standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2014Zarządzenie nr 123/14
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 122/14
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 121/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 24.12.2014 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 120/14
Burmistrza Iłży
z dnia 22.12.2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 119/14
Burmistrza Iłży
z dnia 15.12.2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 118/2014
burmistrza Iłży
z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 117/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 09 grudnia 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji do spraw negocjacji ceny zakupu gruntów pod inwestycje gminne oraz stawek czynszu najmu i dzierżawnego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 116/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 02.12.2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 115/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 114/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 28.11.2014 r.
w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 113/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 28.11.2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 112/2014
Burmistrza Iłży

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o.o.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 111/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie pobierania opłat za wynajem pomieszczeń w budynku świetlicy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 110
Burmistrza Iłży
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2015 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 109/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie powołania obsługi administracyjno - technicznej i transportowej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 108/14
Burmistrza Iłży
z dnia 04.11.2014r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z doręczeniem pakietu wyborczego do wtyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 107/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 04.11.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani MAŁGORZATA PYZARA.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 106/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza do sprawowania ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.


Przeczytaj całość

Zarzązenie nr 105/14
Burmistrza Iłży
z dnia 22.10.2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 104/14
Burmistrza Iłży
z dnia 22.10.2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 103/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 14.09.2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iłży, przy ul. Cichej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 102/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 14.09.2014 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 101/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 09.10.2014 r.

w sprawie powołania w Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 100/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 09.10.2014 r.

w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 99/14
Burmistrza Iłży
z dnia 09.10.2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 98/14
Burmistrza Iłży
z dnia 09.10.2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 97/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 08.10.2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 96/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 06.10.2014 r.

w sprawie: określenia procedury dokonywania wpisu do rejestru wyborców.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 95/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 30.09.2014 r.

w sprawie: przeznaczenia kredytu długoterminowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 94/14
Burmistrza Iłży
z dnia 30.09.2014r.

w sprawie: udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 93/14
Burmistrza Iłży
z dnia 29.09.2014

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 92/14
Burmistrza Iłży
z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 91/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych z dnia 25 maja 2014 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 90/14
Burmistrza Iłży
z dnia 26.09.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 89/2014
Burmistrza Iłży

z dnia 10.09.02014 r.

w sprawie: konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 88/14
Burmistrza Iłży
z dnia 03.09.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani Justyna Osińska.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 87/14
Burmistrza Iłży
z dnia 01.09.2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 86/14
Burmistrza Iłży
z dnia 29.08.2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 85/14
Burmistrza Iłży
z dnia 29.08.2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 84/14
Burmistrza Iłży
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 83/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie opracowania Miejsko - Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 82/14
Burmistrza Iłży
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 81/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/14
Burmistrza Iłży
z dnia 20.08.2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/14
Burmistrza Iłży
z dnia 20.08.2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 78/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 08.08.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 77/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 08.08.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 08.08.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 75/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 08.08.2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 06.08.2014 r.

w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r "Wyprawka szkolna".

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 01.08.2014r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 29 lipca 2014 roku

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 71/14
Burmistrza Iłży
z dnia 25.07.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 70/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 14.07.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 09.07.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 04.07.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 01.07.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość


Zarządzenie nr 65/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 01.07.2014 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Iłży Os. St. Staszica 14

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 20.06.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 16.06.2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie świetlic wiejskich, wiejskich domów kultury i pomieszczeń strażnic OSP na imprezy okolicznościowe.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 16.06.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/14
Burmistrza Iłży
z dnia 16.06.2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 16.06.2014r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 12.06.2014 roku
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 12.06.2014 roku
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 55/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 12.06.2014 roku
w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów i wydania w tych sprawach decyzji.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Iłży

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 53/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 11.06.2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za rok 2013.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 06.06.2014r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 05.06.2014r.
w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN H9

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 24 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany Składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 23.05.2014r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Iłży Os. St. Staszica 14.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości, z których nie dopełniono obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 21.05.2014r.
w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN H9

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 19.05.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 19.05.2014r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie: zmiany Składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 12.05.2014 r.

w sprawie: zmian Składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/14
Burmistrza Iłży
z dnia 08.05.2014r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2014

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 08.05.2014r.

w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN H9

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 07.05.2014r.

w sprawie powołania obsługi administracyjno - technicznej i transportowej Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 05.05.2014r.

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2014r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Dom Kultury w Iłży za rok 2013


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2014r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Muzeum Regionalne w Iłży za rok 2013

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/14
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 34/14
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2014r.

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miejskim w Iłży i w Jednostkach Organizacyjnych Gminy dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 17.04.2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 17.04.2014r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansów, Podatków i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 09.04.2014r.

w sprawie rozwiązania rezerwy ogólnej.Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 29/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 07.04.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/14
Burmistrza Iłży
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2013 rok wraz z informacji o stanie mienia Gminy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 25.03.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 25 marca 2014r.


w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość
Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie nr 23/14
Burmistrza Iłży
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przebywania na terenie ruin zamku Biskupów Krakowskich w Iłży w czasie turnieju.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/14
Burmistrza Iłży
z dnia 17.03.2014r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w XVII Turnieju Rycerskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/14
Burmistrza Iłży
z dnia 10.03.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 20/14
Burmistrza Iłży
z dnia 10.03.2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/14
Burmistrza Iłży
z dnia 07.03.2014r.

w sprawie: zmiany w części opisowej do projektu Budżetu Gminy Iłża na 2014 rok.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 18/14
Burmistrza Iłży
z dnia 28.02.20014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 28.02.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/14
Burmistrza Iłży
z dnia 28.02.2014r.

w sprawie powołanie komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/14
Burmistrza Iłży
z dnia 25.02.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/14
Burmistrza Iłży
z dnia 24.02.2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaconych odrębnymi ustawami na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 13/14
Burmistrza Iłży
z dnia 24.02.2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/14
Burmistrza Iłży
z dnia 14.02.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/14
Burmistrza Iłży
z dnia 14.02.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/14
Burmistrza Iłży
z dnia 14.02.2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/14
Burmistrza Iłży - Szefa OC Miasta i Gminy Iłża
z dnia 28.01.2014r.

w sprawie Wytycznych Burmistrza Iłży i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2014 rok.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/14
Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2014 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2014 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2014 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 22 stycznia 2014 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/14
Burmistrza Iłży
z dnia 14 stycznia 2014 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 10 stycznia 2014 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 10 stycznia 2014 roku

w sprawie przekazania obiektów i urządzeń sortowni przedsiębiorstwu "RADKOM" Sp. z o.o. w Radomiu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2014
Burmistrza Iłży
z dnia 07 stycznia 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Jedlance Starej na istniejącym wysypisku śmieci.


Przeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:50 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku