standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenie Burmistrza 2012Zarządzenie nr 111/12
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 110/12
Burmistrza Iłży
z dnia 31.12.2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 109/12
Burmistrza Iłży
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Jednoosobowa spółka Gminy z o.o.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 108/12
Burmistrza Iłży
z dnia 18.12.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 107/12
Burmistrza Iłży
z dnia 18.12.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 106/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 14.12.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 105/12
Burmistrza Iłży
z dnia 27.11.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 104/12
Burmistrza Iłży
z dnia 27.11.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 103/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 102/12
Burmistrza Iłży
z dnia 20.11.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 101/12
Burmistrza Iłży
z dnia 16.11.2012r.

w sprawie: rozwiązania rezerwy celowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 100/12
Burmistrza Iłży
z dnia 14.11.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 99/12
Burmistrza Iłży
z dnia 14.11.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 98/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 14.11.2012r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2013 oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021


Przeczytaj całość
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2013
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

Zarządzenie nr 97/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 29.10.2012r.

w sprawie: "Polityki bezpieczeństwa" i "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Iłży"


Przeczytaj całość
Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 97/2012
Zał. Nr 2 i 3 do Zarządzenia nr 97/2012

Zarządzenie nr 96/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 29.10.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 95/12
Burmistrza Iłży
z dnia 29.10.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 94/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 23 października 2012r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Iłży.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 93/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 22.10.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na rok 2012.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 92/2012
Burmistrz Iłża
z dnia 22.10.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie 91/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 17.10.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 90/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10 października 2012 roku

w sprawie: powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodziniePrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 89/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10 października 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 88/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 4 października 2012r.

w sprawie : konsultacji Projektu rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 87/12
Burmistrza Iłży
z dnia 27.09.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 86/12
Burmistrza Iłży
z dnia 27.09.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 85/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 01.10.2012r.

w sprawie: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Iłży
Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 84/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 27 wrześnie 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie świetlic wiejskich, wiejskich domów kultury i pomieszczeń strażnic OSP na imprezy okolicznościowe.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 83/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 18.09.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 82/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 19.09.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 81/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 19.09.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 80/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 03.09.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 79/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 03.09.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 78/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2012r.

w sprawie powołania Komisji EgzaminacyjnejPrzecztaj całość

Zarządzenie nr 77/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2012.

w sprawie powołania Komisji EgzaminacyjnejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 76/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2012r.

w sprawie powołania Komisji EgzaminacyjnejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 75/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 16.08.2012r.

w sprawie powołania Komisji EgzaminacyjnejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 74/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 09.08.2012r.

w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 rokuPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/2012r.
Burmistrza Iłży
z dnia 09.08.2012r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Błazinach Dolnych


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2012r.
Burmistrza Iłży
z dnia 09.08.2012r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 08.08.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/12
Burmistrza Iłży
z dnia 31.07.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/12
Burmistrza Iłży
z dnia 31.07.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 30.07.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 67/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie świetlic wiejskich, wiejskich domów kultury i pomieszczeń strażnic OSP na imprezy okolicznościowe.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 23.07.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 65/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 19.07.2012r.

w sprawie zatwierdzenia Terenowej Komisji powołanej w celu oszacowania szkód powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznegoPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/12
Burmistrza Iłży
z dnia 19.07.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/12
Burmistrza Iłży
z dnia 19.07.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 62/12
Burmistrza Iłży
z dnia 05.07.2012r.

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Wileńskiej


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 61/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 04.07.2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia dot. wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/12
burmistrza Iłży
z dnia 27.06.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/12
Burmistrza Iłży
z dnia 27.06.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na nie stosowaniu się do wymaganego prawem obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy - dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wniesionego w dniu 28 maja 2012 roku przez Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 57/12
Burmistrza Iłży
z dnia 20.06.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 56/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 08.062012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 55/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 04.06.2012r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Iłży dotyczącego czasu pracy kierowców.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 54/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 29.05.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 53/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 29.05.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 28.05.2012r.

dotyczy: zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w IłżyPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 51/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 22.05.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 22.05.2012r.

w sprawie: powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 22.05.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zarządzenie Nr 47/12
Burmistrza Iłży
z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie: zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży za 2011 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 45/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 30.04.2012r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Iłży

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 44/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 30.04.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Dom Kultury w Iłży za rok 2011Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłża".Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2012r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet IX Działanie 9.1.2 "Inwidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2012r.


w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2001-2013


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 40/12
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 39/12
Burmistrza Iłży
z dnia 18.04.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2012
Burmistrza Iłży
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 18.04.2012r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 37/2012
Burmistrza Iłży
w sprawie powołania komisji przetargowej
z dnia 10.04.2012r.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10.04.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 35
Burmistrza Iłży
z dnia 02.04.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 34/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 2 kwietnia 2012roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 33/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 02.04.2012r.
w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłża.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 32/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 31/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 30.03.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 30/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.Przeczytaj całość - z załącznikiem nr 1
Porównanie planu z wykonaniem - wydatki
Porównanie planu z wykonaniem - dochody
Załącznik nr 2 - informacja o stanie mienia gminy Iłża

Zarządzenie nr 29/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomościPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 15 marca 2012 roku
Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 27/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 14.03.2012r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2012 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 25/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 13 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przebywania na terenie ruin zamku Biskupów Krakowskich w Iłży w czasie turnieju.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 24/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2012r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w XV Turnieju Rycerskim w IłżyPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 23/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 13.03.2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 12 marca 2012 roku

w sprawie powołania zespołu ds zniszczenia dokumentacji niearchiwalnejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 07.03.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 07.03.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 19/12
Burmistrza Iłży
z dnia 23.02.2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 18/12
Burmistrza Iłży
z dnia 23.02.2012r.

w sprawie zmian w planie dochodow i wydatkow budzetu na rok 2012Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 23.02.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 23.02.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 15/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 22.02.2012r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w IłżyPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 20.02.2012r.

w sprawie: wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 13/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 14.02.2012r.

w sprawie: powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 14.02.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowejPrzeczytaj całość

Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodziniePrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10.02.2012r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w IłżyPrzeczytaj całość
Załącznik nr 1 - regulamin pracy

Zarządzenie nr 8/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 07.02.2012 roku

w sprawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2012 roku z zakresu pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 7/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: określenia stawki za 1 km przebiegu w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdów w podróży służbowej pracownikom Urzędu Miejskiego w Iłży i kierownikom jednostek i zakładów budżetowych Gminy IłżaPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 6/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie powołania komisji na okoliczność komisyjnego zniszczenia przedmiotów i rzeczy osobistych należących do zmarłego w dniu 20.03.2009r. Stanisława Myszki przechowywanych od dnia 08.09.2003 r . w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Przy Murach.Przeczytaj całość

Zarządzenie Burmistrza nr 5/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczegoPrzeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 11.01.2012r.w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie IłżaPrzeczytaj całośc

Zarządzenie Burmistrza nr 3/2012

Burmistrza Iłży
z dnia 11.01.2012r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Załącznik nr 3 do zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2012
Burmistrza Iłży
z dnia 10 stycznia 2012r.

w sprawie: ustalenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 1/12
Burmistrza Iłży
z dnia 05.01.2012r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012rPrzeczytaj całość
udostępniono: 31.01.17 22:47 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku