standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Sprawozdania


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Przeczytaj całość

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku.

Przeczytaj całość

Roczna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.

Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku.


Przeczytaj całość

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku


Przeczytaj całość

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.


Przeczytaj całość

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018.


Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji.


Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji.


Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Przeczytaj całość

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


Przeczytaj całość

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


Przeczytaj całość

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.


Przeczytaj całość

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.


Przeczytaj całość

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.


Przeczytaj całość

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.10.2017 r.

Informacja o wykonaniu
budżetu gminy Iłża
za 9 miesięcy 2017 roku
(w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki).


Przeczytaj całość

Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Iłża za I Półrocze 2017 roku ( w tym informacja o kwocie deficytu / nadwyżki)


Przeczytaj całość

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku.


Przeczytaj całość

Roczna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za 2016 rok

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesicu listopadzie 2016 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.


Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016


Przeczytaj całość

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku


Przeczytaj całość

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku


Przeczytaj całość

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Przeczytaj całość

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016


Przeczytaj całość

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015


Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego


Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Przeczytaj całość

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Przeczytaj całość

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-N kawartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Przeczytaj całość


Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przeczytaj całość

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kw. 2014


Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu styczniu 2015 r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu styczniu 2015 r.

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Przeczytaj całość

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Przeczytaj całość

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


Przeczytaj całość

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014


Przeczytaj całość

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra. 511.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra. 512.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015.


Przeczytaj całość

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu listopadzie 2014 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji I półrocze
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca 2014 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca 2014 roku
Rb-27S sprawozdanie o wykonaniu planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca 2014 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji I kwartał
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie I kwartał
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych I kwartał
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych I kwartał
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych I kwartał

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY IŁŻA ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu styczniu 2014r.

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY IŁŻA ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH
PRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WDEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (korekta)
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (korekta)
Rb-27S -roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (korekta)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb - 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - gmina Iłża

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁÓŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r.

Rb-27S - sprawozdanie za III kwartał 2012r.
Rb-28S- sprawozdanie za III kwartał 2012r.
Rb-N - sprawozdanie za III kwartał 2012r.
Rb-NDS - sprawozdanie za III kwartał 2012r.
Rb-Z - sprawozdanie za III kwartał 2012r.

Rb-27S - sprawozdanie za II kwartał 2012 r.
Rb-28S - sprawozdanie za II kwartał 2012r.
Rb-N - sprawozdanie za II kwartał 2012r.
Rb-NDS - sprawozdanie za II kwartał 2012r.
Rb-Z - sprawozdanie za II kwartał 2012 roku

Uchwała Nr Ra. 19.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2013r.


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Iłża planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2013.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra. 20.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2013r.


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Iłża kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.


Przeczytaj całość


Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu październiku 2012r.
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w miesiącu październiku 2012r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku

Uchwała Nr Ra.296.2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
Przeczytaj całość

Infomacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w ronictwie w miesiącu maju 2012 roku
Infomacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołóstwie w miesiącu maju 2012 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
Rb-N kwartalne sprawozdane o stanie należności wybranych aktywów finansowych
Rb-28Smiesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-27Smiesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr Ra. 171.2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011.


Przeczytaj całość


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Iłża za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-PDPsprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
Rb-Nkwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Rb-30Ssprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-27S roczne sprawoznanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr: Ra.21.2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2012r.


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę w Iłży kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.Przeczytaj całość

Uchwała nr: Ra. 20.2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2012r.


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę w Iłży planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu.Przeczytaj całość

Uchwała nr: Ra.480.2011
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Iłży projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.Przeczytaj całość

Uchwała nr: Ra.479.2011
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Iłża projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2012Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.11.2011r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.Przeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Elżbieta Łodej

Iłża dnia 02.11.2011r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficyciePrzeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Elżbieta Łodej

Iłża, dnia 02.11.2011r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.


Przeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Elżbieta Łodej

Iłża, dnia 02.11.2011r.

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.


Przeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Elżbieta Łodej

Iłża, dnia 02.11.2011r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


Przeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Elżbieta Łodej

udostępniono: 20.07.18 13:56 opis zmiany: przesunięcie sekcji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku