standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2006UCHWAŁA Nr III/14/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr III/13/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr III/12/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: finansowania wydatków pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pobierz Uchwałę
Pobierz Załącznik

Pobierz Załącznik

UCHWAŁA Nr III/11/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminu płatności na rok 2007.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr III/10/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr III/9/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr III/8/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr III/7/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2007 dla celów podatku rolnego i zarządzenia poboru podatku w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr II/6/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.

Pobierz Uchwałę
Pobierz Załącznik

U C H W A ŁA NR II/ 5/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 6 grudnia 2006 rokuw sprawie: powołania przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w IŁŻY.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr II/ 4 /06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 06 grudnia 2006 rokuw sprawie: określenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Iłży.


Pobierz uchwałę

U C H W A Ł A NR II/3/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 grudnia 2006 rokuw sprawie : powołania Komisji Stałych Rady i określenia przedmiot ich działania.


Pobierz uchwałę
Pobierz załącznik
UCHWAŁA Nr I/2/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłży.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr I/1/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie : stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XXXVIII/300/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: zabezpieczenia zobowiązania na zadanie inwestycyjne ”Budowa ulicy Orła Białego w Iłży ”.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XXXVIII/299/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVIII/298/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁZY
z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie : lokalizacji i budowy pomnika gen. Antoniego Hedy „Szarego”.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 października 2006r.

w sprawie : darowizny nieruchomości

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVII/295/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 04 października 2006 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2005 - 2008.

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XXXVII/294/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04 października 2006 roku

w sprawie : zamiany nieruchomości

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XXXVII/293/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04 października 2006 roku

w sprawie : zamiany nieruchomości

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVII/292/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04 października 2006 roku

w sprawie : sprzedaży nieruchomości

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA XXXVII/291/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04 października 2006 roku

w sprawie : sprzedaży nieruchomości

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XXXVII/290/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 4 października 2006 roku.

W sprawie : zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków sposobu jej rozliczania i kontroli

Pobierz Uchwałę

Uchwała Nr XXXVII/289/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 4 października 2006 roku.

W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłża oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Pobierz Uchwałę

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych
Załącznik Nr 1 w roku budżetowym 2006

do Uchwały Nr XXXVII/288/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04.10.2006r.

Pobierz Plan

Uchwała Nr XXXVII/288/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 4 października 2006 roku.

W sprawie: finansowania wydatków pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego

Pobierz Uchwałę

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych
Załącznik Nr 1 w roku budżetowym 2006

do Uchwały Nr XXXVII/287/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 04.10.2006r

Pobierz Plan

Uchwała Nr XXXVII/287/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 4 października 2006 roku.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA NR XXXVII/285/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 04 października 2006 roku


w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVI/282/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 września 2006 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/129/04 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 sierpnia 2004 roku o powołaniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVI/281/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 września 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/115/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVI/280/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 września 2006 roku

w sprawie: przejęcia od starostwa powiatowego w Radomiu Samodzielnego publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Pobierz Uchwałę

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych
Załącznik Nr 1 w roku budżetowym 2006


do Uchwały Nr XXXVI/278/06
Rady Miejskiej w Iłży z dnia 06.09.2006r.

Pobierz Plan

Uchwała XXXVI/278/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 6 września 2006 roku.

W sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.

Pobierz Uchwałę

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych
Załącznik Nr 1 w roku budżetowym 2006


do Uchwały Nr XXXVI/279/06
Rady Miejskiej w Iłży z dnia 06.09.2006r.

Pobierz Plan

Uchwała Nr XXXVI/279/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 6 września 2006 roku

w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXVIII/296/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 października 2006 roku


w sprawie : upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielenia poręczenia dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA NR XXXVII/285/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 04 października 2006 roku

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


Pobierz uchwałę


Zarządzenie Nr 4/2006
Burmistrza Iłży
z dnia 14.03.2006 roku


w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Iłży informacji z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2005 roku

Pobierz Zarządzenie

Pobierz załącznik

Pobierz załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/252/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2006 roku


W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY IŁŻA
NA ROK 2006

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXII/253/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 15 lutego 2006 roku


w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 określającego wysokości
oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw oraz nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Iłża.

Pobierz Uchwałę

Pobierz załącznik

UCHWAŁA NR XXXII/254/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2006 roku


w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


Przeczytaj całość


Uchwała Nr XXXII/251/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 lutego 2006 roku


w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIII/256/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2006 roku


w sprawie : finansowania wydatków z wolnych środków.
Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIII/257/06
RADY NIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2006 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIII/258/ 06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2006 roku


w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Iłży.

Pobierz Uchwałę

UCHWAŁA Nr XXXIII/259/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2006 roku


w sprawie : przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iłży.
Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIII/260/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 kwietnia 2006 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Iłży.

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIII/263/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁZY
z dnia 19 kwietnia 2006 roku


w sprawie finansowania wydatków kredytem z banku krajowego.

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA NR XXXIV/265/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 lipca 2006 roku


w sprawie : utworzenia stałego obwodu głosowania.
Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXXIV/266/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 lipca 2006 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.

Pobierz Uchwałę


Uchwałą Nr XXXIV/267/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 lipca 2006r.


W sprawie: finansowania wydatków z wolnych środków.
Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIV/268/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁZY
z dnia 05 lipca 2006 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłża na rok 2006.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXXIV/269/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 lipca 2006 r.


w sprawie : finansowanie wydatków pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXXIV/270/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 lipca 2006 roku.


W sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pobierz Uchwałę


Uchwała Nr XXXIV/271/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 lipca 2006 r.


w sprawie : przesunięcia wydatków między paragrafami.

Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIV/ 273/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁZY
z dnia 05 lipca 2006 roku


w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXIV/274/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁZY
z dnia 05 lipca 2006 roku


w sprawie: nabycia nieruchomości.
Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXV/275/06
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 19 lipca 2006 roku


w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXIII/264/06 z dnia 19 kwietnia 2006 roku
Pobierz Uchwałę


UCHWAŁA Nr XXXV/276/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z dnia 19 lipca 2006 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2006 roku.
Pobierz Uchwałę
udostępniono: 31.01.17 22:48 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku