standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
BudżetUCHWAŁA NR XLVI/268/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Uzasadnienie

UCHWAŁA NR XLV/261/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Uzasadnienie

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Rady Miejskiej w Iłży
Nr XLIV/252/17
z dnia 13 grudnia 2017 r.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Tabela nr 1
Tabela nr 2
Tabela nr 3a
Wydatki z funduszu sołeckiego


Zarządzenie nr 105/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 104/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 99/17
Burmistrza Iłży
z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 96/17
Burmistrza Iłży
z dnia 28.11.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 93/17
Burmistrza Iłży
z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 91/17
Burmistrza Iłży
z dnia 09.11.2017 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2018 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 88/17
Burmistrza Iłży
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 86/17
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 83/17
Burmistrza Iłży
z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 74/17
Burmistrza Iłży
z dnia 15.09.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 70/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 24.08.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 60/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 03.08.2017 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 55/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 21.07.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 53/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 05.07.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 49/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.06.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 44/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 30.05.2017 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 37/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.05.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 36/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 04.05.2017 rok

w sprawie: regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Iłża oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 34/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2017 rok

w sprawie: ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 27.04.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji budżetu Gminy Iłża dla samorządowego zakładu budżetowego.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 29/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 26.04.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 23/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 31.03.2017 rok

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 14/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 16.03.2017 rok

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Iłża za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 11/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 01.03.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 7/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 07.02.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 3/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 19.01.2017 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2017.


Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 2/2017
Burmistrza Iłży
z dnia 11.01.2017 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na rok 2017.


Przeczytaj całość
udostępniono: 16.02.18 11:21 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku