standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2018


Zarządzenie nr 78/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetów Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 77/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 289.12.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko pracy - Dyrektora Żłobka Gminnego


Przeczytaj całość

Zarządzenie 76/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie 75/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 30.11.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 20.11.2018 r.

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 20.11.2018 r.

w sprawie odwołania pana Marka Marcina Łuszczka ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 15.11.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie: zatrudnienia Pana Tadeusza Michałka na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 65/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.10.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018 .


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 09.10.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 03.10.2018 r.

w sprawie: konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 03.10.2018 r.

w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.09.2018 r.

dotyczy: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 25.09.2018 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka Szkolna"


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 55/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 20.09.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji do spraw negocjacji ceny zakupu eksponatów do muzeum.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 53/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 11.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 06.09.2018 r.

w sprawie utworzenia zespołu obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2018
burmistrza Iłży
z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2018
burmistrza Iłży
z dnia 20.08.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 03.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 30.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2018
burmistrza Iłży
z dnia 25.07.2018 r.

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2018
burmistrza Iłży
z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie sposobu wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/20189
burmistrza Iłży
z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Iłzy za rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Iłży za rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37/2018
burmistrza Iłży
z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2018
burmistrza Iłży
z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pana Rafał Dąbrowski.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2018
burmistrza Iłży
z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 34/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.05.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za 2017 rok.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 29/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 11.04.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spisania zbiorów i pamiątek z kolekcji Adama Bednarczyka.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 06.04.2018 r.

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miejskim w Iłży dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Iłża w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pana Marek Jarosz


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pani Kołłątaj Anna


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pani Madej-Kosno Marta


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2018 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całosć

Zarządzenie nr 13/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Skoda Fabia II.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 02.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru oryginalnego znaku graficznego (logo) Roku Zamku Iłżeckiego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Iłża do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 12.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym od roku szkolnego 2018/2019 dla innych form wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2018
Burmistrza Iłży
z dnia 04.01.2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 26 stycznia 2018 r. wolnego od pracy.


Przeczytaj całość

udostępniono: 21.01.19 16:08 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku