standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2012


UCHWAŁA NR XXXIII/171/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/83/11 z dnia 19 grudnia 2011r określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz 1570 z dnia 11 lutego 2013r.


UCHWAŁA NR XXXIII/167/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1569 z dnia 11 lutego 2013r.


UCHWAŁA NR XXXIII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1569 z dnia 11 lutego 2013r.


UCHWAŁA NR XXXIII/165/12 RADY MIEJSKA W IŁŻY z dnia 28 grudnia 2012 rok
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.

Zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/195/13 z dnia 23 maja 2013 r.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1567 z dnia 11 lutego 2013r.


UCHWAŁA NR XXXIII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1566 z dnia 11 lutego 2013r.
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1565 z dnia 11 lutego 2013r.
U C H W A Ł A NR XXXII/160/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 17 grudnia 2012 rokuw sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1297 z dnia 4 luty 2013r.
Obowiązująca


UCHWAŁA NR XXXII/159/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Iłży.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1296 z dnia 4 lutego 2013r.
Obowiązująca


U C H W A Ł A NR XXXII/ 158 /12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 17 grudnia 2012 roku.w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1295 z dnia 4 lutego 2013r.
Obowiązująca


UC H WA Ł A NR XXXII/156/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 17 grudnia 2012 rokuw sprawie : nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1294 z dnia 4 lutego 2013r.
Zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/174/13 z dnia 01.02.2013r.


UCHWAŁA Nr XXXII/155/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Miejskiej w Iłży Nr: XXXII/153/12 z dnia 17.12.2012r.
Obowiązująca

Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 1345 z dnia 4 lutego 2013r.


Uchwała nr XXX/138/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012 r.w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012, poz. 8526 z dnia 05.XII.2012r.
Obowiązująca


Uchwała nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012 r.w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012, poz. 8566 z dnia 05.XII.2012r.
Obowiązująca


Uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012 r.w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012, poz. 8564 z 05.XII.2012r.
Obowiązująca


Uchwała nr XXXI/147/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012 r.w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012, poz. 8564 z 05.XII.2012 roku
Obowiązująca


Uchwała nr XXXI/145/12
Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załącznik nr 4


Uchwała nr XXX/144/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012 r.
W sprawie: Podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,granic obwodów głosowania, oraz Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Załącznik nr 1
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012, poz. 8563 z dnia 05.XII.2012r.
Obowiązująca


Uchwała nr XXX/137/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Iłża

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012, poz. 8561 z dnia 05 grudnia 2012 roku
Uchwała obowiązująca


Uchwała nr XXX/135/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Załącznik nr 1
Załąćznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Uchwała nr XXIX/134/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok


XXIV/101/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2


XXV/113/12 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011r.


XXVII/116/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011r. - z załącznikiem nr 1, 2, 3


XXVIII/122/12 z dnia 27.07.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


XXIX/134/12 z dnia 24.09. 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - z załącznikami nr 1,2,3,4


XXIV/105/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały LIII/28910 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu
Dz. Urz. Rocznik 2012 poz. 4343 z dnia 28.05.2012r.


XXV/112/12 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dz. Urz. Rocznik 2012, poz. 5418 z dnia 18.07.2012
Obowiązująca


XXVII/117/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży. - z załącznikiem nr 1

Dz. Urz. Rocznik 2012,poz. 5698 z dnia 01.08.2012
Obowiązująca


XXVIII/126/12 z dnia 27.07.201r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Iłża- z załącznikiem nr 1
Dz. Urz. Rocznik 2012, poz. 6100 z dnia 03.09.2012


XXVII/128/12 w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta
i gminy Iłża w latach 2010 - 2011

Załącznik nr 1
Dz. Urz. Rocznik 2012, poz. 6099 z dnia 03.09.2012
Obowiązująca


XXVIII/130/12 z dnia 27.07.2012r. w sprawie podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze.
Dz. Urz. Rocznik 2012, poz. 6101 z dnia 03.09.2012
Obowiązująca
udostępniono: 31.01.17 22:48 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku