standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Kontrole


Uchwała Nr Ra.4.2018
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2018 r.


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Iłża planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.5.2018
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2018 r.


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Iłża kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2026.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.487.2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.488.2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.330.2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.


w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.08.2017 r.

Wystąpienie pokontrolne


dotyczy: Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina 500 plus.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.166.2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2017 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza miasta i Gminy Iłża sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.433.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.432.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.314.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 września 2016 r.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.244.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.130.2016
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2016 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.289.2015
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 1 września 2015 r.


w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Iłży i Gminy w Iłży informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć a także o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.166.2015
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra. 330.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 3 września 2014r.


w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2014, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.213.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013

Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.169.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013.Przeczytaj całość

Najwyższa Izba Kontroli
Wystąpienie pokontrolne


dotyczy: lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych.


Przeczytaj całość

Protokół nr 7/2013


z kontroli odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku przez Zespół kontrolujący.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra. 465.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2013r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża projekcie uchwały Budżetowej na rok 2014.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr RA.466.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2013r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021.


Przeczytaj całość

Protokół nr 6/2013


z kontroli przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014


Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra. 318.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 września 2013 r.


w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.225.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 22 maja 2013r.


w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2012.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.05.2013r.

Protokół RIO


dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 28.03.2013r.Przeczytaj całość

Protokół nr 5/2013


z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Iłży w dniu 11 kwietnia 2013 roku.


Przeczytaj całość

Protokół nr 4/2013


z kontroli odbytej w dniu 11 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.173.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2013r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.Przeczytaj całość

Protokół nr 3/2013


z kontroli świetlicy w Seredzicach odbytej w dniu 21 marca 2013 roku.


Przeczytaj całość

Protokół nr 2/2013


z kontroli Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Protokół nr 1/2013


z kontroli przeprowadzonej w strażnicach i świetlicach na terenie gminy Iłża przez Zespół kontrolujący w dniu 05 marca 2013 roku.Przeczytaj całość

Uchwała nr Ra.460.2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie: opinii o przedłużonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Iłża projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021Przeczytaj całość

Uchwała Nr Ra.459.2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2012r.


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Iłża projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.11.2012r.

Wystąpienie pokontrolne


dotyczy: GSPZPOZ w IłżyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 31.10.2012r.

Wystąpienie pokontrolne


dotyczy: kontrola problemowa w MGOPS w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2011 r.

Protokół nr 11/11


z kontroli Komisji Rewizyjnej wybranych strażnic znajdujących się na terenie gminy i miasta Iłży odbytej w dniu 30 września 2011 roku.Przeczytaj całość


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Borowiec


Iłża, dnia 12.10.2011r.

Protokół


z kontroli realizacji zadania pn. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.10.2011r.

Protokół nr 11/11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 września 2011 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w IłżyPrzeczytaj całość

Iłża, dnia, 30.06.2011r.

Protokółz kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 30.06.2011 roku w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży przez Skarbnika Gminy - Elżbietę Łodej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.09.2011r.

Protokół


z kontroli problemowej w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Iłży przeprowadzonej w dniach 7 i 8 marca 2011 roku jako element kontroli zarządczej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2011r.

Raport z czynności kontrolnych
Nr 07/313,322,323/0052/11 z dnia 14/04/2011
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2011r.

Protokół Kontroli
Przeprowadzonej na Miejscu Realizacji Projektu
Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Malenie - ChwałowicePrzeczytaj całość

Iłża, dnia 20.09.2011r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji przekazanych przez Powiat Radomski w 2010 roku Urzędowi Miasta i Gminy w Iłży w dniach od 23 do 30 maja 2011 roku przez Justynę Kozerę - inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2011 r.

Uchwała nr: RIO-R/71/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Miasto i Gminę Iłża deficytu w uchwale budżetowej na rok 2011.Przeczytaj całość

iłża dnia, 19.09.2011r.

Uchwała nr: RIO-R / 72 / 11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 14 lutego 2011r.


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Iłża na lata 2011 - 2018Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2011r.

Uchwała Nr: RIO/R/336/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 1 września 2011r.w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9, pkt. 10 i 13 ustawy o finansach publicznych za I półrocze roku 2011.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2011r.

PROTOKÓŁ KONTROLIUrzędu Miejskiego w Iłży(kod 27-100 Iłża), ul. Rynek 11, zwanego dalej "Urzędem" posiadający numer statystyczny REGON 000523703.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr RIO-R / 149 / 11/
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2011r.w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży sprawozdaniu wykonania budżetu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia.Przeczytaj całość

Protokół
z kontroli problemowej
stanu przygotowań obronnych
Urzędu Miejskiego w Iłży


Przeczytaj całość

Protokół kontroli problemowej

Remont Mogiły zbiorowej Powstańców z 1863r. znajdującej się na Wzgórzu Zamkowym przy ul. Św. Franciszka w Iłży.


Przeczytaj całość

Protokół kontroli

szalet miejski


Przeczytaj całość

udostępniono: 31.01.18 08:45 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku