standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO


Iłża, dnia 01.03.2019 r.

Zawiadomienie


dotyczy: zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.02.2019 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 08.02.2019 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.02.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Iłża".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakup i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.01.2019 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.12.2019 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Zakup i dostawa artykułów i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.11.2018 r.


Zawiadomienie


dotyczy: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 9 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami gospodarczymi i dzikimi w Centrum Edukacji - Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Marcule w roku 2019.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża w roku 2019.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2018 r.


Zawiadomienie


dotyczy: "Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.12.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 9 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz usług
Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 11.12.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji

Iłża, dnia 03.12.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej na zadanie pn.:
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża w roku 2019.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.11.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej na zadanie pn.:
Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami gospodarczymi i dzikimi w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w nadleśnictwie Marcule w roku 2019.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.11.2018 r.


Zawiadomienie


dotyczy: "Dostawa wyposażenia kuchni do żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.11.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
"Dostawa wyposażenia kuchni do żłobka w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018"


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 23.11.2018 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


dotyczy: "Dostawa wyposażenia kuchni do żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.11.2018 r.


Zawiadomienie


dotyczy: "Dostawa wyposażenia kuchni do żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.11.2018 r.


Zawiadomienie


dotyczy: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla OSP.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
"Dostawa wyposażenia kuchni do żłobka w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018"


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 08.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży oryginalnych akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla OSP.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży oryginalnych akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2018/ 2019.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.10.2018 r.

Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
pomoce dydaktyczne do Szkoły podstawowej im. Władysława Dąbka "Bukowego w Błazinach Dolnych w ramach programu "Aktywna tablica".


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 11.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
"Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018".


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 08.10.2018 r.

Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Dostarczenie i montaż systemu obsługi posiedzeń Rady oraz transmisji sesji.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2018/2019"


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wykaz sprzętu
Dobowy raport pracy sprzetu
Miesięczne zestawienie wykonanych prac
Wzór umowy

Iłża, dnia 02.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Dostarczenie i montaż systemu obsługi posiedzeń Rady oraz transmisji sesji.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 02.10.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Zakup komputerów oraz monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Monitor interaktywny
Specyfikacja techniczna - komputery
Specyfikacja techniczna - monitory
Specyfikacja techniczna - laptop

Iłża, dnia 26.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.09.2018 r.

Zawiadomienie

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na"
Zagospodarowanie placu wokół gminnej świetlicy w Prędocinie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.09.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego”.


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 13.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku przemysłowego na dzienny klub seniora w Pakosławiu w ramach Programu „Senior+”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.09.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Zagospodarowanie placu wokół gminnej świetlicy w Prędocinie.


Przeczytaj całość
Przedmiar
Kosztorys
Założenia rzeczowo finansowe
Wzór umowy

Iłża, dnia 05.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: malowanie pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Prędocinie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2018 r.


Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku przemysłowego na dzienny klub seniora w Pakosławiu” w ramach Programu „Senior+”.Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Mapa sytuacyjna

Iłża, dnia 23.08.2018 r.

Gmina Iłża
ogłasza przetarg/zaprasza
do złożenia oferty/propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Malowanie pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Prędocinie.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 23.08.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Wykonanie stóp fundamntowych pod montaż trybun w Pakosławiu na boisku gminnym”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.08.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Wykonanie stóp fundamentowych pod montaż trybun w Jasieńcu Iłżeckim Górnym na boisku SP”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Wykonanie stóp fundamentowych pod montaż trybun w Pakosławiu na boisku gminnym”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
Rysunek techniczny
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.08.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Wykonanie stóp fundamentowych pod montaż trybun w Jasieńcu Iłżeckim Górnym na boisku SP”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
Rysunek techniczny
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.08.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Wykonanie stóp fundamntowych pod montaż trybun w Pakosławiu na boisku gminnym””.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Wykonanie stóp fundamentowych pod montaż trybun w Jasieńcu Iłżeckim Górnym na boisku SP”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.08.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa materiałów promocyjnych na finał Konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2018”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Wykonanie stóp fundamentowych pod montaż trybun w Pakosławiu na boisku gminnym”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
rysunek techniczny
Wzór umowy

Iłża, dnia 10.08.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Wykonanie stóp fundamentowych pod montaż trybun w Jasieńcu Iłżeckim Górnym na boisku SP”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
rysunek techniczny
Wzór umowy

Iłża, dnia 08.08.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.08.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa materiałów promocyjnych na finał Konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2018”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 02.08.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Iłża”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 02.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Remont parkingu i chodników przy ul. Jakuba Starszego w Iłży”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kaleta”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Iłża”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: "Budowa placu zabaw przy żłobku gminnym w Iłży"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o o unieważnieniu przeprowadzonej propozycji cenowej na: "Budowa placu zabaw w Błazinach Dolnych"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kaleta”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót

Iłża, dnia 20.07.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Iłża”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót

Iłża dnia 17.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Dostawa i montaż trybun w Jasieńcu Iłżeckim Górnym na boisku SP”.


Przeczytaj całość

Iłża dnia 17.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Dostawa i montaż trybun w Pakosławiu na boisku gminnym”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.07.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Remont parkingu i chodników przy ul. Jakuba Starszego w Iłży”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót
Założenia rzeczowo - finansowe
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 16.07.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Budowa placu zabaw przy żłobku gminnym w Iłży”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Dokumentacja projektowa - Karty katalogowe urządzeń
Dokumentacja projektowa - część opisowa
Dokumentacja projektowa - ogrodzenie
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu
Dokumentacja projektowa - rozmieszczenie urządzeń
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.07.2018 r.

Zmiana terminu realizacji zamówienia: 31.10.2018 r.


Poprawiony Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 16.07.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Budowa placu zabaw w Błazinach Dolnych”.Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.07.2018 r.

Zmiana wzoru formularza propozycji cenowej


Poprawiony Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 20.07.2018 r.

Zapytanie do propozycji cenowej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.07.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.07.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Dostawa i montaż trybun w Pakosławiu na boisku gminnym”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 09.07.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Dostawa i montaż trybun w Jasieńcu Iłżeckim Górnym na boisku SP”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża dnia 03.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa linii oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Utwardzenie działki nr 372/1 przy budynku remizy w miejscowości Alojzów”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Budowa linii oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny”.


Przeczytaj całość
Wzór umowy
Przedmiar robót
SST
Dokumentacja projektowa

Iłża, dnia 25.06.2018 r.

Uzupełnienie do propozycji cenowej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Utwardzenie działki nr 372/1 przy budynku remizy w miejsowości Alojzów”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 11.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont świetlicy w Gaworzynie - docieplenie budynku.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Remont świetlicy w Gaworzynie - docieplenie budynku”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 25.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Iłża w 2018 r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy SP w Seredzicach na działce nr ewid. 1281

Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy SP w Błazinach Dolnych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: na zakup klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach świetlicy w Błazinach Górnych.


Przeczytaj całość
Wzór oferty

Iłża, dnia 14.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.05.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Iłża w 2018 r.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 14.05.2018 r.

Zapytanie do propozycji cenowej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy SP w Seredzicach na działce nr ewid. 1281
Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy SP w Błazinach Dolnych


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia - mapy
Formularz propozycji
Wzór umowy

Iłża, dnia 30.04.2018 r.

Gmina Iłża
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża


zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłża.” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.”Przeczytaja całość

Iłża, dnia 03.04.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłża.” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.”


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Renowacja podłogi Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Dostawa wraz z montażem siatki ochronnej do zabezpieczenia sufitu Hali Sportowej przy PGG w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.02.2018 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Renowacja podłogi Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 16.02.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.02.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa wraz z montażem siatki ochronnej do zabezpieczenia sufitu Hali Sportowej przy przy PGG w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
Wzór umowy
Zdjęcia sufitu

Iłża, dnia 12.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


Dostawę mebli oraz elementów wyposażenia do sali widowiskowo - kinowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


Dostawę podłogi baletowej oraz kurtyn wraz z montażem do sali widowiskowo - kinowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2018 r.

Zawiadomienie
Gmina Iłża
zawiadamia o unieważnieniu przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


dotyczy: Zadanie Nr 1: „ Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ciągu pieszo-jezdnego Krzyżanowice (Skrzypczyk)”.
Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ciągu pieszo-jezdnego Piłatka-Kotlarka”.
Zadanie Nr 3: „Opracowanie projektu budowlanego przebudowa drogi Prędocin -Prędocinek”.
Zadanie Nr 4: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remont drogi Pakosław (k .Chmielewskiego)”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


dotyczy: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytyaj całość

Iłża, dnia 06.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


dotyczy: Wycinka 3 szt, drzew w miejscowości Seredzice (nr ewid. działki 1281 od strony rzeki).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.02.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa podłogi baletowej oraz kurtyn wraz z montażem do sali widowiskowo - kinowej w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.02.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa mebli oraz elementów wyposażenia do sali widowiskowo - kinowej w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


dotyczy: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami gospodarczymi i dzikimi w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Marcule w roku 2018.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2018 r.

Zawiadomienie
Gmina Iłża
zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej /(ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.01.2018 r.

SPROSTOWANIE do propozycji cenowej


Przeczytyaj całość

Iłża, dnia 30.01.2018 r.

SPROSTOWANIE do propozycji cenowej


Przeczytyaj całość
Mapa Pakosław poprawiona

Iłża, dnia 23.01.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

dotyczy: opracowanie projektów budowlanych.


Przeczytaj całość
Druk ofertowy
Mapa Krzyżanowice
Mapa Pakosław
Mapa Kotlarka
Mapa Predocin
Wzór umowy

Iłża, dnia 19.01.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych w branży drogowej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

"Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża".


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Projekt umowy

Iłża, dnia 19.01.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

"Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami gospodarczymi i dzikimi w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Marcule w roku 2018".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2018 r.

Gmina Iłża
Zaprasza


do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych w branży drogowej.


Przeczytaj całość
Druk oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 02.01.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża w roku 2018.


Przeczytaj calośc

Iłża, dnia 21.12.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Malowanie Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.12.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża w roku 2018.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Malowanie Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar

Iłża, dnia 07.12.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 9 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych do PSP w Iłży w ramach programu "Aktywna tablica".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża

zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Wykonanie dokumentacji budowy ciągu pieszego od jeziora do ul. Błazińskiej wraz z oświetleniem”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych do PSP w Pakosławiu w ramach programu "Aktywna tablica".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.12.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły w Jasieńcu Iłżeckim w ramach programu "Aktywna tablica".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.11.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 9 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).”Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz propozycji
Wykaz świadczonych usług

Iłża, dnia 24.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia parkingu pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.11.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Wykonanie dokumentacji budowy ciągu pieszego od jeziora do ul. Błazińskiej wraz z oświetleniem”Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 16.11.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszo - jezdnego przy jeziorze w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.11.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły w Jasieńcu Iłżeckim w ramach programu "Aktywna tablica".


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Specyfikacja

Iłża, dnia 13.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018 – 2028 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły w Pakosławiu w ramach programu "Aktywna tablica".


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej

Załącznik nr 1 - specyfikacja

Iłża, dnia 28.11.2017 r.

WYJAŚNIENIE do propozycji cenowej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.11.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica".


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Specyfikacja (zestaw audio, projektor)
Specyfikacja - tablica interaktywna

Iłża,dnia 09.11.2017 r.

Zapytanie do propozycji cenowej
na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia parkingu pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża,dnia 09.11.2017 r.

Zapytanie do propozycji cenowej
na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszo - jezdnego przy jeziorze w Iłży"

Przeczytaj całość
Zagospodarowanie terenu

Iłża, dnia 31.10.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia parkingu pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Zagospodarowanie terenu

Iłża, dnia 31.10.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszo - jezdnego przy jeziorze w Iłży”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Zagospodarowanie terenu

Zapytanie do propozycji cenowej

Iłża, dnia 31.10.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018 – 2028 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 31.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży materiałów biurowych i papieru".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.10.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży materiałów biurowych i papieru.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji
Wykaz materiałów biurowych
Wykaz papieru

Iłża, dnia 09.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2017/2018".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont starej szkoły w Pakosławiu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont świetlicy w Gaworzynie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.10.2017 r.

Informacja
o zmianie druku propozycji


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2017/2018.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wykaz sprzętu
Wzór umowy

Iłża, dnia 04.09.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont starej szkoły w Pakosławiu.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar
Wzór umowy

Iłża, dnia 04.09.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont świetlicy w Gaworzynie.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar
Wzór umowy

Iłża, dnia 17.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.08.2017 r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży”Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 02.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowa placów zabaw w miejscowościach Alojzów i Maziarze Stare.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Organizacja Dożynek Powiatowo - Gminnych Chwałowice 2017.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dróg.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wodociągu grupowego w miejscowości Białka gm. Iłża długości ok. 1 200 mb”.
Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wodociągu grupowego w miejscowości Jedlance Starej gm. Iłża długości ok. 1 250 mb”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.07.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Budowa placów zabaw w miejscowościach Alojzów i Maziarze Stare.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy
Dokumentacje projektowe
Specyfikacje techniczne
Przedmiary robót

Iłża, dnia 18.07.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) pn.:
Organizacja Dożynek powiatowo - Gminnych Chwałowice 2017.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 10.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

do złożenia propozycji cenowej


dotyczy: opracowania projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy dróg.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy
Załącznik graficzny

Iłża, dnia 07.07.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na następujące zadania:


Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wodociągu grupowego w miejscowości Białka gm. Iłża długości ok. 1 200 mb”.
Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wodociągu grupowego w miejscowości Jedlance Starej gm. Iłża długości ok. 1 250 mb”.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy
Szkice sytuacyjne

Iłża, dnia 05.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej i wewnętrznej do SSE w Iłży ”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacji Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży ”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy świetlicy w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacji Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży”.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 21.06.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy świetlicy w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym ”.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 21.06.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej i wewnętrznej do SSE w Iłży ”.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji cenowej
Wzór umowy
Szkic sytuacyjny

Iłża, dnia 20.06.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Dostawa ławek parkowych i koszy parkowych na śmieci.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Remont posadzki na korytarzu i w pomieszczeniach szatni na parterze budynku PSP w Pakosławiu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.06.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Wójtowskiej przy PSP w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.06.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: "Wymiana 137 mb ogrodzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.06.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Wymiana 137 mb ogrodzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży”.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.06.2017 r.

Zawiadomienie

dotyczy: wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.06.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Dostawa ławek parkowych i koszy parkowych na śmieci.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.06.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
„Dostawa 4 sztuk kajaków i 8 sztuk worków wypornościowych”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.05.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont posadzki na korytarzu i w pomieszczeniach szatni na parterze budynku PSP w Pakosławiu.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 30.05.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Wójtowskiej przy PSP w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 30.05.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Wójtowskiej przy PSP w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: wymiany 137 mb ogrodzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie:
Dostawa 4 sztuk kajaków i 8 sztuk worków wypornościowych.

Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej

Iłża, dnia 23.05.2017r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
„Wykonanie podjazdu do garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomierzycach”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2017 r.

Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Likwidacja zsypu do kotłowni przy bloku 10B.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Wójtowskiej przy PSP w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 16.05.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)
Wykonanie podjazdu do garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomierzycach.

Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 12.05.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Wymiana 137mb ogrodzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 11.05.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: wymiany 137 mb ogrodzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży.


Przeczytaj całość

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Utwardzenie terenu pod altany śmietnikowe na Osiedlu St. Staszica”.
Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 05.05.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Likwidacja zsypu do kotłowni przy bloku 10B”
Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar

Iłża, dnia 28.04.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Wymiana 137mb ogrodzenia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 24.04.2017 r.

Zawiadomienie
Gmina Iłża
zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej)
na zadanie pn.:
Remont ulicy Przytulnej w IłżyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2017 r.

Zawiadomienie
Gmina Iłża
zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej)
na zadanie pn.:
Remont podniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Przytulnej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2017 r.

Zawiadomienie
Gmina Iłża
zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej)
na zadanie pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2017 r.

Zawiadomienie


Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym”.

Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji składu opału w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont podniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Przytulnej w Iłży.

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Iłża, dnia 11.04.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont ulicy Przytulnej w Iłży.

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Iłża, dnia 07.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Wykonanie i dostawa figury poety Bolesława Leśmiana w skali 1:1.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Malowanie wiat przystankowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Remont korytarzy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.04.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym”.

Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji składu opału w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym”.Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 23.03.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Malowanie wiat przystankowych.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji
Przedmiar robót

Iłża, dnia 23.03.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont korytarzy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Załącznik nr 1 - przedmiary robót
Załącznik nr 2 - tabela elementów scalonych
Załącznik nr 3 - wzór umowy

Iłża, dnia 23.03.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Wykonanie i dostawa figury poety Bolesława Leśmiana w skali 1:1.


Przeczytaj całość
Wzór propozycji
Zdjęcia podlądowe

Iłża, dnia 22.03.2017 r.


Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2017 r.


Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Remont garażu OSP w Alojzowie”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2017 r.


Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Remont posadzki i roboty malarskie w szatniach PSP w Błazinach Dolnych”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2017 r.


Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Remont ul. Orła Białego w Iłży”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

Gmina Iłża
Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.03.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Remont posadzki i roboty malarskie w szatniach PSP w Błazinach Dolnych”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar

Iłża, dnia 13.03.2017 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Remont garażu OSP w Alojzowie”
Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar

Iłża, dnia 02.03.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.03.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont ul. Orła Białego w Iłży.


Przeczytaj całość
Druk propozycji
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
Wzór umowy

Iłża, dnia 28.02.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o unieważnieniu przeprowadzonej propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.02.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.02.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.01.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.01.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.01.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami gospodarczymi i dzikimi w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Marcule w roku 2017.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.01.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.01.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.01.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami gospodarczymi i dzikimi w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Nadleśnictwie Marcule w roku 2017


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.01.2017 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Zakup i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 23.12.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 8 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.12.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: 1. "Opracowanie projektu budowlano i wykonawczego przebudowy drogi gminnej w Kajetanowie"
2. "Opracowanie projektu budowlano i wykonawczego przebudowy drogi gminnej w Białce"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.12.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Iłża w roku 2017".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 8 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz propozycji
Wykaz usług

Iłża, dnia 09.12.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość
Zapytanie nr 1 do SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 12.12.2016r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Iłża w roku 2017.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.12.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:


Zadanie nr1: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej w Kajetanowie. Długość projektowanej drogi ok. 0,3 km.

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu drogi gminnej w Białce. Długość projektowanej drogi ok. 0,4 km.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.10.2016r.


ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury
w Iłży – II etap”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.10.2016r.


ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.10.2016r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.10.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2016/2017.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2016r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”.Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.10.2016r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”.
Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.10.2016r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”.Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 19.10.2016r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Na dostawę i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży oryginalnych akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Propozycja cenowa

Iłża, dnia 28.09.2016r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2016/2017.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 26.09.2016r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


dotyczy:„Wykonanie ogrodzenia działki nr 3823/2 w Piłatce”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.09.2016 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Opracowanie strony internetowej (wykup domeny internetowej / adresu internetowego, hosting strony internetowej) oraz obsługa strony internetowej projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Iłża” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia działki nr 3823/2 w Piłatce”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Szkic sytuacyjny

Iłża, dnia 09.09.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:Opracowanie strony internetowej (wykup domeny internetowej / adresu internetowego, hosting strony internetowej) oraz obsługa strony internetowej projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Iłża” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór propozycji cenowej


Iłża, dnia 08.09.2016 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny i pomnika przy placu 11-go Listopada w Iłży na działce ewidencyjnej nr 291.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.09.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont ulicy Orła Białego w Iłży.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Kosztorys ofertowy
Wzór umowy

Iłża, dnia 02.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Remont chodnika na osiedlu Zuchowiec w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Remont chodnika na ulicy Zuchowiec w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy fontanny wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny i pomnika przy placu 11-go Listopada w Iłży na działce ewidencyjnej nr 291 ”.Przeczytaj całość
Wzór umowy
Mapa poglądowa

Iłża, dnia 22.08.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont chodnika na osiedlu Zuchowiec w Iłży.Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 22.08.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont chodnika na ulicy Zuchowiec w Iłży.Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 17.08.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny i pomnika przy placu 11-go Listopada w Iłży na działce ewidencyjnej nr 291.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy:"Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Iłża wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zadaniami powiązanymi".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny i pomnika przy placu 11-go Listopada w Iłży na działce ewidencyjnej nr 291 ”.


Przeczytaj całość
Wzór umowy
Mapa poglądowa

Iłża, dnia 26.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Remont chodnika na placu przy Samorządowym Przedszkolu w Iłży".


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
Wzór umowy

Zapytanie do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Iłża wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zadaniami powiązanymi".


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 20.07.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy:Remont sali dydaktycznej dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: naprawy tynków i malowanie klatek schodowych w budynku PSP w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont schodów zewnętrznych przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: wymiany ogrodzenia OSP Iłża


Przeczytaj całość

Zawiadomienie
Gmina Iłża
zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Naprawa tynków i malowanie klatek schodowych w budynku PSP w Iłży”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar

Iłża, dnia 12.07.2016 r.

Zawiadomienie

dotyczy: Naprawa tynków i malowanie klatek schodowych w budynku PSP w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Remont sali dydaktycznej dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gmina Iłża.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiary
Projekt instalacje elektryczne

Iłża, dnia 12.07.2016r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Wymiana posadzki w sali gimnastycznej i w sali dydaktycznej dla klasy 0 w budynku PSP w Seredzicach"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.07.2016r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont sali dydaktycznej dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gmina Iłża"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Remont schodów zewnętrznych przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiary

Iłża, dnia 11.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Wymiana ogrodzenia przy OSP Iłża”


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 11.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o unieważnieniu przeprowadzonej propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wymiana ogrodzenia OSP Iłża".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o unieważnieniu przeprowadzonej propozycji cenowej na zadanie pn.: "Remont schodów zewnętrznych przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy sieci c.o. i c.w.u na osiedlu Zuchowiec w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Remont sali dydaktycznej dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gmina Iłża.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiary
Projekt instalacje elektryczne

Iłża, dnia 05.07.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Naprawa tynków i malowanie klatek schodowych w budynku PSP w Iłży”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar

Iłża, dnia 05.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Remont sali dydaktycznej dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gmina Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Remont nawierzchni placu przy budynku świetlico - strażnicy w Kotlarce.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Remont nawierzchni placu przy budynku świetlico - strażnicy w Chwałowicach.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Wymiana posadzki w sali gimnastycznej i w sali dydaktycznej dla klasy 0 w budynku w PSP w Seredzicach


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Przedmiar
Wzór umowy

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Wymiana ogrodzenia przy OSP Iłża”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Remont schodów zewnętrznych przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiary

Iłża, dnia 29.06.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


"Remont sali dydaktycznej dla klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gmina Iłża".


Przeczytaj całość
Propozycja_cenowa
Projekt - instalacje elektryczne

Przedmiary - PSP Jasieniec

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy sieci c.o. i c.w.u na osiedlu Zuchowiec w Iłży”.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Trasa przebiegu sieci

Iłża, dnia 29.06.2016r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zapytania do opisu przedmiotu zamówienia

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.06.2016r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont istniejących placów zabaw na terenie os. Stanisława Staszica – polegający na wymianie istniejących elementów placów zabaw.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 24.06.2016r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont nawierzchni placu przy budynku świetlico - strażnicy w Chwałowicach


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 24.06.2016r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont nawierzchni placu przy budynku świetlico - strażnicy w Kotlarce.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 23.06.2016r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Iłży”Przeczytaj całość
formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót

Iłża, dnia 09.06.2016r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Budowa ogrodzenia działek nr 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.06.2016r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na :


Wykonanie projektu zamiennego budowlanego i wykonawczego domków kempingowych wraz z projektem zamiennym zagospodarowania terenu w ramach modernizacji i rozbudowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.
Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy
Mapa orientacyjna

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Budowa ogrodzenia działek nr 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka gm. Iłża”Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 06.06.2016 r.

Zawiadomienie
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


dotyczy: Opracowanie projektu rozbiórki (likwidacji) zsypu i składu opału po byłej kotłowni przy bloku nr 10 b na Osiedlu Stanisława Staszica w Iłży wraz z projektem obudowy istniejących zaworów ciepłowniczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2016 r.

Gmina Iłża
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:
Opracowanie projektu rozbiórki (likwidacji) zsypu i składu opału po byłej kotłowni przy bloku nr 10 b na Osiedlu Stanisława Staszica w Iłży wraz z projektem obudowy istniejących zaworów ciepłowniczych.

Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.05.2016 r.

Gmina Iłża
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:
Wykonanie projektu zamiennego budowlanego i wykonawczego domków kempingowych wraz z projektem zamiennym zagospodarowania terenu w ramach modernizacji i rozbudowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego.

Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy
Projekt istniejący domków kempingowych - opis techniczny
Projekt istniejący domków kempingowych - zagospodarowanie terenu
Projekt istniejacy domków kempingowych - dokumentacja geotechniczna

Iłża, dnia 12.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: opracowania aktualizacji " Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2017 - 2020"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.05.2016 r.

Gmina Iłża
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:Opracowanie aktualizacji „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2017-2020”Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Remont kolejki wąskotorowej Iłża – Marcule polegający na wymianie 300 szt. podkładów.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na terenie gminy i miasta Iłża.

Przeczytaj całość

Zapytanie do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont kolejki wąskotorowej Iłża – Marcule polegający na wymianie 300 szt. podkładów.Przeczytaj całość
Wzór umowy

Zapytanie nr 1 do propozycji cenowej

Iłża, dnia 22.03.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, dostawa łącza internetowego do 8 świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Iłża oraz utrzymanie 4 punktów darmowego dostępu do internetu (Hot Spot).


Przeczytaj całość
Opis Przedmiotu zamówienia
Wykaz usług

Iłża, dnia 21.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Iłża” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o unieważnieniu rozstrzygnięcia przeprowadzonej propozycji cenowej na zadanie: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Iłża” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Iłża” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.03.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na terenie gminy i miasta Iłża.Przeczytaj całość
Propozycja cenowa

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przeprowadzenie analizy energetycznej instalacji ciepłowniczej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Iłży oraz przygotowanie dokumentacji dot. tzw. świadectwa efektywności energetycznej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: przeprowadzenie badań monitoringowych Składowiska Odpadów Komunalnych w Jedlance Starej w 2016 r.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do propozycji cenowej
Zapytanie nr 1 do propozycji cenowej

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Iłża” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 04.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: dostarczenie sadzonek kwiatów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2016 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do zlożenia propozycji cenowej

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Przygotowanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Iłża” w ramach RPO dla WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii."


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Wzór umowy

Zapytanie do propozycji cenowej

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Przeprowadzenie analizy energetycznej instalacji ciepłowniczej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Iłży oraz przygotowanie dokumentacji dot. tzw. świadectw efektywności energetycznej".


Przeczytaj całość
Wzór oferty

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Dostarczenie sadzonek kwiatów."


Przeczytaj całość
Wzór oferty

Zapytanie nr 1 i 2 do propozycji cenowej

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Przeprowadzenie badań monitoringowych Składowiska Odpadów Komunalnych w Jedlance Starej w 2016 r."


Przeczytaj całość
Wzór oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży"Przeczytaj całosć
Wzór oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 15.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zadanie 1: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu ulicy Armii Krajowej w Iłży wraz z chodnikami i wjazdami”.
Zadanie 2: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy parkingu przy ul. Mostowej w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżanowice gm. Iłża”. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 0,9 km.
Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Iłża ul. Wołyniaków i ul. Kampanii Wrześniowej”. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 1,1 km.
Zadanie Nr 3: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego połączenia sieci wodociągowej Białka – Nowy Jasienie Iłżecki”. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 0,8 km


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Dostawa 10 szt. drewnianych zadaszonych straganów handlowo – wystawowych.”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżanowice gm. Iłża”. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 0,9 km.
Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Iłża ul. Wołyniaków i ul. Kampanii Wrześniowej”. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 1,1 km.
Zadanie Nr 3: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego połączenia sieci wodociągowej Białka – Nowy Jasienie Iłżecki”. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 0,8 km.Przeczytaj całosć
Wzór propozycji
Mapy poglądowe
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Dostawa 10 szt. drewnianych zadaszonych straganów handlowo – wystawowych."Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Druk propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iłża w 2016 r."Przeczytaj całość
Druk oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 01.02.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadania pn: Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu ulicy Armii Krajowej w Iłży wraz z chodnikami i wjazdami”. Długość projektowanej ulicy ok. 0,3 km.
Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu przy ul. Mostowej w Iłży”. Powierzchnia projektowanego parkingu ok. 2800 m2.Przeczytaj całość
Druk oferty
Wzór umowy

Iłża, dnia 26.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych w branży drogowej”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Dostawa żużla kotłowego na remonty dróg gminnych na terenie gminy Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.01.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


dotyczy: Dostawa żużla kotłowego na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy IłżaPrzeczytaj całość
Propozycja cenowa

Iłża, dnia 11.01.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


na zadanie pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.01.2016 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej ofertowej


dotyczy: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych z branży drogowejPrzeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 29.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót na budowę placu rekreacji przy ul. Milenijnej w Iłży (dz. nr 4601).


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża w roku 2016.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2015r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót na budowę placu rekreacji przy ul. Milenijnej w Iłży (dz. nr 4601).

Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 11.12.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża w roku 2016.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Umowa

Iłża, dnia 26.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Remont nawierzchni placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlance Starej”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.11.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Remont nawierzchni placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlance Starej”Przeczytaj całość
Przedmiar
Wzór umowy

Iłża, dnia 05.11.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont ul. Orła Białego w Iłży.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Kosztorys ofertowy
Wzór umowy

Iłża, dnia 29.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji części budynku Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji części budynku Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży”.Przeczytaj całość
Wzór umowy
Szkic

Iłża, dnia 19.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Dostawa materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Młodzi Ekolodzy nadzieją życia na Ziemi - Doposażenie bazy edukacyjnej placówki Publicznego Gimnazjum Gminnego im. Armii Krajowej w Iłży w Badawczą Pracownię Ekologiczną zwiększającą atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiającą przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Młodzi Ekolodzy nadzieją życia na Ziemi - Doposażenie bazy edukacyjnej placówki Publicznego Gimnazjum Gminnego im. Armii Krajowej w Iłży w Badawczą Pracownię Ekologiczną zwiększającą atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiającą przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Przeczytaj całość
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 24.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Dostawa 15 szt. plenerowych tablic wystawowych w ramach realizacji projektu pn. „Otwarta strefa kultury w Iłży” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalno - usługowego wraz z wymianą części pokrycia dachowego przy ul. Radomskiej 3 w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Dostawa i montaż 1 zestawu monitoringu wizyjnego w ramach realizacji projektu pn. „Otwarta strefa kultury w Iłży” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Remont ulicy Wójtowskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Remont drogi gminnej w Krzyżanowicach.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa 15 szt. plenerowych tablic wystawowych w ramach realizacji projektu pn. „Otwarta strefa kultury w Iłży” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość
Projekt umowy

Iłża, dnia 18.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Dostawa 15 szt. plenerowych tablic wystawowych w ramach realizacji projektu pn. „Otwarta strefa kultury w Iłży” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj calość

Iłża, dnia 11.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na Wykonanie makiety ratusza w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont ulicy Wójtowskiej w Iłży.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Kosztorys ofertowy i Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 10.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont drogi gminnej w Krzyżanowicach.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Kosztorys ofertowy i Przedmiar
Wzór umowy

Iłża, dnia 10.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalno - usługowego wraz z wymianą części pokrycia dachowego przy ul. Radomskiej 3 w Iłży.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Przedmiar
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5

Iłża, dnia 09.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa i montaż 1 zestawu monitoringu wizyjnego w ramach realizacji projektu pn. „Otwarta strefa kultury w Iłży” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy

Iłża, dnia 08.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Dostawa sprzętu ICT do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym w ramach projektu "Doposażenie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.


Przeczytaj calość

Zapytanie nr 1 do propozycji cenowej

Przeczytaj calość

Iłża, dnia 04.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa 15 szt. plenerowych tablic wystawowych w ramach realizacji projektu pn. „Otwarta strefa kultury w Iłży” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość
Projekt umowy

Iłża, dnia 03.09.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Wykonanie makiety ratusza w Iłży.


Przeczytaj całość
Umowa wzór

Zapytanie nr 4 do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 3 do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 i 2 do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

Dostawa sprzętu ICT do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym w ramach projektu "Doposażenie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.


Przeczytaj całość
Wzór umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia

Iłża, dnia 17.08.2015 r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”.


Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 17.08.2015 r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”.


Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 17.08.2015 r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”.Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 17.08.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Przygotowanie oraz emisja spotu reklamowo - promocyjnego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.08.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Przygotowanie oraz emisja ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, realizowanego przez Gminę Iłża, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Przeczytaj całość

Iłża. dnia 13.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Czyszczenie mechaniczne i ręczne kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont nawierzchni placu przy budynku straży pożarnej w Pakosławiu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont nawierzchni placu budynku szkoły w Pakosławiu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym w ramach projektu " Doposażenie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.


Przeczytaj całość

Iłża,dnia 07.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: "Wymianę pokrycia dachu budynku kotłowni przy PSP w Pakosławiu".Przeczytaj całość

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Czyszczenie mechaniczne i ręczne kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iłża.


Przeczytaj całość
Formularz cen jednostkowych
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont nawierzchni placu przy budynku szkoły w Pakosławiu.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 29.07.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont nawierzchni placu budynku straży pożarnej w Pakosławiu.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót i kosztorys

Zapytanie do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.07.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Wymiana pokrycia dachu budynku kotłowni przy PSP w Pakosławiu.


Przeczytaj całość
Formularz propozycji cenowej
Wzór umowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 27.07.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym w ramach projektu " Doposażenie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 23.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakup laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarki, szafy rack i akcesoriów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.07.2015 r.

Gmina Iłża
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Zakup laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarki, szafy rack i akcesoriów.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 16.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Wykonanie audytu energetycznego dotyczącego strat energii cieplnej związanej z przesyłaniem i cyrkulacją ciepłej wody użytkowej dla potrzeb ccw na oś. Zuchowiec w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

Gmina Iłża
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Wykonanie audytu energetycznego dotyczącego strat energii cieplnej związanej z przesyłaniem i cyrkulacją ciepłej wody użytkowej dla potrzeb ccw na oś. Zuchowiec w Iłży.


Przeczytaj całość
Propozycja cenowa
Wzór umowy

Iłża, dnia 03.07.2015 r.

Zapytanie ofertowe


dotyczy: zamówienia na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
Zadanie Nr 1: „ Remont nawierzchni placu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji w Iłży”;

Zadanie nr 2: „Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Langiewicza w Iłży”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.06.2015 r

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Zadanie Nr 1: „ Remont nawierzchni placu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji w Iłży”;

Zadanie nr 2: „Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Langiewicza w Iłży”.Przeczytaj całość
Przedmiary
Wzór umowy

Iłża, dnia 10.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zadanie Nr 1: „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego targowiska w Iłży”.
Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji i remontu budynku w Chwałowicach ”.
Zadanie Nr 3: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego”.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 10.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Zadanie Nr 1: „ Remont nawierzchni placu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji w Iłży”;
Zadanie nr 2: „Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Langiewicza w Iłży”.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 29.05.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Zadanie Nr 1: „ Remont nawierzchni placu przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji w Iłży”;

Zadanie nr 2: „Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Langiewicza w Iłży”.Przeczytaj całość
Przedmiary
Wzór umowy

Iłża, dnia 29.05.2015 r.

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Zadanie Nr 1: „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego targowiska w Iłży”.
Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji i remontu budynku w Chwałowicach ”.
Zadanie Nr 3: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego”Przeczytaj całość
Szkice
Wzór umowy

Iłża, dnia 20.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Malowanie elewacji oraz uzupełnienie ubytków elewacji na budynku hotelu przy ul. Orła Białego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.05.2015r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Malowanie elewacji oraz uzupełnienie ubytków elewacji na budynku hotelu przy ul. Orła Białego w Iłży”Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 08.05.2015r.

GMINA IŁŻA
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża”Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 05.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na :

Wykonanie i zamontowanie na samochodzie FORD TRANSIT 350 M dwóch szuflad aluminiowych w celu umocowania wysokociśnieniowego urządzenia tnącego marki HOLMATRO wraz z zestawem w skład, którego wchodzą: wysokociśnieniowa pompa, nożyce, rozpieracz, adaptory ciągnące wraz z zestawem łańcuchów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.04.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.

Wykonanie i zamontowanie na samochodzie FORD TRANSIT 350 M dwóch szuflad aluminiowych w celu
umocowania wysokociśnieniowego urządzenia tnącego marki HOLMATRO wraz z zestawem w skład, którego wchodzą: wysokociśnieniowa pompa, nożyce, rozpieracz, adaptory ciągnące wraz z zestawem łańcuchów.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.04.2015 r.

Gmina Iłża
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przygotowanie oraz emisja ogłoszenia prasowego
w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 17.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie graficzne wydruk i dostawa plakatów promocyjnych na Turniej Rycerski w Iłży oraz rajd rowerowy w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość

Iłża,dnia 16.04.2015r.

INFORMACJA
z otwarcia propozycji cenowych

dotyczy: zadania pn. Przygotowanie oraz emisja ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Przeczytaj całość

Iłża,dnia 16.04.2015r.

INFORMACJA
z otwarcia propozycji cenowych

dotyczy: zadania pn. Opracowanie graficzne wydruk i dostawa plakatów promocyjnych na Turniej Rycerski w Iłży oraz rajd rowerowy w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej
w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: przebudowy części przedszkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Jasieniec Iłżecki Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Dostawa 60 szt. kamizelek odblaskowych oraz 120 szt. opasek odblaskowych na ramię z nadrukiem w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.04.2015 r.

ZAPROSZENIE


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku IKS POLONIA Iłża przy ul. Podzamcze 47”

Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37”

Zadanie nr 3: „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Iłży przy ul. Błazińskiej 1”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zabezpieczenia wieży oraz piwnic od strony zachodniej zamku górnego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Przygotowanie oraz emisja ogłoszenia prasowego
w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:Opracowanie graficzne wydruk i dostawa plakatów promocyjnych na Turniej Rycerski w Iłży oraz rajd rowerowy w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Wykonanie tablic informacyjnych do projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” realizowanego przez Gminę Iłża współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.04.2015 r.

Zawiadomienie


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Wynajem Bractwa Rycerskiego na 1 dniowy pokaz wraz z turniejem rycerskim na zamku w Iłży w dniu 1 maja 2015 r. w ramach promocji projektu pn. "Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.04.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Przebudowa części przedszkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Jasieniec Iłżecki Górny”Przeczytaj całość
Projekt
Przedmiary
Wzór umowy

Iłża, dnia 30.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gaworzyna - Pakosław”. Długość projektowanej drogi ok. 2,4 km.

Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Michałów - Seredzice”. Długość projektowanej drogi ok. 2,4 km.

Zadanie Nr 3: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Maziarze Stare – Maziarze Nowe”. Długość projektowanej drogi ok. 1,35 km.

Zadanie Nr 4: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Chwałowice Górne – Nowa Wieś”. Długość projektowanej drogi ok. 0,7 km.

Zadanie Nr 5: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Pakosław - Starosiedlice”. Długość projektowanej drogi ok. 1,2 km.

Zadanie Nr 6: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej w Gaworzynie”. Długość projektowanej drogi ok. 1,2 km.

Zadanie Nr 7: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej we Florencji”. Długość projektowanej drogi ok. 0,8 km.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Wykonanie tablic informacyjnych do projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.03.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:„Zabezpieczenie wieży oraz piwnic od strony zachodniej zamku górnego w Iłży”
Przeczytaj całość
Wzór umowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Projekt budowlano wykonawczy

Iłża, dnia 23.03.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Wynajem Bractwa Rycerskiego na 1 dniowy pokaz wraz z turniejem rycerskim na zamku w Iłży w dniu 1 maja 2015 w ramach promocji projektu pn. „Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2 Turystyka.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.03.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku IKS POLONIA Iłża przy ul. Podzamcze 47”

Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37”

Zadanie nr 3: „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Iłży przy ul. Błazińskiej 1”.Przeczytaj całość
Wzór umowy
Uzupełnienie do propozycji cenowej

Iłża, dnia 18.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gaworzyna - Pakosław”. Długość projektowanej drogi ok. 2,4 km.

Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Michałów - Seredzice”. Długość projektowanej drogi ok. 2,4 km.

Zadanie Nr 3: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Maziarze Stare – Maziarze Nowe”. Długość projektowanej drogi ok. 1,35 km.

Zadanie Nr 4: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Chwałowice Górne – Nowa Wieś”. Długość projektowanej drogi ok. 0,7 km.

Zadanie Nr 5: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej Pakosław - Starosiedlice”. Długość projektowanej drogi ok. 1,2 km.

Zadanie Nr 6: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej w Gaworzynie”. Długość projektowanej drogi ok. 1,2 km.

Zadanie Nr 7: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej we Florencji”. Długość projektowanej drogi ok. 0,8 km.Przeczytaj całość
Wzór umowy
Szkice

Iłża, dnia 06.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pieńki, Kotlarka - Piłatka.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.02.2015 r.
IGP.2510.11.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: „Wykonanie dobudowy schodów zewnętrznych do pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. 11-go Listopada 2”Przeczytaj całość

Iłża,dnia 24.02.2015r.

INFORMACJA
z otwarcia propozycji cenowych

dotyczy: zadania pn. Wykonanie ewidencji i przeglądu mostów.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2015r.
IGP.2510.11.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej”.


Przeczytaj całosć
Wzór umowy
Szkic Kotlarka, Piłatka
Szkic Pieńki

Iłża, dnia 16.02.2015r.
OR.2632.3.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”.


Przeczytaj całość
Druk propozycji cenowej
Wzór umowy

Iłża, dnia 12.02.2015r.
IGP.2510.6.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Wykonanie dobudowy schodów zewnętrznych do pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. 11-go Listopada 2.


Przeczytaj całosć
Projekt
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 10.02.2015r.
RGN.271.2.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczania nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót na termomodernizację budynku mieszkalnego
w Pakosławiu dz. 3984 gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót na budowę placów zabaw w miejscowościach: Alojzów, Białka, Chwałowice, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Kajetanów, Kotlarka, Krzyżanowice, Maziarze Stare, Piłatka, Płudnica.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót na termomodernizację budynku mieszkalnego
w Pakosławiu dz. 3984 gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2015r.
IGP.2510.4.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Wykonanie ewidencji i przeglądu mostów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.02.2015r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót na budowę placów zabaw w miejscowościach: Alojzów, Białka, Chwałowice, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Kajetanów, Kotlarka, Krzyżanowice, Maziarze Stare, Piłatka, Płudnica


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.01.2015r.
IGP.2510.1.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót na budowę placów zabaw w miejscowościach:
- Alojzów dz. 6/1, 7/1
- Białka dz. 527/1
- Błaziny Górne dz. 144
- Chwałowice dz. 1247
- Jasieniec Iłżecki Dolny dz. 406
- Jedlanka Nowa dz. 298/4
- Jedlanka Stara dz. 129/2 i 872/2
- Kajetanów dz. 88
- Kotlarka dz. 248
- Krzyżanowice dz. 530
- Maziarze Stare dz. 76
- Piłatka dz. 3823/1 wraz z ogrodzeniem
- Płudnica dz. 50Przeczytaj całość
Druk
Wzór umowy
Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 23.01.2015r.
IGP.2510.2.2015

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót na termomodernizację budynku mieszkalnego w Pakosławiu dz. 3984 gm. Iłża.
Przeczytaj całość
Druk
Wzór umowy - zmiana wzoru umowy
Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia

Iłża, dnia 12.01.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.
Zakup artykułów chemicznych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.01.2015 r.

INFORMACJA


dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty / propozycji cenowej na zadanie pn.:
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.01.2015 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Iłża

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

dotyczy: Wykonanie i zamontowanie na samochodzie FORD TRANSIT 350 M dwóch szuflad aluminiowych w celu
umocowania wysokociśnieniowego urządzenia tnącego marki HOLMATRO wraz z zestawem w skład, którego wchodzą: wysokociśnieniowa pompa, nożyce, rozpieracz, adaptory ciągnące wraz z zestawem łańcuchów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn. Wykonanie i zamontowanie na samochodzie FORD TRANSIT 350 M dwóch szuflad aluminiowych w celu
umocowania wysokociśnieniowego urządzenia tnącego marki HOLMATRO wraz z zestawem w skład, którego wchodzą: wysokociśnieniowa pompa, nożyce, rozpieracz, adaptory ciągnące wraz z zestawem łańcuchów.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.11.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTA
Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Opracowanie geodezyjno - kartograficzne mające na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2014 r.

Zawiadomienie


dotyczy: dostawy i dowóz do Urzędu Miejskiego akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Na dostawę i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży materiałów biurowych i papieru.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.10.2014 r.

INFORMACJA


dotyczy: Dostawa i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2014 r.
ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Wymiana pokrycia dachu budynku GSPZPOZ w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Na dostawę i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży materiałów biurowych i papieru.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.09.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Na dostawę i dowóz do Urzędu Miejskiego w Iłży akcesoriów komputerowych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Przegotowanie do druku i wydruk publikacji pn. Miasto w nowej odsłonie - monografia Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.09.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: wymiana pokrycia dachu budynku GSPZPOZ w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: "Doradztwo Prawne polegające na zastępstwie procesowym".

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.09.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Wymiana pokrycia dachu budynku GSPZPOZ w Iłży
przy ul. Bodzentyńskiej 17Przeczytaj całość
Przedmiar
Umowa wzór

Iłża, dnia 11.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: remont nawierzchni placu targowicy przy ulicy Tatarskiej w Iłży

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Przygotowanie do druku i wydruk publikacji pn.
"Miasto w nowej odsłonie - monografia Iłży".Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: wymiany pokrycia dachu budynku GSPZPOZ w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.09.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.Przeczytaj całość
Kosztorys ofertowy
Druk propozycji
Wzór umowy

Iłża, dnia 05.09.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


Remont nawierzchni placu targowicy przy ulicy Tatarskiej w Iłży.Przeczytaj całość
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 05.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku świetlicy wiejskiej w Starosiedlicach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.09.2014 r.

INFORMACJA
z otwarcia propozycji cenowych


Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku świetlicy wiejskiej w Starosiedlicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

"Wymiana pokrycia dachu budynku GSPZPOZ w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17".Przeczytaj całość
Przedmiar
Wzór umowy


Iłża, dnia 25.08.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.Przeczytaj całość
Druk propozycja
Wzór umowy
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 25.08.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku świetlicy wiejskiej w Starosiedlicach”Przeczytaj całość
Wzór umowy

Zmiana do propozycji cenowej


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na: Remont ulicy Polnej w Iłży.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Zadanie nr 1: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku świetlico - strażnicy w Małomierzycach.

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy budynku świetlicy wiejskiej w Walentynowie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.08.2014 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.Przeczytaj całość
Kosztorys ofertowy
Druk
Wzór umowy

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Zadanie nr 1: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku świetlico - strażnicy w Małomierzycach.

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy budynku świetlicy wiejskiej w Walentynowie.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej na:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD "Dziedzictwo i Rozwój" poprzez budowę małej architektury turystycznej - placu rekreacji i zabaw dla mieszkańców i turystów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.07.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


"Remont ul. Polnej w Iłży".

Przeczytaj całość
Kosztorys
Druk propozycji
Wzór umowy

Iłża, dnia 28.07.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


"Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym".

Przeczytaj całość
Wzór umowy
Sprostowanie do propozycji cenowej

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej).


Zadanie nr 1: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku świetlico - strażnicy w Małomierzycach.
Zadanie nr 2: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy budynku świetlicy wiejskiej w Walentynowie.


Przeczytaj całość
Wzór umowy

Iłża, dnia 23.07.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


„Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” poprzez budowę małej architektury turystycznej – placu rekreacji i zabaw dla mieszkańców
i turystów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży”Przeczytaj całość
Przedmiar

SST
Dokumentacja projektowa
Wzór umowy
Druk - propozycja cenowa

Iłża, dnia 23.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont łazienek w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym - parter.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.07.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Remont łazienki w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym – parter”Przeczytaj całość
Przedmiar robót
Wzór umowy

Iłża, dnia 14.07.2014r.


Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Zabezpieczenie wieży zamku górnego w Iłży”


Przeczytaj całość
Wzór umowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Projekt budowlano wykonawczy

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Remont łazienki w PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym - parter".


Przeczytaj całość
Wzór umowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 10.06.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont sanitariatów w PSP w Iłży - I i II piętro.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 29.05.2014r.
IGP.2510.32.2014

Gmina Iłża
ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Remont sanitariatów w PSP w Iłży – I i II piętro”.


Przeczytaj całość
Wzór umowy
Sanitariaty - I piętro
Sanitariaty - II piętro

Iłża, dnia 22.05.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2014r.

Gmina Iłża

ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”
Przeczytaj całość
Wzór umowy
Program Funkcjonalno Użytkowy

Iłża, dnia 23.05.2014r.
IGP.271.24.1.2014

ZAWIADOMIENIE


Gmina Iłża zawiadamia o wyniku przeprowadzonej propozycji cenowej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.05.2014r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:


- Zadanie Nr 1: „Opracowanie projektu wykonawczego prac remontowych budynku
świetlico – strażnicy w Małomierzycach ”;

- Zadanie Nr 2: „Opracowanie projektu wykonawczego prac remontowych budynku
świetlico – strażnicy w Kajetanowie”;

- Zadanie Nr 3: „Opracowanie projektu wykonawczego prac remontowych budynku
świetlicy w Płudnicy”;

- Zadanie Nr 4: „Opracowanie projektu wykonawczego prac remontowych budynku
świetlico – strażnicy w Błazinach Górnych ”;

- Zadanie Nr 5: „Opracowanie projektu wykonawczego prac remontowych budynku
świetlicy w Błazinach Dolnych ”;

- Zadanie Nr 6: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku
świetlicy wiejskiej w Starosiedlicach”

blok tekstowy - ten szary kwadrat edytuje tresc ->Przeczytaj całość
Wzór umowy
Uzupełnienie do zaproszenia

Iłża, dnia 25.04.2014r.

Gmina Iłża

ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
„Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”
Przeczytaj całość
Wzór umowy
Program Funkcjonalno Użytkowy

udostępniono: 01.03.19 09:23 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku