standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Referendum 6 września 2015


Wyniki referendum na terenie gm. Iłża

http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/142503


Iłża, dnia 03.09.2015 r.

INFORMACJA


dotyczy: godzin otwarcia lokali wyborczych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2015 r.

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2015 r.

INFRORMACJA
O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2015 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
w sprawie udostępniania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2015 r.

Informacja
Burmistrza Iłży
w sprawie głosowania korespondencyjnego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2015
Burmistrza Iłży
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2015 r.

I N F O R M A C J A
B U R M I S T R Z A IŁŻY
z dnia 27 lipca 2015 r.


Numery, granice i siedziby obwodowych komisji do spraw referendum.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2015 r.

INFORMACJA


Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji
ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., przyjmowane będą od pełnomocników podmiotów uprawnionych lub od osób upoważnionych przez pełnomocników podmiotów uprawnionych do dnia 7 sierpnia 2015 roku do godz. 15:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, Tel. 48 6162478

BURMISTRZ IŁŻY
/-/ Andrzej MoskwaINFORMACJA


Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum w gminie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.Przeczytaj całość

Informacja
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Przeczytaj całość
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

I N F O R M A C J A
BURMISTRZA IŁŻY
z dnia 24 czerwca 2015 r.


w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Iłża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum, które zostało zarządzone na dzień 06 września 2015 r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

I N F O R M A C J A


dotyczy: osoby koordynującej prace związane z referendum na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum


Przeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:51 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku