3754
0,4027 ha
w drodze bezprzetargowej

Iłża, dnia 07.10.2008 r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia Forma wydzierżawienia
Iłża,
„Góry”
4235
4470
1,5426 ha w drodze bezprzetargowej
Kajetanów 346/6 0,3836 ha w drodze bezprzetargowej
Iłża,
Plac 11-go Listopada
część
464
12,00 m2 w drodze bezprzetargowej

Iłża, dnia 01.10.2008 r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Położenie lokalu: Iłża, Osiedle Stanisława Staszica
blok nr 12 A
lokal mieszkalny nr 5
o powierzchni użytkowej 49,19 m2
Numer działki: 4564/5
Powierzchnia działki: 580 m2
Numer księgi wieczystej: 2563
Cena lokalu wraz z udziałem 49/1664
w częściach wspólnych budynku:
14 475 zł 00 gr.
(cena lokalu po zastosowaniu 85% bonifikaty
Cena gruntu w udziale 49/1664 części: 1030 zł 00 gr.
Pierwsza opłata stanowiąca 25% wartości
gruntu:
38 zł 62 gr. netto
(po zastosowaniu 85% bonifikaty)
plus 22 % podatku VAT,
tj. 47 zł 12 gr.
Opłata roczna za współużytkowanie
wieczyste stanowiąca 1% wartości gruntu:
10 zł 30 gr. netto
plus 22 % podatku VAT,
tj. 12 zł 57 gr.
Aktualizacja opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste:
w okresach nie krótszych niż jeden rok

Iłża, dnia 15.09.2008r

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy. Informuje się, że wpłynęła jedna oferta Pani Czubak Nina. Oferta nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko główna księgowa.Iłża, dnia 11.09.2008r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajęcia:

Lp. Położenie nieruchomości Opis i cel umowy Forma wynajęcia
1. Iłża,
ul. Jakuba Starszego 7
lokal użytkowy o pow. 61,20m2
przeznaczony na prowadzenie
działalności handlowej
lub usługowej
w drodze przetargu

Iłża, dnia 20-08-2008 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Iłży zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Iłża w zamian za pozyskane drewno.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 14.08.2008r.

I N F O R M A C J A

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostały wywieszone wykaz nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2008r.

I N F O R M A C J A


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.


Przeczytaj całość

Iłża 30.07.2008r.

I N F O R M A C J A


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:


Lp. Położenie nieruchomości Pow. w m. kw. Forma wydzierżawienia
1. Prędocin 4000 w drodze bezprzetargowej

Iłża, dnia 02 lipca 2008r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUW dniu 30 czerwca 2008r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. użytkowej 34,04 m2 położonego w Iłży na Oś. Stanisława Staszica w bloku nr 8 B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o powierzchni 406 m2.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.06.2008r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia:

Lp. Położenie lokalu Pow. w m. kw. Forma wynajęcia
1. Iłża
Plac 11-go Listopada 2
9,50 w drodze przetargu

Iłża, dnia 20.06.2008r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 19 czerwca 2008r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży przeprowadzono pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Kampanii Wrześniowej w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 3556 o pow. 0,2950 ha. dla której urządzona jest księga wieczysta nr 1830.


Przeczytaj całość

Iłża 17.06.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2008r.

ZAWIADOMIENIE


Urząd Miejski w Iłży zawiadamia, że został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


Przeczytaj całość  (pdf)

Iłża, dnia 03.06.2008r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Iłży ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłży na Oś. Stanisława Staszica 8 B m 33 o powierzchni użytkowej 34,04 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o powierzchni 406 m2 w udziale 34/1554, oznaczonego jako działka nr 4564/18 objęta KW Nr 4250.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.05.2008 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani KOSTERNA JUSTYNA zam. Iłża.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kosterna Justyna zdobyła największą liczbę punktów podczas rozmowy ustnej i testu kwalifikacyjnego pisemnego i dlatego została wybrana na stanowisko Referenta ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Iłży.Sekretarz Gminy
Grzegorz Kopciał


IŁŻA dnia 14.05.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że w wyniku przeprowadzonej ustnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 14.05.2008r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

1.P. Kosterna Justyna zam.Iłża

2.P. Drzewi Cezary zam.Iłża

3.P. Jagiełło Michał zam.Błaziny Dolne

4.P. Luba Teodora zam.Maziarze Stare

O terminie dalszej rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.Iłża, dnia 14.05.2008r.

I N F O R M A C J A


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.05.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajęcia na szwalnię.


Położenie nieruchomości Forma wynajęcia
Pakosław
(budynek"starej" szkoły podstawiwej
bezprzetargowa

Iłża, dnia 05.05.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.


Lp. Położenie nieruchomości Numer działki Forma Wydzierżawienia
1. Iłża, ul. Pułkownika Muzyki część 436 bezprzetargowa

Iłża, dnia 05.05.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:


Przeczytaj całość

24.04.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Położenie nieruchomości Numer działek Forma wydzierżawienia
Iłża
Pl. 11-go Listopada
część działki nr 464 w drodze
bezprzetargowej
Iłża
ul. Bodzentyńska
część działki nr 516 w drodze
bezprzetargowej
Iłża
ul. Kochanowskiego
część działki nr 458 w drodze
bezprzetargowej

Iłża, dnia 21.04.2008r.

OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miejskim zostało wywieszone Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr1/2008 z dnia14 kwietnia 2008 o ustaleniu lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszów”.


Iłża, dnia 17.04.2008r.

INFORMACJA


o zamieszczeniu wniosku i raportu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości Numer działki Forma sprzedaży
Iłża
ul. Kampanii Wrześniowej
3556 w drodze przetargu
Iłża
Os. Stanisława Staszica 8B m 32
4564/18 lokal mieszkalny
w drodze bezprzetargowej

Iłża, dnia 02.04.2008r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:


Położenie nieruchomości Numer działek Forma wydzierżawienia
IŁŻA 2493/2, 2494, 2495 w drodze
bezprzetargowej

Iłża, dnia 11.03.2008r.

ZAWIADOMIENIE


Urząd Miejski w Iłży ul. Rynek 11, zawiadamia o wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Modernizację przepompowni ścieków – dla miasta Iłża". W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty. Wybrano ofertę
nr 1 firmy BIATEL Spółka Akcyjna 00-078 Warszawa, Plac Piłsudskiego 1 za cenę ofertową brutto 188 978,00 zł.(słownie: Sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych).Iłża, dnia 11.03.2008r.

OGŁOSZENIE
Starosty Radomskiego
z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. NR.261, poz.2603 z 2004 roku z późn. zm.)

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2008r.

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze informatyk w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży informuje się, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło dwie oferty. Jedna oferta spełniała wymogi formalne.
Pan: Jaworski Ireneusz
Druga oferta wpłynęła po terminie i została bez rozpatrzenia.Iłża, dnia 07.03.2008r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Iłży ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Iłży.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 06.03.2008r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży

Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami/ zawiadamiam, że w dniu 06.03.20087r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Podstrefa Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.02.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.02.2008r.

RGN.7670/9/2007/2008

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami/ zawiadamiam, że w dniu 28.02.20087r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 747 odcinek ul. Podzamcze w Iłży zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 434 i 327 w Iłży”.Przeczytaj całość


Iłża, dnia 22.02.2008r.

Zarządzenie Nr 15
Burmistrza Iłży
z dnia 20 lutego 2008


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2008r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 k.p.a., w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) oraz 9 pkt 1,2,3,4 Uchwały Nr XXXIII/ 261/06 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 kwietna 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłża oraz Uchwały Nr XXXIII/262/06 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 kwietna 2006r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2008r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERTna realizację zadań publicznych określonych w Uchwale XV/89/07 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31.12.2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 r.”


Przeczytaj całość
Szczegóły konkursu
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdanie

Iłża, dnia 05.02.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 5 luty 2008r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 5.02.2008r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na „ budowie drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice” S.A. Podstrefa Iłża, której inwestorem jest Gmina Iłża"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2008r.

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 16.01.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ” budowie drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Podstrefa Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.02.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na 3 letni najem lokalu użytkowego o pow. 61,20 m2 w budynku położonym w Iłży przy ul. Jakuba Starszego 7, składającym się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.01.2008r.

RGN.7670/9/2007/2008

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art.46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2008r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na "przebudowie drogi wjewódzkiej Nr 747 odcinek ul. podzamcze w Iłży zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 434 i 327 w Iłży"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.01.2008r

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:Lp. Położenie nieruchomości Forma wynajęcia
1. Iłża ul. Jakuba Starszego 7 w drodze przetargu

BURMISTRZ IŁŻYIłża, dnia 08.01.2008r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:


Lp. Położenie nieruchomości Forma wynajęcia
1. Iłża Os. Stanisława Staszica 10 bezprzetargowo
2. Iłża Pl. 11-go Listopada 2 bezprzetargowo
3. Iłża ul. Mostowa 4 bezprzetargowo
4. Iłża ul. Radomska 3 bezprzetargowo
5. Iłża ul. Jakuba Starszego 7 bezprzetargowo

BURMISTRZ IŁŻY


Iłża, dnia 04.01.2008r.
RGN.7670/9/2007

Obwieszczenie
Burmistrza IłżyNa podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 14.12.2007r. zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 747 odcinek Ul. Podzamcze w Iłży zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 434 i 327 w Iłży"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2007r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Położenie nieruchomości Numer działek Forma wydzierżawienia
IŁŻA 3003, 3134, 916/8, 3326, 3329, 3330/2,3256, 3257, 4148, 4156 oraz części działki 458 w drodze bezprzetargowej
BURMISTRZ IŁŻY

Iłża, dnia 05.12.2007r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:


Położenie nieruchomości

Numer działek

Forma wydzierżawienia

IŁŻA 4148, 4156 w drodze bezprzetargowej
BURMISTRZ IŁŻY

Iłża, dnia 08 listopada 2007 r.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:Położenie i opis nieruchomości

Numer działki

Forma wydzierżawienia

wieś: Białka,
obręb geodezyjny: Kol. Seredzice
(nieruchomość rolna)


264/4

w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Iłży

Iłża, dnia 12.11.2007 r.

OGłOSZENIE


Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr236 poz. 2008 oraz 3 ust. 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża, Urząd Miejski w Iłży przypomina właścicielom posesji o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


Iłża, dnia 30.10.2007r.

OGŁOSZENIE


Referat Spraw Obywatelskich urzędu Miejskiego w Iłży uprzejmie informuje, że w dniu 04 października 2007 roku Prezydent R.P. podpisał ustawę o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 01 stycznia 2001 roku.Przeczytaj całość

Iłża 18.10.2007r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Iłży
ul.M.Jakubowskiego 12


działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity; Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz 858)

OGŁASZA


"Taryfę" za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 20 sierpnia 2007r. i obowiązującą przez rok, tj. od 1 listopada 2007r. do 31 października 2008r.


Przeczytaj całość  (pdf)

Iłża 24.09.2007r.

INFORMACJA


Urząd Miejski w Iłży informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.09.2007r.

RGN.7670/4a/2007

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami/ zawiadamiam, że w dniu 14.09.2007r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 3547W Iłża-Antoniów na długości 7,0 km zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 3009, 598, 597, 1222, 563, 179 położonych w Iłży, Chwałowicach i Małomierzycach gm. Iłża”.

Przeczytaj całość


Iłża, dnia 21.08.2007r.


Obwieszczenie
Burmistrza IłżyNa podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 20.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej Nr 3547W Iłża – Antoniów na długości 7,0 km zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3009, 598, 597, 1222, 563, 179 położonych w Iłży, Chwałowicach i Małomierzycach”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.05.2007r.
PIS.7670/1/2007

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U.Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 27.04.2007r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Odkrywkowej eksploatacji wapieni ze złoża Iłża”.
Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11 /pok. 28/.
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia 07.05.2007r.

Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.pl


Iłża, dnia 20.04.2007r.

RGN.7670/4/2007

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 20.03.2007r. zostało wszczęte sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego zmianie sposobu użytkowania budynku garażu na myjnię samochodową na działce ewidencyjnej nr 306/1 położonej w Iłży ul. Podzamcze .
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Rynek 11. pokój 28 w terminie od dnia 24.04.2007r. do dnia 07.05.2007r. w godzinach pracy Urzędu.


Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży www.ilza.ornet.pl


Iłża, dnia 18.04.2007r.

PIS.7670/2/2006

Obwieszczenie
Burmistrza IłżyNa podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U.Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 18.04.2007r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie wodociągu grupowego wraz z przyłączami
w miejscowości Płudnica gm. Iłża, długości 7592 mb”.
Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11 /pok. 28/.
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia 18.04.2007r.

Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.pl
Iłża, dnia 18.04.2007r.

PIS.7670/3/2006

Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U.Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 18.04.2007r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie wodociągu grupowego wraz z przyłączami
w miejscowości Jedlanka Nowa gm. Iłża, długości 784 mb”.
Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11 /pok. 28/.
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia 18.04.2007r.

Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.plIłża, dnia 20.03.2007r.

RGN.7670/3/2007


Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 20.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wodociągu grupowego wraz z przyłączami w miejscowości Jedlanka Nowa gm. Iłża długości 784 mb Ø 90 wraz z przyłączami szt.4”.
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w referacie Promocji, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Rynek 11, pokój 28 w terminie od dnia 20.03.2007r. do dnia 29.03.2007r. w godzinach pracy Urzędu.


Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.pl


Iłża, dnia 09.03.2007r.

PIS.7670/10/2006


Obwieszczenie
Burmistrza Iłży


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U.Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 08.03.2007r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej Nr 9 Radom- Rzeszów na odcinku od km 0+000 do km 7+200”.
Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11 /pok. 28/.
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia 09.03.2007r.

Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.pl.
2007.02.16


OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERTZobacz więcej: PobierzIłża, dnia 30.01.2007r.

PIS.7670/10/2006

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IŁŻY


Na podstawie art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z dnia 04.07.2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902/ zawiadamiam, że w dniu 30.01.2007r. zostało wydane postanowienie znak PIS.7670/10/2006 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej Nr 9 na odcinku od km 0+000 do km 7+200.
Postanowienie wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Promocji, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11 /pok. 17/.
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy i zarządcy działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w radomiu w terminie 7 dni od dnia 31.01.2007r.
Informację opublikowano poprzez:
• Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży ul. Rynek 11
• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.pl BIP.
ZARZĄDZENIE NR 9/06
BURMISTRZA IŁŻY
Z DNIA 26.04.2006r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zobacz treść zarządzenia.doc
udostępniono: 11.03.19 09:05 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku