standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi


Iłża, dnia 06.03.2019 r.

Ogłoszenie 522065-N-2019 z dnia 06.03.2019r.
Iłża: „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - specyfikacje techniczne

Iłża, dnia 14.02.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Przebudowa napowietrznej na kablową linii oświetlenia ulicznego przy ul. Przy Murach, Tylnej, Partyzantów, Na probostwo, Pl. 11 - listopada w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.02.2019 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert


"Przebudowa napowietrznej na kablową linii oświetlenia ulicznego przy ul. Przy Murach, Tylnej, Partyzantów, Na Probostwo, Pl. 11 - Listopada w Iłży”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert


"Termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.01.2019 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: „Przebudowa napowietrznej na kablową linii oświetlenia ulicznego przy ul. Przy Murach, Tylnej, Partyzantów, Na Probostwo, Pl. 11 -Listopada w Iłży”.Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 505619-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.
Iłża: „Przebudowa napowietrznej na kablową linii oświetlenia ulicznego przy ul. Przy Murach, Tylnej,
Partyzantów, Na Probostwo, Pl. 11 -Listopada w Iłży”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiary robót
Załącznik nr 2 - SST
Karta gwarancyjna

Ogłoszenie a zmianie ogłoszenia nr 502961-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.
Iłża: „Termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny”


Przeczytaj całość
Modyfikacja SIWZ
Zapytanie do SIWZ

Uzupełniająca dokumentacja projektowa - cz. 1

Uzupełniająca dokumentacja projektowa - cz. 2
Rzut parteru - poprawa stolarki drzwiowej

Zestawienie stolarki drzwiowej


Ogłoszenie nr 502961-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.
Iłża: „Termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - Przedmiary robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Tabela elementów scalonych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019R.
Gmina Iłża, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r., poz. 1986z późn.zm./
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.11.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSiR w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


"Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSiR w Iłży”.


Przeczytaj całość

Iłża ,dnia 06.11.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2018 r.

Zawiadomienie


Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.11.2018 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSiR w Iłży”.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 638389-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.
Iłża: „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSiR w Iłży”


Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
SST

Ogłoszenie nr 637695-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.
Iłża: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiary
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 7

Iłża, dnia 11.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.10.2018 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: „Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”.Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 630104-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.


Iłża: „Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy

Iłża, dnia 26.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Budowa oświetlenia ulicznego w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Budowa oświetlenia ulicznego w Iłży”Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 609738-N-2018 z dnia 2018-08-28 r.
Iłża: „Budowa oświetlenia ulicznego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 -Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 24.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy części budynku przedszkola gminnego na gminny żłobek.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku przedszkola gminnego na gminny żłobek w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2018 r.

Ogłoszenie Nr 597757-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

Iłża: „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku przedszkola gminnego na gminny żłobek w Iłży”.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacje projektowe
Przedmiary robót
SST
Tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 01.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku przedszkola gminnego na gminny żłobek w Iłży”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2018 r.

Zawiadomienie


Dotyczy: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.07.2018 r.

Ogłoszenie Nr 590334-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.

Iłża: „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku przedszkola gminnego na gminny żłobek w Iłży”.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacje projektowe
Przedmiary robót
SST
Tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 28.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłża”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont szkoły w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 22.06.2018 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłża”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2018 r.

Ogłoszenie Nr 571721-N-2018 z dnia 12-06-2018r.

Iłża: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłża”.Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - przedmiary
Załącznik nr 3 - SST

Iłża, dnia 11.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Przebudowa sieci c.o. i c.w.u. na osiedlu Zuchowiec w Iłży - II Etap.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa sieci c.o. i c.w.u na osiedlu Zuchowiec w Iłży – II Etap”Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 25.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Remont szkoły w Jasieńcu Iłżeckim Górnym”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.05.2018 r.

Ogłoszenie nr 556258-N-2018 z dnia 2018-05-10 r.
Iłża: „Remont szkoły w Jasieńcu Iłżeckim Górnym”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiary robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Ogłoszenie Nr 556111-N-2018 z dnia 10.05.2018r.

Iłża: „Przebudowa sieci c.o. i c.w.u na osiedlu Zuchowiec w Iłży – II Etap”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiary
Załącznik nr 3 - SST

Iłża, dnia 08.05.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: „Przebudowa sieci c.o. i c.w.u na osiedlu Zuchowiec w Iłży – II Etap”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. - aktualizacja

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2018 r.

Ogłoszenie Nr 547406-N-2018 z dnia 19.04.2018r.


Iłża: „Przebudowa sieci c.o. i c.w.u na osiedlu Zuchowiec w Iłży – II Etap”.Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2- przedmiar
Załącznik nr 3 - SST

Iłża, dnia 13.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2018 r.

Ogłoszenie 544111-N-2018 z dnia 12.04.2018r.
Iłża: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiar robót
Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna

Iłża, dnia 10.04.2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. - aktualizacja

Przeczytaj całość
`

Iłża, dnia 29.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewid. 4601 w Iłży - II etap.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.03.2018 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.03.2018 r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Remont i termomodernizacja budynku świetlico-strażnicy w Małomierzycach”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 529406-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.
Iłża: „Budowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 06.03.2018r.

Ogłoszenie nr 527061-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.
Gmina Iłża: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiar robót
Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 06.03.2018 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Budowa placu rekreacji na terenie dział±ki nr ewid. 4601 w Iłży - II etap.”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.03.2018 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Remont i termomodernizacja budynku świetlico-strażnicy w Małomierzycach”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.02.2018 r.

Zawiadomienie

dotyczy: rozbudowy świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Dolnym.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2018 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: „Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewid. 4601 w Iłży - II etap”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.02.2018 r.

Ogłoszenie nr 522091-N-2018 z dnia 2018-02-22 r.

Iłża: „Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewid. 4601 w Iłży - II etap”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Karta gwrancyjna

Iłża, dnia 27.02.2018 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: „Remont i termomodernizacja budynku świetlico-strażnicy w Małomierzycach”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.02.2018 r.

Ogłoszenie 517945-N-2018 z dnia 14.02.2018r.


Iłża: „Remont i termomodernizacja budynku świetlico-strażnicy w Małomierzycach”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - PT Budowlany
Załcznik nr 2 - przedmiary
Załcznik nr 3 - SST
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 13.02.2018 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: rozbudowy świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Dolnym.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 511339-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.
Iłża: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Dolnym”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1a - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 12.01.2018 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018R.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.12.2017 r.

Zawiadomienie

dotycz: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłży wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.12.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłży wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZPrzeczytaj całość
Mapa poglądowa
Mapa podziału

Iłża, dnia 21.11.2017 r.

Ogłoszenie 619472-N.-2017 z dnia 2017-11-21r.


Iłża: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłży wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 17.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa domków kempingowych na MGOSiR w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.10.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.10.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: "Budowa domków kempingowych na MGOSiR w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa placów zabaw w miejscowościach Białka, Chwałowice, Gaworzyna.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 599383-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.
Iłża: „Budowa domków kempingowych na MGOSIR w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1A - przedmiary robót

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 02.10.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa placów zabaw w miejscowościach Białka, Chwałowice, Gaworzyna.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.10.2017 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2017 r.

Zapytanie do SIWZ


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.017 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża


Przeczytaj całość

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2017 r.

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.10.2017 r.

Modyfikacja treści SIWZPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 25.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża.Sprostowanie ogłoszenia - wysłane do publikacji w dniu 06.10.2017 r.
Sprostowanie ogłoszenie - wysłane do publikacji w dniu 06.10.2017 r.
Przeczytaj całość - opublikowane w dniu 28.09.2017 r.
Przeczytaj całość - wysłane do publikacji w dniu 25.09.2017r.
Sprostowanie ogłoszenia - wysłane do publikacji w dniu 25.09.2017 r.
Sprostowanie ogłoszenia - wysłane do publikacji w dniu 26.09.2017 r.
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - dokument JEDZ
Załacznik nr 3 - oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 5 - oświadczenia
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - oświadczenie o przeładunku
Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia
Załąćznik nr 9 - oświadczenie

Ogłoszenie nr 589796-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

Iłża: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Białka, Chwałowice, Gaworzyna”Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa


Załcznik nr 1A - przedmiary
Załcznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 08.09.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare – Maziarze Nowe.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

O zmianie ogłoszenia Numer 585048-N-2017 z dnia 2017-09-07.

„Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2017 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.09.2017 r.

Zapytanie NR 1 do SIWZna: „Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży”


Przeczytaj całość

Ogłoszenie 585048-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.


Iłża: „Budowa budynku administracyjno – handlowego wraz z wiatą handlową targowiska w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zagospodarowanie - projekt
Załącznik nr 1A - przedmiar
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 04.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr. ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe.


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 25.08.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całośc

Iłża, dnia 22.08.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr. ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont dachu hali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: Remont dachu hali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 567895-N-2017z dnia 10-08-2017 r.
Iłża: „Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare – Maziarze Nowe”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 10.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 567789-N-2017z dnia 10-08-2017 r.
Iłża: „Remont drogi gminnej w Białce”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 564185-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.


Iłża: „Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr. ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm. Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej)”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Białce.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2017 r.


Modyfikacja treści SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 553193-N-2017 z dnia 2017-07r.
Iłża: „Remont drogi gminnej w Białce”Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiar robót

Iłża, dnia 13.07.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej)”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - Zamek o długości 397 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 547854-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.


Iłża: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - SST
Karta gwarancyjna

Ogłoszenie nr 543834-N - 2017 z dnia 2017-07-03
Iłża: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 4 września 2017r. do końca roku szkolnego 2018/2019 (w dni nauki szkolnej)“Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 30.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Kajetanowie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.06.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - zamek o długości 397 mb”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.06.2017 r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w Kajetanowie”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.06.2017 r.

Ogłoszenie nr 523183-N-2017 z dnia 2017-06-01 r.
Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek o długości 397 mb”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nnr 2 SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 30.05.2017 r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - Zamek o długości 397 mb.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 520579-N-2017- 2017 z dnia 2017-05-30 r.
Iłża: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“
Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiar robót
Załącznik nr 3 - SST
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:„Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.05.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut - Zamek o długości 397 mb.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 517821-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Kajetanowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Specyfikacja
Przedmiar
Projekt
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4

Iłża, dnia 19.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice,
gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży“.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-05-11
Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek o długości 397 mb”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna

Iłża, dnia 08.05.2017 r.

Informacja
z otwarcia ofert


Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.05.2017 r.
Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość
Rysunek

Iłża, dnia 08.05.2017 r.

Ogłoszenie nr 503182-N- 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Iłża: „Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży“Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - przedmiary robót
Załącznik nr 3 - SST
Wzór oświadczenia gwarancyjnego

Iłża, dnia 27.04.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 75085- 2017 z dnia 2017-04-27


Iłża: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży“.Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 25.04.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Maziarze Nowe - Maziarze Stare.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Michałów - Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa terenu i przebudowa zjazdów wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewidencyjny 4601 w Iłży – I etap, budowa boiska.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 64696 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
Iłża: Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 11.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy jeziorze w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2017 r.

Zapytanie do SIWZ


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 63359 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.
Iłża: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 dokumentacja projektowa

Załcznik nr 1A przedmiar robót


Załcznik nr 2 SST

Załcznik nr 3 - tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 07.04.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Iłża: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: "Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy jeziorze w Iłży".


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynków socjalnych przy. ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej relacji Maziarze Nowe - Maziarze Stare.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Michałów - Seredzice.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewidencyjny 4601 w Iłży – I etap, budowa boiska”


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa terenu i przebudowa zjazdów wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży”


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2017 r.

Ogłoszenie nr 46242 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

Iłża: Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Seredzice, gm. Iłża.Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1a - przedmiar robót

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

Ogłoszenie nr 43232 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.
Iłża: Remont budynków socjalnych przy ul. Przy Murach w Iłży.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A przedmiar robót
Załącznik nr 2 - SST
Karta gwarancyjna
Załącznik nr 3 - tabela elementów scalonych

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

Ogłoszenie nr 42835- 2017 z dnia 2017-03-14


Iłża: „Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy jeziorze w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Karta gwarancyjna
Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót
SST

Iłża, dnia 14.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowy i remontu budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury oraz wydzieloną część mieszkalną wielorodzinną (mieszkanie socjalne - II Etap.


Przeczytaj całość

Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Iłża, dnia 09.03.2017 r.

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-03-09


Iłża: „Przebudowa drogi gminnej relacji Maziarze Nowe – Maziarze Stare”Przeczytaj całość
Karta Gwarancyjna
SIWZ
Przedmiar robót
Opis techniczny, Specyfikacja, Rysunki

Iłża, dnia 09.03.2017 r.

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-03-09


dotyczy: Iłża: „Przebudowa drogi gminnej Michałów - Seredzice”Przeczytaj całość
Karta gwarancyjna
SWIZ
Przedmiar robót
Opis techniczny, Rysunki

Iłża, dnia 09.03.2017 r.

Ogłoszenie nr - 2017 z dnia 2017-03-09


dotyczy: Iłża: „Przebudowa drogi gminnej w Gaworzynie”Przeczytaj całość
Karta gwarancyjna
SIWZ
Przedmiar robót
Opis techniczny, Specyfikacja, Rysunki

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 39407 - 2017 z dnia 2017-03-08
Iłża:
Budowa placu rekreacji na terenie działki nr ewidencyjny 4601 w Iłży
– I etap, budowa boiska.

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
załącznik nr 3 - Tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 08.03.2017 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: "Przebudowa i remont budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury oraz wydzieloną część mieszkalną wielorodzinną (mieszkania socjalne)” – II Etap.


Przeczytaj całość

Ogłoszenie nr 38527- 2017 z dnia 2017-03-07
Iłża:
„Przebudowa terenu i przebudowa zjazdów wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Przy Murach a ul. Mostową w Iłży”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - projekt budowlany
załącznik nr 1A Przedmiar robót
Załącznik nr 2
karta Gwarancyjna

Iłża, dnia 17.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 27196 - 2017 z dnia 2017-02-17r.


Iłża: „Przebudowa i remont budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury oraz wydzieloną część mieszkalną wielorodzinną (mieszkania socjalne)” – II Etap.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych

Iłża, dnia 12.01.2017 r.

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 r.


Gmina Iłża, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm./ przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.12.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży - I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.12.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży – I etap.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ
Zapytanie do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Iłża, dnia 23.11.2016 r.

Ogłoszenie nr 349496- 2016 z dnia 2016-11-23 r.


Iłża: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży – I etap.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
SST
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 07.11.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - II etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: przebudowa drogi gminnej Kotlarka - Św. Franciszek o długości 935 mb.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 20.10.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - II etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.10.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: "Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kierkut - Zamek o długości 397 mb"


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Kabiny WC
Przekrój podłogi
Wykaz drzwi II etap

Iłża, dnia 04.10.2016 r.

Ogłoszenie nr 317703 2016 z dnia 2016.10.04


dotyczy: Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1a przedmiar robót

Załącznik nr 2 SST
Załącznik nr 3 tabela elementów scalonych
Karta gwarancyjna

Iłża, dnia 29.09.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


Przebudowa drogi gminnej Kotlarka - Św. Franciszek o długości 935 mb.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.09.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kierkut - Zamek.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.09.2016 r.
Ogłoszenie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Kotlarka – Św. Franciszek o długości 935 mb

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Przedmiar robót
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna

Zapytanie do SIWZ

Iłża, dnia 15.09.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Iłży ul. Kirkut – Zamek o długości 397 mbPrzeczytaj całość
SIWZ
Załcznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1A - przedmiar
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - wzór kosztorysu ofertowego
Załącznik do umowy - karta gwarancyjna

Iłża, dnia 29.08.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - II etap


Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.08.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: "Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych".Przeczytaj całośc

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2016r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: „Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy

Modyfikacja treści SIWZ

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - Przedmiar akustyka
a
Załącznik nr 2 - Przedmiar kinotechnika
Sprostowanie do zapytania do SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Konstrukcja podłogi

Iłża, dnia 27.07.2016r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: „Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – II etap”.Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 19.07.2016 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy IłżaPrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2016 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016 r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.06.2016r.

OGŁOSZENIE


„Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2016 r. do końca roku szkolnego 2016/2017 (w dni nauki szkolnej)”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Wykaz poszczególnych tras i godziny odjazdów i przyjazdów autobusów

Iłża, dnia 01.06.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Rozbudowa budynku świetlico - strażnicy o część garażową OSP w Małomierzycach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIA


dotyczy: Przebudowy i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.04.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: rozbudowa budynku świetlico - strażnicy o część garażową OSP w Małomierzycach


Przeczytaj całość

Modyfikacja treści SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.04.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 12.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: "Remont budynku świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża"


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy świetlicy wiejskiej w Walentynowie gm. Iłża


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Załącznik do zapytania - projekt wykonawczy

OGŁOSZENIE


Rozbudowa budynku świetlico - strażnicy o część garażową OSP w Małomierzycach.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna

Iłża, dnia 30.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta IłżaPrzeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - Pakosław - Starosiedlice

Załącznik nr 2 - Płudnica - Pieńki

Załącznik nr 2 - ul. Przy Malenie

Załącznik nr 3 - ul.Kampanii Wrześniowej

Załącznik nr 4 - ul. Armii Krajowej


Iłża, dnia 24.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynku świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlicy w miejscowości Płudnica gm. Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 18.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej w Walentynowie gm. Iłża


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


„Remont budynku świetlico - strażnicy w Błazinach Górnych gm. Iłża”.Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 07.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża."


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2016 r>

OGŁOSZENIE

dotyczy: „Budowa świetlicy wiejskiej w Walentynowie gm. Iłża”


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 03.03.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Remont budynku świetlicy w miejscowości Płudnica gm. Iłża”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2016 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37.


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 18.02.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: „Remont budynku starej szkoły w Pakosławiu gm. Iłża."


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa


Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja techniczna
Załacznik nr 3 - Przedmiar robót

zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 17.02.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: „Remont budynku świetlicy w miejscowości Płudnica gm. Iłża” .


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załacznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 - przedmiar robótZapytanie nr 1 do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ
Załącznik nr 2 do oferty

Iłża, dnia 10.02.2016 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Remont budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 37.


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST

Załączenik nr 3 - przedmiary


Iłża, dnia 26.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie - dokończenie inwestycji.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2016 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie - dokończenie inwestycji.Iłża, dnia 17.12.2015 r.

Ogłoszenie


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie - dokończenie inwestycji.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiary robót

Iłża, dnia 06.11.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakupu fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z urządzeniami.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2015/2016.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 22.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Budowa budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - uzupełnienie I etapu.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.10.2015r.

OGŁOSZENIE


„Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z urządzeniami”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2015/2016”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość
Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Rysunek nr 1 - Przekroje
Rysunek nr 2 - Elewacje
Rysunek nr 3 - Dach
Rysunek nr 4 - Przykrycie nad holem
Rysunek nr 5 - obróbka gzymsu

Iłża, dnia 05.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

Budowa budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - uzupełnienie I etapu.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfkacja Techniczna
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 01.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży -obwody nr 3 i nr 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.09.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: dostawy sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.08.2015 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: dostawy sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2015 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Przebudowa oświetlenia zewnętrznego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży -obwody nr 3 i nr 4.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce”.


Przeczytaj całość

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2015r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2015r.

OGŁOSZENIE


„PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IŁŻY - OBWODY NR 3 I NR 4”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 -SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 05.08.2015 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.07.2015r.

OGŁOSZENIE


„Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce”Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.07.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce


Przeczytaj całość

Modyfikacja SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 3 do SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość
Załacznik nr 1 - przedmiary uzupełnienie
Załacznik nr 2 - projekt techniczny uzupełnienie
Modyfikacja SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Iłża, dnia 14.07.2015 r.

OGŁOSZENIE


„Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
Załącznik nr 4 - Opis i wykaz wymaganych parametrów materiałów i urządzeń równoważnych

Iłża, dnia 09.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowy budynku gospodarczego przy ul. Garbarskiej 5 w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.07.2015 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowy budynku gospodarczego przy ul. Garbarskiej 5 w Iłży


Przeczytaj całość

iłża, dnia 08.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

„Zakup średniego samochodu pożarniczego służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarce”Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 23.06.2015r.

OGŁOSZENIE


„Budowa budynku gospodarczego przy ul. Garbarskiej 5 w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Załacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 11.06.2015r.

OGŁOSZENIE

„Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na budynek mieszkalny w Alojzowie”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - przedmiar robót
Zapytanie do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara - Florencja ETAP II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.05.2015r.

OGŁOSZENIE


„Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Stara – Florencja ETAP II”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3- przedmiar robót

Modyfikacja treści SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.05.2015 r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary i kosztorysy ofertowe
SST

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.02.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakup 8 osobowego samochodu typu mikrobus przeznaczonego do przewozu osób dla Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 21.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.01.2015 r.

OGŁOSZENIE


„Zakup 8 osobowego samochodu typu mikrobus przeznaczonego do przewozu osób dla Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 16.01.2015r.

OGŁOSZENIE


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”.Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 08.01.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.01.2014 r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża.Przeczytaj całość
SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.10.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży.


Przeczytaj całość


Iłża, dnia 23.09.2014 r.

OGŁOSZENIE


„Remont nawierzchni uliczek wewnętrznych na osiedlu Staszica w Iłży”.Przeczytaj całość
SIWZ
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Kosztorys ofertowy
Przedmiar robót

Iłża, dnia 03.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gmina Iłża i jej jednostek organizacyjnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: modernizacji i rozbudowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego - wc ogólne.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlico - strażnicy w Kajetanowie


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2014 r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2016 roku (w dni nauki szkolnej).Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.08.2014 r.

OGŁOSZENIE


„Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Sprostowanie do zapytania nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.08.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.08.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

dotyczy: Remont budynku świetlico - strażnicy w Kajetanowie.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.08.2014r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Modernizacja i rozbudowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży ul. Orła Białego - wc ogólne.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.08.2014r.

OGŁOSZENIE


„Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 1 września 2014 r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2016 roku (w dni nauki szkolnej)”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 29.07.20014 r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE


„Remont budynku świetlico-strażnicy w Kajetanowie”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.07.2014r.

OGŁOSZENIE
„Modernizacja i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży przy ul. Orła Białego – wc ogólne”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość

Przedmiar robót budowlanych

Przeczytaj całosć

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: ogłoszenie o zamówieniu nr 223626 - 2014 z dnia 03.07.2014r.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2014r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ

Przeczytaj całość

Zapytanie nr 3 do SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 4 do SIWZ

Przeczytaj całosć

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 5 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - I etap.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.07.2014r.

OGŁOSZENIE


„Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” poprzez budowę małej architektury turystycznej – placu rekreacji i zabaw dla mieszkańców
i turystów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży”.


Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3- Przedmiar robót


Iłża, dnia 03.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu nr :134439-2014 z dnia 24.06.2014r.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 02.07.2014r.

OGŁOSZENIE


„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłża”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załacznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 Przedmiar robót
Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: budowy budynku widowiskowo - kinowego przy Domu Kultury w Iłży - I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.06.2014r.

OGŁOSZENIE


„Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „Dziedzictwo i Rozwój” poprzez budowę małej architektury turystycznej – placu rekreacji i zabaw dla mieszkańców
i turystów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 18.06.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług z zakresu dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża oraz jej jednostek organizacyjnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2014r.

OGŁOSZENIE


„Budowa budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – I etap”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 06.06.2014r.

OGŁOSZENIE


„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punków poboru Gminy Iłża oraz jej jednostek organizacyjnych”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 22.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń technicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2014 roku na terenie miasta i gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.04.2014r.

OGŁOSZENIE


„Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Projekt Funkcjonalno Użytkowy

Iłża, dnia 10.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE


Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap II obejmujący budowę oświetlenia
w ul. Polnej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie

dotyczy: Remont drogi gminnej Seredzice Kolonia.Przeczytaj całość

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Pastwiska - Koszary.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Pakosław – Starosiedlice I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Stara Wieś.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Jasieniec Górny.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Jasieniec Dolny I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont ulicy Jakubowskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 09.04.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Chwałowice Dolne - Nowa Wieś I etap


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.04.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap II obejmujący budowę oświetlenia
w ul. Polnej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.03.2014r.

OGŁOSZENIE


„Zaprojektowanie i doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża oraz zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych w ramach projektu: Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Iłża”
Przeczytaj całość
SIWZ
Program funkcjonalno - użytkowy

Iłża, dnia 26.03.2014r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2014 roku na terenie miasta i gminy Iłża”
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 25.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piłatce.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.03.2014r.

OGŁOSZENIE


„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap II obejmujący budowę oświetlenia w ul. Polnej”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2014r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy i miasta Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary robót
Kosztorysy ofertowe
SST

Iłża, dnia 17.03.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 07.03.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i archiwum Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Garbarskiej 5.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.03.2014r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.03.2014r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piłatce.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.03.2014 r.

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2014r.
IGP.271.12.1.2014

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i archiwum Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Garbarskiej 5.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2014r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup autobusu do przewozu osób.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2014r.
IGP.271.1.1.2014

ZAWIADOMIENIE


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.02.2014r.
IGP.271.1.1.2014

INFORMACJA
z otwarcia ofert


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 3 Przedmiar robót

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


"Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piłatce”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Zał. nr 3 - Przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna
Zał. nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 13.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Zakup autobusu do przewozu osób”


Przeczytaj całość
SIWZ

Zapytanie nr 1 do SIWZPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 06.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i archiwum Urzędu Miejskiego w Iłży przy ul. Garbarskiej 5”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Zał. nr 1 - SST
Zał. nr 3 - Przedmiar robót

Iłża, dnia 05.02.2014 r.

Ogłoszenie


„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 SST
Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.12.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.12.2013r.

Ogłoszenie


„Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 09.12.2013r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Zakupu paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.11.2013r.

OGŁOSZENIE


„Zakup paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Iłży”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 14.11.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 13.11.2013r.
RGN.271.2.7.2013

Informacja
z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.11.2013r.

OGŁOSZENIE

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”.


Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.09.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.09.2013r.

Informacja z otwarcia ofert


dotyczy: termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6.


Przeczytaj całość

Iłża,04.09.2013r.

OGŁOSZENIE

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6”
Przeczytaj całość
SIWZ
Zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna
Zał. nr 3 - Przedniar robót

Iłża, dnia 03.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Przebudowa posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: „Przebudowa posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 26.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maziarze Nowe.


Przeczytaj całość

Iłża,14.08.2013r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST Elektryka
SST Roboty budowlane
SST Sanitarna
Przedmiar roboty budowlane
Przedmiar roboty elektryczne
Przedmiar roboty sanitarne
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont ulicy Wójtowski Młyn w Iłży.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: remont drogi gminnej Jasieniec Górny Krzewa.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont drogi gminnej Płudnica Trupienie - II Etap


Przeczytaj całość

88Zawiadomienie.pdf
Przeczytaj całość
Przeczytaj całość

Iłża, 07.08.2013r.

OGŁOSZENIE

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maziarze Nowe – 1325 mb”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 15.07.2013r.

OGŁOSZENIE


„Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Iłża”


Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary robót
SST

Iłża, dnia 28.06.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 roku na terenie miasta i gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.06.2013r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 roku na terenie miasta i gminy Iłża”Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 11.06.2013r.
RGN.271.1.7.2013

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.06.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 03.06.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap II.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2013r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Numer ogłoszenia:84103-2013 z dnia 21.05.2013
Dot. zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.05.2013r.

Zawiadomienie


dotyczy: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża.


Przeczytaj całosć

Iłża, dnia 23.05.2013r.
IGP.271.24.1.2013

Zawiadomienie


dotyczy: Rozbudowy i nadbudowy świetlico strażnicy w Kotlarce.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.05.2013r.

OGŁOSZENIE


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2013r.

Informacja
z otwarcia ofert


Rozbudowę i nadbudowę świetlico strażnicy w Kotlarce


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2013r.

OGŁOSZENIE


„Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap II”.
Przeczytaj całość
SIWZ


Dokumentacja projektowa
SST
Przedmiar robót

Iłża, dnia 07.05.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie IłżaPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2013r.

OGŁOSZENIE


„Rozbudowa i nadbudowa świetlico strażnicy w Kotlarce”


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie Nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 19.04.2013r.

OGŁOSZENIE


„Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Modyfikacja treści SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie Nr 1 do SIWZ
Przeczytaj całość

Zapytanie nr 2 do SIWZ


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Seredzice Kolonia – I etap.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 05.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Przebudowa ulicy Tatarskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 15.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Remont budynku świetlicy w Seredzicach.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.02.2013r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Remont budynku świetlicy w Seredzicach.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.02.2013r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Budowy placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów Iłża


Przeczytaj całość

Iłża: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu

Numer ogłoszenia: 67960 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST
Przedmiar robót
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość

Iłża: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy i miasta Iłża na zadaniach: 1. Seredzice Kolonia - I etap - 710 mb 2. Iłża, ul. Tatarska - 159 mb

Numer ogłoszenia: 62274 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
SST
Przedmiary robót

Iłża, dnia 05.02.2013r.

Iłża: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów

Numer ogłoszenia: 47908 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ
Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość
Zapytanie nr 2 do SIWZ
Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość


Iłża, dnia 05.02.2013r.

Iłża: Remont budynku świetlicy w Seredzicach
Numer ogłoszenia: 47822 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1- dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Przeczytaj całość
Zapytanie nr 2 do SIWZ

Przeczytaj całość

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Iłża, dnia 11.01.2013r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.01.2013r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 04.01.2013r.

Ogłoszenie
Iłża: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża
Numer ogłoszenia: 5620 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 27.12.2012r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu nr: 509810-2012 z dnia 13.12.2012r.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.12.2012r.

OGŁOSZENIE


„Odbiór i wywóz odpadów komunalnych dla Gminy Iłża”


Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 29.10.2012

Zawiadomienie


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej odbudowy Jeziora Iłżeckiego w celu przywrócenia retencji i walorów przyrodniczych (odmulenie i oczyszczenie), Gm. Iłża - Etap IIPrzeczytaj całość

Iłża, 15.10.2012r.

OGŁOSZENIE


„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONAWCZEJ ODBUDOWY JEZIORA IŁŻECKIEGO W CELU PRZYWRÓCENIA RETENCJI
I WALORÓW PRZYRODNICZYCH (ODMULENIE I OCZYSZCZENIE), GM. IŁŻA – ETAP II”
Przeczytaj całosć
SIWZ

Iłża, dnia 01.10.2012r.

Zawiadomienie

dotyczy:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 21.09.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
Przeczytaj całość

Iłża: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
Numer ogłoszenia: 333348 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiary robót

Iłża, dnia 28.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2014 roku (w dni nauki szkolnej)
Przeczytaj całość

Iłża: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych
Numer ogłoszenia: 292960 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przeczytaj całość
SIWZ


Iłża, dnia 08.08.2012r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.Przeczytaj całość

Iłża: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2014 roku (w dni nauki szkolnej)

Numer ogłoszenia: 286756 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 06.08.2012r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2015 roku (w dni nauki szkolnej)
Przeczytaj całość

Iłża: Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży - etap I

Numer ogłoszenia: 281754 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.

Przeczytaj całość

Iłża, dnia 31.07.2012r.

Informacja
Burmistrza Iłży


dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3554W granica województwa - Seredzice - Iłża na odcinku od km 7+740 do km 9+430Przeczytaj całość

Iłża, dnia 27.07.2012r.

ZAWIADOMIENIEdotyczy: „Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap I”


Przeczytaj całość

Iłża: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Iłża w okresie od dnia 3 września 2012r. do końca trwania zajęć szkolnych w 2015 roku (w dni nauki szkolnej)

Numer ogłoszenia: 265246 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiPrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 10.07.2012r.

OGŁOSZENIE


„Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży – etap I”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja techniczna - Architektura
Dokumentacja techniczna - konstrukcje
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 1
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 2
Projekt wykonawczy - Konstrukcja
program prac konserwatorskich cz 1
program prac konserwatorskich cz 2
Przedmiar robót

Iłża, dnia 09.07.2012r.

OGŁOSZENIE


„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych ”
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 25.06.2012r.

Zawiadomienie


dotyczy: Iłża: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju
zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE

„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik).”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2012r.

Iłża: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu.

Numer ogłoszenia: 202742 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 OPZ - szkolenia
Załącznik nr 2 umowa
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 i 5 - oświadczenia
Załącznik nr 6 - wykaz usług
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Iłża, dnia 14.06.2012r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


dotyczy przetargu: "Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu"Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.06.2012r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik)”Przeczytaj całość

Iłża: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu

Numer ogłoszenia: 195106 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przeczytaj całość

Iłża: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży - Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej

Numer ogłoszenia: 195172 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przeczytaj całość

Iłża: Organizacja i realizacja usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju
zawodowego i osobistego w ramach projektu Aktywność - kluczem do sukcesu.

Numer ogłoszenia: 192334 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - umowa
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Załącznik nr 4 i 5 - oświadczenia
Załącznik nr 6 - wykaz usług
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Iłża: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO
Numer ogłoszenia:183560 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2012r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków w Iłży – Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.05.2012r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert


dotyczy: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu
Przeczytaj całość

Iłża: Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik).
Numer ogłoszenia: 171406 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiary robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPrzeczytaj całość
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytania do SIWZ

Iłża, dnia 18.05.2012r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod 162204-2012 z dnia 18.05.2012r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Iłża: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO.
Przeczytaj całość
SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.05.2012r.

OGŁOSZENIE


„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Tatarskiej, Staromiejskiej i Wołyniaków
w Iłży – Etap I obejmujący budowę oświetlenia w ul. Wołyniaków i Tatarskiej ”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST
Przedmiar robót

Iłża, dnia 08.05.2012r.

OGŁOSZENIE


„Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego napowietrznego w Pakosławiu ”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa
SST
Kosztorys ofertowy

Iłża, dnia 27.05.2012r.

Zawiadomienie


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniemPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 27.04.2012r.

Informacja
z otwarcia ofert


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 23.04.2012r.

Zawiadomienie


Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.04.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póź. zm / zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie – II etap”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2012r.

OGŁOSZENIE


„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Seredzicach wraz z ogrodzeniem ”
Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja projektowa

SST
Przedmiar
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża, dnia 02.04.2012r.


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/ zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn.: „Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 30.03.2012r.

Iłża: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża
Numer ogłoszenia: 100348 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Przeczytaj całość
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytanie nr 1 do SIWZ

Iłża dnia, 27.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Iłża w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofertdotyczy: „Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 20.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:„Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej”Przeczytaj całość

Iłża: Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie - II etap
Numer ogłoszenia: 74744 - 2012;
data zamieszczenia: 12.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
SST
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Iłża, dnia 09.03.2012r.

OGŁOSZENIE


Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Iłża w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - formularz cenowy
Załącznik nr 4 - formularz cenowy

Iłża, dnia 06.03.2012r.

INFORMACJA
z otwarcia ofertdotyczy: „Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2012r.

ZAWIADOMIENIEdotyczy: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” realizowanego w gminie Iłża w roku szkolnym 2011/ 2012”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.03.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ IŁŻY


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej ruinami zamku i basztą.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.02.2012r.

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/ zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży” dokonano wyboru oferty nr 5.
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 28.02.2012r.

Iłża: Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską
Numer ogłoszenia: 58512 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar

Iłża, dnia 07.03.2012r.

Zapytanie nr 1 do SIWZdot. „Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską”
Przeczytaj całość
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1 - przedmiar
Załącznik nr 2 - wykaz stolarki

Iłża, dnia 27.02.2012r.

Iłża: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłży polegający na:
iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodą iniekcji strumieniowej ściany fundamentowej

Numer ogłoszenia: 58088 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 21.02.2012r.

OGŁOSZENIE„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” realizowanego w gminie Iłża w roku szkolnym 2011/ 2012
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 22.02.2012r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAPrzeczytaj całość - zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

Iłża, dnia 16.02.2012r.

Iłża: Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej
Numer ogłoszenia: 47108 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 22.02.2012r.

Zapytanie nr 1 do SIWZ


dot. „Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 25.01.2012r.

Iłża: Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży
Numer ogłoszenia: 23260 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie do SIWZ

dot. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę w ul. Tatarskiej w Iłży”


Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość
Zapytanie Nr 2 do SIWZ


Zapytanie nr 2 do SIWZ - przeczytaj całość >>

Zapytanie Nr 3 do SIWZ


Przeczytaj całość

Zapytanie Nr 4 do SIWZ


Przeczytaj całość

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - SST
Załącznik nr 3 - przedmiar

Iłża, dnia 15.09.2011r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dotyczy: „Remont Muzeum Regionalnego w Iłży – wymian stolarki okiennej i drzwiowej”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 29.08.2011r.

OGŁOSZENIE


„Remont Muzeum Regionalnego w Iłży - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa cz 1
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa cz. 2
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót

Iłża, dnia 01.08.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 01.08.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 5 w Iłży


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.07.2011r.

OGŁOSZENIE


„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 5 w Iłży.”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót

Iłża, dnia 12.07.2011r.

OGŁOSZENIE


dotyczy: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych.
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 11.07.2011r.
Zawiadomienie


dotyczy: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 14.06.2011r.


OGŁOSZENIE


„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach.”Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Iłża, dnia 09.06.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 12.05.2011r.

OGŁOSZENIE


„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Część nad przyziemiem)”
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 10.05.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ”Przeczytaj całość

Iłża, dnia 13.04.2011r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


„Budowa kładki na rzece Iłżance wraz z chodnikiem od ul. Garbarskiej na plac targowy przy ul. Podzamcze w miejscowości Iłża”
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 11.04.2011r.

OGŁOSZENIE


„Zamiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w technice kondensacji kotłowni o mocy 5 MW przy ul. Bodzentyńskiej 43 w Iłży oraz instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,3 MW dla potrzeb c. o. i ciepłej wody użytkowej ”.Przeczytaj całość
SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Zapytanie do SIWZ
Załącznik nr 1 do zapytanie do SIWZ - zestawienie elementów stalowych


Iłża, dnia 25.03.2011r.

OGŁOSZENIE


„BUDOWA KŁADKI NA RZECE IŁŻANCE WRAZ Z CHODNIKIEM OD
UL. GARBARSKIEJ NA PLAC TARGOWY PRZY UL. PODZAMCZE
W MIEJSCOWOŚCI IŁŻA”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Załącznik nr 1 - projekt budowlano wykonawczy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Zapytanie do SIWZ

na „Budowa kładki na rzece Iłżance wraz z chodnikiem od ul. Garbarskiej na plac targowy przy ul. Podzamcze w miejscowości Iłża”.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 17.03.2011r.

Zawiadomienie


na budowę sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi na gminnym składowisku odpadów w Jedlance Starej.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 17.03.2011r.

Zawiadomienie


Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.03.2011r.

Zawiadomienie


Remont budynku świetlico strażnicy w PakosławiuPrzeczytaj całość

Iłża, dnia 11.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Pakosław PGR
Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: remont drogi gminnej Płudnica Trupienie – I etap.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Remont drogi gminnej Jasieniec Iłżecki Dolny.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce Lipie – I etap.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 10.03.2011r.

ZAWIADOMIENIE


Przebudowa drogi gminnej Iłża – Jasieniec Iłżecki Górny.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 08.03.2011r.

Zawiadomienie


dotyczy: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Błazinach Dolnych wraz z ogrodzeniem ”.Przeczytaj całość

Iłża, dnia 24.02.2011 r.

OGŁOSZENIE


Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Iłża.
Przeczytaj całość
SIWZ

Iłża, dnia 14.02.2011 r.

OGŁOSZENIE


Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Iłża.
Przeczytaj całość
SIWZ
Przedmiary, kosztorysy ofertowe
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Iłża, dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE


„Budowa sortowni odpadów komunalnych z częścią socjalną dla obsługi obiektu na gminnym składowisku odpadów w Jedlance Starej ”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Projekt techniczny
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar
Zapytanie do SIWZ - przeczytaj całość >>
Zapytanie do SIWZ - nr 2
Szczegóły wykonania boksów na odpady - rysunek
Modyfikacja treści SIWZ

Iłża, dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE


„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Błazinach Dolnych wraz
z ogrodzeniem”.Przeczytaj całość
SIWZ
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1
STWIOR - załącznik nr 2
Przedmiar robót - załącznik nr 3
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytanie do SIWZ
Zagospodarowanie terenu
Zapytanie do SIWZ nr 2

Iłża, dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE


„Remont budynku świetlico – strażnicy w Pakosławiu”.
Przeczytaj całość
SIWZ
Projekt budowlany - załącznik nr 1
Specyfikacje TWiOR - załącznik nr 2
Przedmiary - załącznik nr 3
Modyfikacja treści SIWZ
Zapytanie do SIWZ >>

Iłża, dnia 11.01.2011r.

ZAWIADOMIENIE


dotyczy:„Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Iłża”.Przeczytaj całość
udostępniono: 06.03.19 14:23 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku