standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza 2017


Zarządzenie nr 107/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika d.s. Realizacji Projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 105/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 104/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 103/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych i sytuacji problemowych Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 102/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych i sytuacji problemowych Szkoły Podstawowej w Seredzicach.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 101/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 100/17
Burmistrza Iłży
z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek za wynajem obiektów szkolnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 99/17
Burmistrza Iłży
z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 98/17
Burmistrza Iłży
z dnia 06.12.2017 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 97/17
Burmistrza Iłży
z dnia 05.12.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Biurze ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 96/17
Burmistrza Iłży
z dnia 28.11.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 95/17
Burmistrza Iłży
z dnia 24.11.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 94/17
Burmistrza Iłży
z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 93/17
Burmistrza Iłży
z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 92/17
Burmistrza Iłży
z dnia 9.11.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 91/17
Burmistrza Iłży
z dnia 09.11.2017 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2018 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 90/17
Burmistrza Iłży
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie: ustalania regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 89/17
Burmistrza Iłży
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży .


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 88/17
Burmistrza Iłży
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 87/17
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2017 r.

w sprawie: ustalenia dnia 2 listopada 2017 r. wolnego od pracy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 86/17
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 85/17
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu RP i senatu RP przeprowadzonych 25 października 2015 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 84/17
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 83/17
Burmistrza Iłży
z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 82/17
Burmistrza Iłży
z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: projektu rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 81/17
Burmistrza Iłży
z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/17
Burmistrza Iłży
z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/17
Burmistrza Iłży
z dnia 22.09.2017 r.

w sprawie: zasad rozliczenia delegacji służbowych oraz ustalenia zwrotu kosztów używania przez pracowników pojazdu nie stanowiącego własności Pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 78/17
Burmistrza Iłży
z dnia 22.09.2017 r.

w sprawie: określenia stawki za 1 km przebiegu w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdów w podróży służbowej pracownikom Urzędu Miejskiego w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 77/17
Burmistrza Iłży
z dnia 22.09.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/17
Burmistrza Iłży
z dnia 20.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 75/17
Burmistrza Iłży
z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie:udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/17
Burmistrza Iłży
z dnia 15.09.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 7.09.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie: zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania "Remont drogi gminnej w Białce".


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.08.2017 r.

w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2017 r. Wyprawka szkolna (Dz. U. z 2017 poz. 1457).


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.08.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 07.08.2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 65/2017
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
Burmistrza Iłży

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr XXXV/197/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 07.08.2017 rok

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 59/2017 Burmistrza Iłży z dnia 02 sierpnia 2017 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.08.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 03.08.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 02.08.2017 rok

w sprawie Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017 r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej).


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 03.08.2017 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 02.08.2017 rok

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 28.07.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 25.07.2017 rok

w sprawie nadania Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Iłża


Przeczytaj całość
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Iłża


Zarządzenie nr 57/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 25.07.2017 rok

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 25.07.2017 rok

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 55/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 21.07.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 11.07.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 53/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 05.07.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 03.07.2017 rok

w sprawie szacowania szkód wyrządzonych w Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży w dniu 29 czerwca 2017 r.Zarządzenie nr 51/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 22.06.2017 rok

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Błazinach.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 22.06.2017 rok

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.06.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 19.06.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 08.06.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 30.05.2017 rok

w sprawie ustalenia poboru i rozliczenia opłaty targowej na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 30.05.2017 rok

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 30.05.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 26.05.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 25.05.2017 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.05.2017 rok

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży za rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 11.05.2017 rok

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Iłży za rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 11.05.2017 rok

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Iłży za rok 2016.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.05.2017 rok

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej dla Pani MYSZKA PAULINA.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.05.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.05.2017 rok

w sprawie: regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Iłża oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.05.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 34/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2017 rok

w sprawie: ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji budżetu Gminy Iłża dla samorządowego zakładu budżetowego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2017 rok

w sprawie: powierzenia stanowiska Z-cy Dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2017 rok

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2017 rok

w sprawie: brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001 do 2015.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 29/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.04.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.04.2017 rok

w sprawie: zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania "Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 03.04.2017 rok

w sprawie: powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 16 i 30 listopada 2014 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23a/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2017 rok

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 29.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 22.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 22.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 17.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 17.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 17.03.2017 rok

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2017 rok

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Iłża za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 13/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2017 rok

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Iłża do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 01.03.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 01.03.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla innych form wychowania przedszkolnego, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 8/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2017 r.

w sprawie: zasad wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miejskim w Iłży dla zamówień (zadań) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 okt 8 Ustawy.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 02.02.2017 r.

w sprawie: uzupełnienia Zarządzenia Nr 71/16 Burmistrza Iłży z dnia 1 września 2016 r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 01.02.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla Pani Gębka Agnieszka.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 19.01.2017 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 11.01.2017 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 10.01.2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Przeczytaj całość
udostępniono: 12.01.18 10:12 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku