standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza -2009Zarządzenie nr 74/2009r. z dnia 29.12.2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 73/09 z dnia 23.12.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 09.12.2009r.
w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 71/2009 z dnia 09.12.2009r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 70/09 z dnia 07.12.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 69/2009r. z dnia 25.11.2009r.
w sprawie powołania komisji d/s przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 68/09 z dnia 25.11.2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie 67/09 z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie: powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentów niearchiwalnych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 66/2009 z dnia 12.11.2009r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Iłży projektu budżetu Gminy Iłża wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kwoty długu
i spłat na rok 2010 i lata następne.

Przeczytaj całość

Zarządzenie 65/2009r. z dnia 04.11.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 64/09 z dnia 21.10.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 63/09 z dnia 12.10.2009r.
w sprawie przekazania środka trwałego

Przeczytaj całość

Zarządzenie 62/2009 z dnia 12.10.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie 61/2009 z dnia 12.10.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 60/2009 z dnia 30.09.2009r.
w sprawie: zbycia środków trwałych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 59/09 z dnia 23.09.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 58/2009 z dnia 11.09.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 07.09.2009r.
w sprawie:sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę.

Przeczytaj całość

Zarządzenie 56/2009 z dnia 07.09.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie 55/2009 z dnia 04.09.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Iłży z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie przygotowania się i udziału w ćwiczeniu powiatowo - obronnym pk. "RADOMKA - 2009" we współdziałaniu ze strukturami obronnymi gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 53 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 52 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 51 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 06.08.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 06.08.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 03.08.2009r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Iłży informacji z wykonania budżetu Gminy Iłża za I półrocze 2009 roku.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 47/2009 z dnia 17.07.2009r.

w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Urzędzie Miejskim w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 46/2009 z dnia 17.07.2009r.

w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 45/2009 z dnia 16.07.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 44/2009 z dnia 30.06.2009r.

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 43/2009 z dnia 30.06.2009r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 30.06.2009r.

w sprawie: sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 41/2009 z dnia 30.06.2009r.

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 40/2009 z dnia 30.06.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 29.06.2009r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 38/2009r. z dnia 29.06.2009r.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 36/2009r. z dnia 29.06.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 35/2009 z dnia 17.06.2009r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Iłża

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 17.06.2009r.
w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr33/2009r. z dnia 17.06.2009r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 17.06.2009r.

zmieniające Zarządzenie nr 55/2008 burmistrza Iłzy z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu miejskiego w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 10.06.2009r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Iłży.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 30/2009 z dnia 05.06.2009r.

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Iłży oraz jednostek organizacyjnych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 29/2009 z dnia 03.06.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 28/2009r. z dnia 29.05.2009r.

w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr27/2009r. z dnia 29.05.2009r.

w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 26.05.2009r.
w sprawie powołania komisji d/s sprzedaży samochodu służbowego.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 23/2009 z dnia 22.05.2009r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Przedszkola Samorządowego w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 15.05.2009r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Iłży


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 15.05.2009r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu.


Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009r.

zmieniające Zarządzenie nr 55/2008 Burmistrza Iłży z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miejskiego w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 19/2009r. z dnia 13.05.2009r.

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 18/2009 z dnia 12.05.2009r.
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 04.05.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 27.04.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 22.04.2009r.
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 20.04.2009r.
w sprawie powołania komisji d/s przegląd lokali socjalnych.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 13/2009
w sprawie aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 12/2009z dnia 20.03.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 11/2009 z dnia 19.03.2009r.
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie na 2009 rok.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr1/2009 z dnia 14.01.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 2/2009 z dnia 14.01.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr3/2009 z dnia 21.01.2009r.

w sprawie: powołania w Urzędzie Miejskim w Iłży Komisji konkursowej w celu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 24.02.2009r.

w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Iłży do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 24.02.2009r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłży na czas wojny.

Przeczytaj całość


Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 24.06.2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Przeczytaj całość

Zarządzenie 7/2009 z dnia 11.03.2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 11.03.2009r.

w sprawie: powołania w Urzędzie miejskim w Iłży Komisji Konkursowej w celu przeprowadzania otwartego naboru partnerów do wspólnej aplikacji i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 13.03.2009r.

w sprawie zwiększenia kwoty środków finansowych na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej Prędocin Kolonia"

Przeczytaj całość

Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 19.03.2009r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Iłży sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok.

Przeczytaj całość

udostępniono: 31.01.17 22:47 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku