standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2016


Zarządzenie nr 91/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 90/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 12.12.2016 r.

w sprawie: zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży - I etap.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 89/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 12.12.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 88/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 05.12.2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 87/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24.11.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 86/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24.11.2016 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkaniowych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 85/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24.11.2016 r.

w sprawie: pobieranie opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Świetlicy oraz sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 84/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 83/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 09.11.2016 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2017 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 82/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 15.11.2016 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 81/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24.10.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 78/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 07.10.2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 77/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 75/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie konsultacji: projektu rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 01 września 2016 r.

w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Iłża i jej jednostkach i zakładach budżetowych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji ds. odbioru i przekazania obiektów i urządzeń sortowni usytuowanych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 653/1.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie:wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie:ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" (Dz. U. z 2016 poz. 1045)


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Iłży za 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Iłży za 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 65/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 38/2016 z dnia 24.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 37/2016 z dnia 24.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Domu Kultury w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 55/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie: zasad wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miejskim dla zamówień (zadań) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 53/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli pracowników.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie: odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24 maja 2016 r.

wprowadzające zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 05 maja 2016 r.

w sprawie: sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/16
Burmistrza Iłży
z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Muzeum Regionalne w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37/2016
Burmistrza Iłży

z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Dom Kultury w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36
Burmistrza Iłży
z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia procedury ustalenia zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 34/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2016
z dnia 18.04.2016
Burmistrza Iłży

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za rok 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/16
Burmistrza Iłży
z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad Udzielania i rozliczenia zaliczek w urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/16
Burmistrza Iłży
z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/16
Burmistrza Iłży
z dnia 12.04.2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 29/16
Burmistrza Iłży
z dnia 08.04.2016 r.

w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania "Remont świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża"

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/16
Burmistrza Iłży
z dnia 08.04.2016 r.

w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności Pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży, kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/16
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/16
Burmistrza Iłży
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przebywania na terenie ruin zamku Biskupów Krakowskich w Iłży w czasie turnieju.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/16
Burmistrza Iłży
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w XIX Turnieju Rycerskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/16
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, kultury a także kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/16
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia w uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/16
Burmistrza Iłży
z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/16
Burmistrza Iłży
z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/16
Burmistrza Iłży
z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 17.03.2016 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 11.03.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 11.03.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowania Etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 06 września 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 04.03.2016 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Gminy Iłża do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 13/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 01.03.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 01.03.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 26.02.2016 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 25 luty 2016 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/16
Burmistrza Iłży
z dnia 18.02.2016 r.

wprowadzające zmiany w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 18.02.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 18.02.2016 r.

w sprawie: zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 10.02.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/16
Burmistrza Iłży
z dnia 28.01.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 28.01.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 22.01.2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2016
Burmistrza Iłży
z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Iłzy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/16
Burmistrza Iłży
z dnia 12.01.2016r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2016.


Przeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:54 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku