standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2015


Zarządzenie nr 109/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 108/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 107/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 23.12.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 104/15
Burmistrza Iłży
z dnia 08.12.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015, rozwiązania rezerwy ogólnej oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 103/2015 r.
burmistrza Iłży
z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora ZEC w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 102/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 30.11.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Iłża na rok 2015 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 101/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 100/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 23.11.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 99/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. wolnego od pracy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 98/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2016 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 97/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o.o.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 96/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 95/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 26.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 94/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Alojzowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 93/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20.10.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 92/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 16.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 91/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 16.10.2015 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 90/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie: powołania składu obwodowych komisji wyborczych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 89/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 88/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 17.09.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pana Paweł Cheda.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 87/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 17.09.2015r.

w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 86/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 16.09.2015 r.

w sprawie: konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 85/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 04.09.2015r.

w sprawie eksploatacji i używania samochodów pożarniczych w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 84/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 01.09.2015 r.

w sprawie: wprowadzenie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 83/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 24.08.2015 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 82/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 24.08.2015 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 81/15
Burmistrza Iłży
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Iłży o uzgodnieniu zasad oraz wartości wsadu i wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych PGG, PSP oraz Przedszkolu Samorządowym.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/15
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2015 r.

w sprawie wdrożenia do realizacji Miejsko Gminnego planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/15
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 78/15
burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 77/15
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 75/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20.08.2015 r.

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani Monika Czarnota.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/15
Burmistrza Iłży
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 19.08.2015 r.w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/15
burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/15
Burmistrza Iłży
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/15
Burmistrza Iłży
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/15
Burmistrza Iłży
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/15
Burmistrza Iłży
z dnia 27.07.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/15
Burmistrza Iłży
z dnia 27.07.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/15
Burmistrza Iłży
z dnia 21.07.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 65/15
Burmistrza Iłży
z dnia 21.07.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/15
Burmistrza Iłży
z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/15
Burmistrza Iłży
z dnia 10.07.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/15
Burmistrza Iłży
z dnia 08.07.2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz jej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/15
Burmistrza Iłży
z dnia 08.07.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/15
Burmistrza Iłży
z dnia 08.07.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/15
Burmistrza Iłży
z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 55/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/15
Burmistrza Iłży
z dnia 22.06.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2-015


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 53/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 22.06.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2015
Burmistrza Iłży
z dnia .23.06.2015 r.

w sprawie brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2015
burmistrza Iłży - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy
z dnia 09 czerwca 2015 roku.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 08.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/15
Burmistrza Iłży
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/15
Burmistrza Iłży
z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/15
Burmistrza Iłży
z dnia 21.05.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Błazinach.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z siedzibą w Wiejskim Ośrodku Kultury w Prędocinie.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 19 maja 2015 r.

dotyczy: obsługi administracyjno - techniczną i transportową w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 15.05.2015 r.

w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta i gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 12.05.2015 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34/2015


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 38/15
Burmistrza Iłży
z dnia 07.05.2015 r.

w sprawie: w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 37/15
Burmistrza Iłży
z dnia 07.05.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2015
burmistrza Iłży
z dnia 07.05.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 05.05.2015 r.

w sprawie obsługi administracyjno - technicznej i transportowej w wyborach Prezydenta Rzeczpospoliotej Polskiej zarządzonych na dziń 10 maja 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 34/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 05.05.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 29.04.2015 r.

w sprawie: bilansu instytucji Muzeum Regionalne w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 29.04.2015 r.

w sprawie: bilansu instytucji Dom Kultury w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2015
burmistrza Iłży
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie: odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 29/15
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 28/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 27/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 21.04.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 26/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 21.04.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie: powołania składu obwodowych komisji wyborczych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 14.04.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 01 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 1 kwietnia 2015

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży dokonujących czynności kontrolnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 20/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 18.03.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przebywania na terenie ruin zamku Biskupów Krakowskich w Iłży w czasie turnieju.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2015 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w XVIII Turnieju Rycerskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 13/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 12 marca 23015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 12/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 11/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 23.02.2015 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 10/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 23.02.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 9/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 8/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 12.02.2015 r.

w sprawie wprowadzania wzoru upomnień w egzekucji administracyjnej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 7/15
Burmistrza Iłży
z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 6/15
Burmistrza Iłży
z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/15
Burmistrza Iłży
z dnia 27.01.2015 r.

w sprawie ustalenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 4/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 22.01.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 3/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 22.01.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 2/2015 r.
Burmistrza Iłży
z dnia 07.01.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 1/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 05.01.2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Przeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:54 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku