standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza - 2010Zarządzenie Nr 102/10
Burmistrza Iłży
z dnia 09 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 101/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 06.12.2010r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 99/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 03.12.2010r.

w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 98/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 29.11.2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 9/2008 Burmistrza Iłży z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 97/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 62A/2008 Burmistrza Iłży z dnia 8 września 2008 roku w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Miejsko Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 96/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 25-go listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 95/10
Burmistrza Iłży
z dnia 15.11.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 94/10
Burmistrza Iłży
z dnia 15.11.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 93/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: powołania obsługi administracyjno - technicznej i transportowej obwodowych komisji wyborczych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 92/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. zniszczenia Dokumentacji Niearchiwalnej


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 91/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 89/10
Burmistrza Iłży
z dnia 29.10.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 88/10
Burmistrza Iłży
z dnia 29.10.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 87/10
Burmistrza Iłży
z dnia 28.09.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 86/10
Burmistrza Iłży
z dnia 29.09.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 85/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 22 wrzesień 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 84/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 83/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 82/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 81/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku


w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku


w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 78/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21 wrzesień 2010 roku

w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 77/10
Burmistrza Iłży
z dnia 10.09.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/10
Burmistrza Iłży
z dnia 10.09.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010r.Przeczytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 75/10
Burmistrza Iłży
10.09.2011r.

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzetu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2010r.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/2010
z dnia 03.09.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 26.08.2010r.
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 26.08.2010
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2010
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2010
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 25.08.2010r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 19.08.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 67/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 19.08.2010r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2010
Burmistrza Iłży z dnia 19.08.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 65/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2010r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 13.08.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21.07.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 21.07.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 30.06.2010r.
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 30.06.2010r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora MGOPS w Iłży do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 30.06.2010r.
w sprawie zwiększenia kwoty środków finansowych na realizację zadań:"Remont drogi gminnej w miejscowości Krzyżanowice"
"Remont drogi gminnej w miejscowości Iłża ul. Dr Anki - Starosiedlice"
"Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara - Florencja"

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 29.06.2010r.
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 29.06.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 55/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 28.06.2010r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.

Przeczytaj całość

Zarządzenie 54/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 25.06.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 53/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 54.06.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 23.06.2010r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 17.06.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 15.06.2010r.

w sprawie: bilans instytucji kultury - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 04.06.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 07.06.2010r.
w sprawie: Powołania obsługi administracyjno - technicznej i transportowej Obwodowych Komisji Wyborczych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2010r.
Burmistrza Iłży
z dnia 01.06.2010r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 02 czerwca 2010 roku.

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 27.05.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 42/10
Burmistrza Iłży
s dnia 27.05.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 24.05.2010r.

w sprawie Zmiany Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 20.05.2010r.

w sprawie przyjęcia planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 18.05.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 18.05.2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków z budżetu na rok 2010.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 14.05.2010r.

w sprawie: bilans instytucji kultury DOM KULTURY W IŁŻYPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 14.05.2010r.

w sprawie: bilans instytucji kultury MUZEUM REGIONALNE IŁŻA.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 12.05.2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży za okres od 01.04.2009 roku do 31.12.2009 roku.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a

Zarządzenie nr 34/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 10.05.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 07.05.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2010r.

w sprawie zwiększenia kwoty środków finansowych na realizację zadania:"Remont ulicy Ratuszowej w Iłży"Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 29/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 28/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 15.04.2010r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 27/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 08.04.2010r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Iłży na potrzeby podwyższenia gotowości bronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 26/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2010r.

w sprawie: zadań z zakresu oświaty.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 25/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2010r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na okres 01.01.2010r. od 31.12.2013r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 24/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 29.03.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 23/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 24.03.2010r.

w sprawie zwiększenia kwoty środków finansowych na realizację zadań:
remont drogi gminnej Kolonia
remont drogi gminnej Pieńki
remont drogi gminnej Maziarze Nowe
remont drogi gminnej Białka


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 22/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 23.03.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 21/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 22.03.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 20/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 18.03.2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 19/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 18.03.2010r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2010r.Przeczytaj całość


Zarządzenie Nr 18/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2010r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Iłża za 2009 rok.Przeczytaj całość


Zarządzenie Nr 17/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 09.03.2010r.

w sprawie : regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Iłży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 16/2010
Burmistrza Iłży
z dnia 09.03.2010

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2010 z dnia 26.02.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2010 z dnia 26.02.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie 13/2010 z dnia 16.02.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 17.02.2010r.
w sprawie Wytycznych Burmistrza Iłży i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2010 rok.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 17.02.2010r.
w sprawie: przeglądu, brakowania, przekazania dokumentacji niejawnej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2010 z dnia 15.02.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2010 z dnia 15.02.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 11.02.2010r.
w sprawie: udzielania zaliczek pracownikom jednostek budżetowych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2010 z dnia 11.02.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 03.02.2010r.
w sprawie:wyznaczenia osób do dysponowania rachunkami jednostek organizacyjnych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 05.01.2010r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie miasta i gminy Iłża w roku 2010"

Przeczytaj całość

Zarządzenie 2/2010r. z dnia 13.01.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Pprzeczytaj całość

Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 19.01.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 27.01.2010r.
w sprawie: powołania w Urzędzie Miejskim w Iłży Komisji Konkursowej w celu przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 28.01.2010r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody.

Przeczytaj całość

udostępniono: 31.01.17 22:48 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku