standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2005


Uchwała Nr XXIV/178/05
Rady Miejskie j w Iłzy
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie: stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego

Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr XXIV/179/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23.02.2005 roku


w sprawie: finansowania wydatków pożyczką z WFOŚiGW.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXIV/180/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23.02.2005 roku


w sprawie: zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzenia dotacji celowej oraz zmian w budżecie 2005 roku.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXIV/181/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie: finansowania wydatków pożyczką z WFOŚ i GW.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXIV/182/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXIV/183/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 lutego 2005r.


w sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej i wniesienia nieruchomości tytułem (aportu)

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXIV/184/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie : zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXIV/185/ 2005
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Alojzowie.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXIV/186/ 2005
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Małomierzycach.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXIV/187/2005r.
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXIV/188/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 lutego 2005r


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXV/189 / 05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Iłży.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA XXV/190 /05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 marca 2005r.


w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXV/191/05
RADY MIEJKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie : zasad wynagradzania pracowników zakładów i jednostek budżetowych Gminy Iłża.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXV/192/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrordzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.

Pobierz uchwałę
Załącznik do Uchwały Nr XXV/192/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 marca 2005r

Pobierz załącznik


Uchwała Nr XXV/193 /05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30.03.2005 r.


w sprawie: Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem dotacji celowych oraz zmiany załącznika zadań zleconych.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXV/194/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30.03.2005 r.


w sprawie: finansowania wydatków z wolnych środków.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXV/195/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30.03.2005 r.


w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorstw na terenie gminy Iłża

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXV/196/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 30 MARCA 2005 ROKU


W SPRAWIE :UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2005

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXV/197/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXV/198/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXVI/200/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI/201/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005


w sprawie zamiany nieruchomości

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXVI/203/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 roku


w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI/204/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 roku


w sprawie: wprowadzenia dotacji celowych, zwiększenia dochodów i wydatków, zmiany załącznika zadań zleconych, zadań inwestycyjnych oraz planu przychodu i wydatków zakładów budżetowych.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI/205/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 roku


w sprawie: finansowania wydatków z wolnych środków

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI/206/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 roku


w sprawie: finansowania wydatków pożyczką z WFOSiGW w Warszawie oraz uchylenia uchwały Nr XXIV/181/05 Rady Miejskiej z dnia 23lutego 2005 r.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI/207/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 roku


W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz uchylenia uchwały
Nr XXIV/182/05 z dnia 23 lutego 2005 roku.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI /208/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 r.


w sprawie: finansowania wydatków kredytem z banku krajowego.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVI/209/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2005 r.


W sprawie : zaciągnięcia kredytu z banku krajowego.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVI/210 /05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 maja 2005 roku


w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVII/213 /05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 lipca 2005 roku


w sprawie : powołania radnego do Komisji Stałych Rady.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVII/214/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 lipca 2005 roku


w sprawie : utworzenia obwodów głosowania.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVII/ 216 / 05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2005 roku , wprowadzenia dotacji celowych.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVII/217/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 lipca 2005 roku


w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 218/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 września 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2005r., zmiany załącznika zadań zleconych oraz inwestycyjnych.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXVIII/219/ 05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 września 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iłża.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVIII/220/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 września 2005r.


w sprawie: Programu Ochrony Środowiska Gminy Iłża i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Iłża

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA Nr XXVIII/221/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 września 2005 roku


w sprawie : zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych za ochronne.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVIII/222/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁZY
z dnia 14 września 2005r.


w sprawie nabycia nieruchomości

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVIII/223/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 września 2005r.


w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na Lata 2005 – 2008

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXVIII/224/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 września 2005 roku


w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iłża na lata 2005 – 2020.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVIII/225/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 września 2005


w sprawie wniesienia nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aportu)

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXVIII/226/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 września 2005


w sprawie użyczenia nieruchomości

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXIX/229/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 października 2005 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iłża na lata 2005 – 2020.

Pobierz uchwałę


Uchwała Nr XXIX/230/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 października 2005r.


zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXIX/231/05
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 19 października 2005 r.


w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005.

Pobierz uchwałę


UCHWAŁA NR XXIX/ 233/05
RADY MIEJSKIEJ w IŁZY
z dnia 19 października 2005 roku


w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niepublicznym na wykonanie zadań związanych z realizacją

Pobierz uchwałę


Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXIX/230/05 z dn. 19.10.2005r

Pobierz załącznik


UCHWAŁA NR XXIX/234/05
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 19 października 2005 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2005 roku, wprowadzenia dotacji celowych.

Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr XXX/242/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2005 roku


w sprawie: zmiany uchwały na prowadzenie targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Zobacz Uchwałę

UCHWALA Nr XXX/235/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2005 roku


w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2006 dla celów podatku rolnego.


Zobacz Uchwałę

UCHWAŁA NR XXX/244/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2005 roku


w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/233/05 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 października 2005 roku.

Zobacz Uchwałę
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXX/240/05. z dnia 7.12.2005r.
Pobierz tekst

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr XXX/240/05 z dnia 7.12.2005r.


Pobierz tekst

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXX/240/05 z dnia 7.12.2005r.

Pobierz tekst


INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr1
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXX/240/05 z dnia 7.12.2005r.

Pobierz tekst


DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXX/240/05 z dnia 7.12.2005r.

Pobierz tekst


Uchwała Nr XXX/236/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 grudnia 2005 roku


w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXX/239/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 grudnia 2005 r.


w sprawie : ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXX/240/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 grudnia 2005 r.


w sprawie : ustalenia wzoru formularzy informacji oraz deklaracji do: podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXX/237/2005
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 grudnia 2005roku


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXX/238/05
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 grudnia 2005 r.


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminu płatności na rok 2006.

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA NR XXX/243/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2005 roku.

Pobierz Uchwałę

Pobierz załącznik


UCHWAŁA NR XXX/241/05
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2005 roku


w sprawie : inkasa podatku leśnego.

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA NR XXXI/248/05
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia ponadplanowych dochodów oraz zmian w budżecie 2005 roku.

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXI/249/05
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie DOMU KULTURY w Iłży.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXXI/246/2005
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Iłża na 2006 rok.

Pobierz Uchwałę

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik

udostępniono: 31.01.17 22:50 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Robert Korpula
| wersja do druku