standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2013 i 2014


Uchwały Rady Miejskiej w Iłży - 2014 rok

Uchwała Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.

Przeczytaj całość

Uchwała nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: III/17/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2015 - 2021.


Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Rady Miejskiej w Iłży
Nr III/16/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr II/14/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR II/13/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr II/12/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iłży nr XLIV/223/13 z dnia 7 listopada 2013 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości.

Przeczytaj całość

Uchwała nr: II/11/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: II/10/14
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: II/9/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr II/8/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

U C H W A ŁA NR I/6/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr I/5/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Iłży, ustalenia zakresów ich działania i składu osobowego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR I/4/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie: stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr I/3/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR I/2/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie : stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr I/1/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Miejskiej w IłżyPrzeczytaj całość

Uchwała nr LVI/337/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LVI/336/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały o ustanowieniu pomnika przyrody.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LV/335/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31.10.2014 roku
w sprawie: Wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2014.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LV/334/14
RADY Miejskiej w Iłży
z dnia 31 października 2014 r

W sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej

>

Przeczytaj całość

Uchwała Nr LV/333/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr LV/332/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr LIV/331/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iłża do ustanowionego przez Radę Ministrów RP Programu Wieloletniego pod nazwą: „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LIV/330/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LIV/329/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LIV/328/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr LIII/327/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 lipca 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr LIII/326/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 lipca 2014 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Przeczytaj całość

Uchwała Nr LIII/325/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie : uchylenia uchwały Nr LII/314/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LII/324/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LII/323/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr LII/322/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kajetanów na lata 2014-2022.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr LII/321/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR LII/ 320/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie :wygaśnięcia mandatu radnej.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LII/319/14
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała nr LII/318/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr LII/317/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Iłża do Porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – "Moja przyszłość"”


Przeczytaj całość

Uchwała Nr LII/316/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr LII/315/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr LII/314/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr LII/313/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR LI/312/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 06 czerwca 2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr LI/311/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 06 czerwca 2014 r.

w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR LI/310/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 czerwca 2014 r.

w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LI/309/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LI/308/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 06 czerwca 2014r

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/307/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr L/306/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/104/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012 r., zmienioną Uchwałą Nr XLIV/228/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego na lata 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/305/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2013 rok.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/304/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 16 maja 2014 r.

w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłża na lata 2014 – 2020.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr L/303/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XLIX/302/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 10.04.2014r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2013 r.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLIX/301/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIX/300/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

W sprawie: zmiany opisu granic w podziale gminy na okręgi wyborcze.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIX/299/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLVIII/298/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 5 w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/297/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 4 w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/296/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 3 w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/295/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 2 w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/294/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 1 w Gminie Iłża.
Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR XLVIII/293/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Walentynów w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/292/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Starosiedlice w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/291/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Seredzice w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/290/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Kolonia Seredzice w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/289/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocinek w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/288/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocin Kolonia w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/287/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocin w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/286/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Płudnica w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/285/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Piłatka w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/284/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Pieńki w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/283/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Pastwiska w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/282/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Pakosław w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/281/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Maziarze Stare w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/280/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Maziarze Nowe w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/279/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Małomierzyce w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/278/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Iłża.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/277/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Kotlarka w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/276/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Koszary w Gminie Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/275/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Kajetanów w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/274/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jedlanka Stara w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/273/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jedlanka Nowa w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/272/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jasieniec Maziarze w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Górny w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/270/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Dolny w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/269/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Gaworzyna w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/268/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Florencja w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/267/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Chwałowice w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/266/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Błaziny Górne w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/265/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Błaziny Dolne w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/264/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Białka w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR XLVIII/263/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/262/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2014 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLVIII/261/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVIII/260/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 roku.

W sprawie: zmiany opisu granicy obwodu głosowania nr. 2.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/259/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: Utworzenia Odrębnego Obwodu Głosowania.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/258/14

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych , Oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2014.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/257/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: niewyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XLVIII/256/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w Radomiu.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A Nr XLVIII/255/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w Radomiu.

Przeczytaj całość


Uchwała Nr XLVIII/254/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2021.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVIII/253/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/252/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVII/251/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVII/250/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVII/249/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010 Roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVII/248/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: ustalenia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2014-2020.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVII/247/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.”


Przeczytaj caość

Uchwała Nr XLVII/246/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi .


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVII/245/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwalenie Statutu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVII/244/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVII/243/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość
Załacznik nr 1

Uchwała Nr XLVII/242/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLVII/241/14
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Iłży za 2013 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Uchwały Rady Miejskiej w Iłży - 2013 rok


Uchwała Nr XLVI/240/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVI/239/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVI/238/13
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2013.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr XLVI/237/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr XLV/236/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.Przeczytaj całość


Uchwała nr XLV/235/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLV/234/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/233/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Rady Miejskiej w Iłży
Nr:XLV/231/13
z dnia 16 grudnia 2013r.Przeczytaj całość

Uchwała nr XLV/230/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 r.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLIV/229/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 listopada 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIV/228/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIV/104/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego na lata 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIV/227/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07.11.2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2013-2021.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr XLIV/226/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XLIV/225/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała nr:XLIV/224/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Przeczytaj całość

Uchwała nr: XLIV/223/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości.
Przeczytaj całość

Uchwała nr: XLIV/222/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Przeczytaj całość


Uchwała nr: XLIV/221/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 listopada 2013 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/220/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie włączenia do realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIII/219/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIII/218/13
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 14 października 2013 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A Nr XLIII/217/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w Radomiu.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIII/216/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Przeczytaj całość
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4

Uchwała Nr XLII/215/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Iłża.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLII/214/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Przeczytaj całość
Zał. nr 1 do uchwaly Nr XLII/214/13
Zał. nr 2 do uchwaly Nr XLII/214/13

Uchwała Nr XLI/213/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Przeczytaj całość
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3

Uchwała Nr XLI/212/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przeczytaj całość
Załacznik nr 1

Uchwała Nr XLI/211/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLI/210/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Iłży uprawnienia w zakresie ustalania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno- Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w Iłży.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XL/209/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2012 rok.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/208/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/207/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIX/206/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/205/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/204/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/203/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIX/202/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIX/201/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-cy Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A Nr XXXIX/200/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w Radomiu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXIX/199/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

U C H W A Ł A NR XXXIX/198/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR XXXIX/197/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXVII/193/2013
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie : określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVII/192/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie : rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Lepsze Jutro „.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVII/191/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXXVII/190/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR XXXVII/189/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2012r.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała nr XXXVII/188/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVI/187/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21.03.2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Załączanik - studium


UCHWAŁA NR XXXVI/186/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXVI/185/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie: Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2014.Przeczytaj całość

Uchwała nr: XXXVI/184/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21.03.2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021.


Przeczytaj całość
Objaśnienia do uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr XXXVI/183/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXXV/182/2013
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15.03.2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/181/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2013.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXV/180/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXV/179/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXV/178/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 marca 2013r.

w sprawi: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2013 r.Przeczytaj całość
Załącznk nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/177/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XXXV/176/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

U C H W A Ł A NR XXXIV/175/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01.02.2013 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Iłży za 2012 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UC H WA Ł A NR XXXIV/174/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01.02.2013 roku

w sprawie : nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV/173/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01.02. 2013 roku

w sprawie: określenia zasad zbycia aktywów trwałych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXIV/172/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 01 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr: XXXII/153/12 z dnia 17 grudnia 2012.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

udostępniono: 30.01.18 13:18 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku