standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2013


Zarządzenie Nr 82/13
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 81/13
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2013.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/2013
Burmistrza Iłży - Szefa obrony Cywilnej Miasta i Gminy Iłża
z dnia 23.12.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Iłża


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 19.12.2013r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 78/13
Burmistrza Iłży
z dnia 18.12.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 77/13
Burmistrza Iłży
z dnia 18.12.2013r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 09 grudnia 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 75/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 05.12.2013r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani Ilona Pora


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 05.12.2013r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani Teodora LubaPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/13
Burmistrza Iłży
z dnia 26.11.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/13
Burmistrza Iłży
z dnia 26.11.2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 26.11.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 14.11.2013r.
w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2014 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021.Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 69/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 05.11.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/13
Burmistrza Iłży
z dnia 18.10.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/13
Burmistrza Iłży
z dnia 18.10.2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 65/13
Burmistrza Iłży
z dnia 24.09.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 64/13
Burmistrza Iłży
z dnia 24.09.2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013Przeczytaj całość

Zarządzenie 63/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 17.09.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 12.09.2013r.

w sprawie: konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 30.08.2013

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na rok 2013.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2013
burmistrza Iłży
z dnia 30.08.2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 28.08.2013r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 27.08.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie: powołania składu Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 21.08.2013r.

w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna"

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 55/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 20.08.2013r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 19.08.2013r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Przeczytaj całość - cz. 1
Przeczytaj całość cz. 2

Zarządzenie nr 53/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani Aleksandra Sieradzka

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 12.08.2013r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 19.07.2013r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 19.07.2013r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 12.07.2013r.

w sprawie: ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr OR.0050.48.2013
Burmistrza Iłży
z dnia 10.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/13
Burmistrza Iłży
z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/13
Burmistrza Iłży
z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2013

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/13
Burmistrza Iłży
z dnia 27.06.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2013 - 2021.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 27.06.2013r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 27.06.2013r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 25.06.2013r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 34/2013 Burmistrza Iłży z dnia 17.06.2013

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 25.06.2013r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 20.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za rok 2012

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 19.06.2013r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr OR.0050.38.2013
Burmistrza Iłży
z dnia 19.06.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonywania naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/13
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2013r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2013r.

w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 34/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży za 2012 rok.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 14.06.2013r.

dotyczy: bilansu instytucji kultury Muzeum Regionalne w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 14.06.2013r.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie przygotowania się i udziału w ćwiczeniu powiatowo - obronnym pk. "RADOMKA - 2013" we współdziałaniu ze strukturami obronnymi miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/13
Burmistrza Iłży
z dnia 28.05.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 29/13
Burmistrza Iłży
z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 27.05.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 17.05.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 6 maja 2013r.

w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji beneficjentów do projektu pod tytułem:"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłża".Przeczytaj całość
Regulamin z załącznikami

Zarządzenie 25/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 29.04.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2013
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 29.04.2013r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/13
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr21/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/13
Burmistrza Iłży
z dnia 27.03.2013r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/13
Burmistrza Iłży
z dnia 18.03.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/13
burmistrza Iłży
z dnia 18.03.2013r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 07 marca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przebywania na terenie ruin zamku Biskupów Krakowskich w Iłży w czasie turnieju


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 07.03.2013r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w XVI Turnieju Rycerskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 04.03.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 13/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 28.02.2013r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 28.02.2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2013


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 22.02.2013r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem obiektów szkolnych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 07.02.2013r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie 7/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 07.02.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 07.02.2013r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 4 lutego 2013r.

w sprawie Wytycznych Burmistrza Iłży i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2013 rok.Przeczytaj całosć

Zarządzenie nr 4/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 29.01.2013r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w IłżyPrzeczytaj całosć

Zarządzenie nr 3/2013
burmistrza Iłży
z dnia 29.01.2013r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.


Przeczytaj całosć

Zarządzenie nr 2/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 21.01.2013r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2013
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2013r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Obrony Cywilnej miasta i Gminy Iłża


Przeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:50 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku