standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2011


Uchwała nr VI/19/11 z dnia 28.01.2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
Tabela nr 1 do uchwały budżetowej
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 1 i 2Dz. Urz. Nr 57 poz. 1852 z dnia 15.04.2011r.


Zmiany do uchwały:


IX/26/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/26/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/26/11

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10461 z dnia 18.10.2013r.

X/37/11 z dnia 11.04.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/37/2011

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/37/11

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/37/11

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10462 z dnia 18.10.2013

XI/38/11 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10463 z dnia 18.10.2013

XII/39/11 z dnia 23.05.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/39/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/39/11

Załączniki nr 2 do uchwały nr XII/39/11

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10464 z dnia 18.10.2013

XII/43/11 z dnia 10.06.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały XII/43/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/43/11

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/43/11

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10465 z dnia 18.10.2013

XVI/53/11 z dnia 05.09.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/53/11

Załąćznik nr 2 do uchwały nr XVI/53/11

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/53/11

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz 10466 z dnia 18.10.2013


XVII/64/11 z dnia 07.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/64/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/64/11
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10325 z dnia 16.10.2013


XVIII/67/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załąćznik nr 1 do uchwały nr XIII/67/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/67/11
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10326 z dnia 16.10.2013


XIX/74/11 z dnia 25.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/74/11

Załączni nr 2 do uchwały nr XIX/74/11

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/74/11Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 10327 z dnia 16.10.2013


XXI/91/11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/91/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/91/11

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/91/11
Dz. Urz Rocznik 2014 poz. 727 z dnia 28.01.2014


Uchwała nr VI/23/11 z dnia 28.01.2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Nr 50 Poz. 1637 z dnia 05.04.2011r.


Uchwała nr VI/27/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

Dz. Urz. Nr 85 poz. 2745 z dnia 24.05.2011r.

Obowiązująca

Uchwała Nr XVI/54/11 z dnia 05.09.2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Dz. Urz. Nr 167 poz. 5235 z dnia 13.09.2011r.

Uchwała Nr XVI/56/11 z dnia 05.09.2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

A href="http://ilza.ornet.pl/d/ilza/74zalacznik_nr1_uchwala56.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/56/11

Dz. Urz. Nr 189 poz. 5773 z dnia 17.10.2011r.

Obowiązująca

Uchwała nr XVII/63/11 z dnia 07.10.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dz. Urz. Nr 210 Poz. 6327 z dnia 17.11.2011r.

Obowiązująca

Uchwała Nr XIX/71/11 z dnia 25.11.2011r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

Dz. Urz. Nr 234 poz. 7974 z dnia 17.12.2011r.

Obowiązująca

Uchwała Nr XIX/72/11 z dnia 25.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Nr 234 poz. 7974 z dnia 17.12.2011r.

Obowiązująca

Uchwała Nr XIX/73/11 z dnia 25.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Nr 234 poz. 7975 z dnia 17.12.2011r.

Obowiązujący

Uchwała nr XIX/75/11 z dnia 25.11.2011r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Iłża

Dz. Urz. Rocznik 2012 Poz. 647 z dnia 26.01.2012

Obowiązująca

Uchwała Nr XX/83/11 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r.


Dz. Urz. Rocznik 2012 poz. 844 z dnia 01.02.2012

Obowiązująca

Uchwała Nr XX/84/11 z dnia 19.12.2011r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego


Dz. Urz. Rocznik 2012 poz. 845 z dnia 01.02.2012

Obowiązująca

Uchwała nr XX/86/11 z dnia 19.12.2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej


Dz. Urz. Rocznik 2012 poz. 846 z dnia 01.02.2012r.

Obowiązująca

Zmiany uchwały:

XXII/97/12 z dnia 13.01.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Nr XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
Dz. Urz Rocznik 2014 poz. 729 z dnia 28.01.2014r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/97/12

XXII/95/12 z dnia 13.01.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 728 z dnia 28.01.2014

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/95/12

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/95/12

Uchwała Nr XX/88/11 z dnia 19.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik nr 1 - wzory formularzy

Dz. Urz. Nr 240 poz. 8643 z dnia 31 grudnia 2011r.

Obowiązująca


Uchwała Nr XX/90/11 z dnia 19.12.2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dz. Urz. Rocznik Nr 2012 Poz. 847 z dnia 01.02.2012

Obowiązująca
udostępniono: 31.01.17 22:50 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku